Psikoterapist Ercüment Doğan, Ph.D.

Klinik Psikolog, Psikoloji - İstanbul
5.0

EMDR Terapisi, Psikodinamik/Psikanalitik Terapi, Depresyon

“Ercüment hocamla emdr tedavi sürecimi yürütüyoruz.İşinin ehli desem hiç fazla olmaz.” Devamı

Psikoterapist Ercüment Doğan, Ph.D.

Y. Doç. Dr. Ercüment DOĞAN,  lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde başladığı Lisans eğitimini 1994 yılında tamamlamıştır. 

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını “Negatif Duygulanım, Pozitif Duygulanım ve Somatik Bileşen Temelinde Depresyon ve Anksiyete (Kaygı) Arasındaki Farklılıklar” başlıklı çalışması ile tamamlamış ve lisansüstü derecesini alarak Klinik Psikolog uzmanlığını almıştır.

 

2005-2007 yılları arasında Chicago Psikanaliz Enstitüsü‘nün düzenlediği 2 yıllık Analitik Psikoterapiler eğitimlerini tamamlamıştır.

 

2004 yılında merkezi Avrupa’da bulunan “EMDR Institute” tarafından verilen eğitimleri almış ve EMDR uygulayıcısı Psikoterapist olmuştur.

 

Doktora derecesini 2001 yılında “Çalışanın İşine Cezbolması: Dönüştürücü Liderlik Tarzının, Lidere Olan Güvenin, Güçlenmenin ve Negatif/Pozitif Duygulanımın Etkileri” başlıklı çalışma ile almıştır.

 

2004 -2012 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi‘nde, 2002-2003 yılları arasında ise Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır.

 

1997-1999 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Araştırma Merkezinde (BÜPAM) Psikoterapist olarak çalışmıştır.

 

Y. Doç. Dr. Ercüment DOĞAN 2003-2009 yılları arasında Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi’nde Psikoterapist olarak farklı tanı almış çok sayıda hasta grubu ile psikoterapi çalışmaları yapmıştır. Aynı Merkezde yaptığı çalışmalarla ‘Employee Assistance Program’ olarak bilinen çalışanlara yönelik psikolojik destek programının Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olmuştur. Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi’nde kurumsal danışmanlık ve eğitim çalışmalarını koordine etmiş ve yürütmüştür.

 

2009-2012 yılları arasında HTA Grup Nöropsikiyatri Merkezi’nde Psikoterapi ve Kurumsal Danışmanlık/Eğitim çalışmalarına devam etmiştir.

 

2012 yılından beri Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü‘nde Öğretim Üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdüren Y. Doç. Dr. Ercüment DOĞAN, aynı zamanda 2012 yılından bu yana Mor Academia bünyesindeki kendi merkezinde Yetişkin, Çocuk/Ergen/Genç, Çift ve Aile Psikoterapisti/Danışmanı, Kurumsal Danışman ve Eğitimci olarak alandaki mesleki çalışmalarına devam etmektedir.

 

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Klinik Uzmanlığı eğitimini Psikodinamik/Psikanalitik ve Bilişsel-Davranışçı olmak üzere iki farklı ekol temelinde alan Y.Doç.Dr. Ercüment Doğan, takip eden yıllardaki psikoterapi uygulamalarında bu iki temel terapi yaklaşımıyla beraber ağırlıklı olarak EMDR Terapisi olmak üzere Stratejik Çift ve Aile Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Geştalt terapisi yöntemleri de mevcut klinik uygulamalarına önemli katkılarda bulunmuştur.

 

1997 yılından bu yana Travma Modeli ve EMDR Terapisi ile beraber Psikodinamik/Psikanalitik Terapi, Bilişsel-Davranışçı Terapi, Stratejik Çift ve Aile Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi ve Geştalt Terapisi ekollerini kullanarak sayısız psikoterapi çalışması yapmış, eğitim ve süpervizyon grubuna katılmıştır.

 

Hakim olduğu diğer psikoterapi ekollerinin yanı sıra yaklaşık 20 yıldır Psikoterapide ‘Travma Modeli’ni temel almıştır. İnsanların yaşadığı psikolojik sıkıntıların istisnasız hepsi uzak ve yakın dönem geçmiş stres verici ve travmatik yaşantıların etkileri sonucu ortaya çıktığından, uyguladığı psikoterapilerde Travma Modeli'ni temel almakla beraber, hakim olduğu diğer psikoterapi yöntemlerini de kullanan Y. Doç. Dr. Ercüment Doğan, Psikanalitik/Psikodinamik, Bilişsel-Davranışçı, Stratejik Çift ve Aile, Çözüm Odaklı ve Geştalt ekollerini EMDR yöntemi ile harmanlayarak kendine özgü, süratli ve nihai çözüme ulaştıran psikoterapi yaklaşımını geliştirmiştir. 

 

Alandaki 26 yıllık klinik deneyimi ile EMDR uygulayıcısı bir Psikoterapist olarak Psikodinamik/Psikanalitik ve Bilişsel-Davranışçı Terapi yaklaşımları da dahil olmakla üzere farklı psikoterapi ekollerinde Yetişkinler, Çocuk/Ergenler , Çiftler, Aileler, Çalışanlar ve Yöneticiler ile şimdiye kadar yaklaşık 50.000 saatlik psikoterapi ve bireysel danışmanlık tecrübesinin yanı sıra yaklaşık 3500 saatlik kurumsal danışmanlık ve kurumsal eğitim deneyimine sahiptir.

 

E-mail: iletisim@ercumentdogan.com

 

Verilen Hizmetler;

EMDR Terapisi, Psikodinamik/Psikanalitik Terapi, Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT), Çözüm Odaklı Terapi, Yetişkin Terapisi, Çocuk/Ergen Terapisi, Çift Terapisi, Aile Terapisi/Danışmanlığı, Yönetici Danışmanlığı, Kurumsal Danışmanlık, Kurumsal Eğitim, Online Terapi, Panik Atak Tedavisi, Kaygı Bozuklukları, OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk), Takıntı, Depresyon Tedavisİ, Fobiler, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Cinsel/Duygusal/Fiziksel İstismar, Öfke Kontrol Bozukluğu, Davranış Bozuklukları, Bağımlılık Tedavisi, Madde Bağımlılığı, Bipolar Bozukluk, Özgüven Sorunları, Panik Bozukluk, Performans Geliştirme, Agorafobi, Sosyal Fobi, Özgül Fobiler, Psikolojik Kökenli Bedensel (Psikosomatik) Ağrılar, Fibromiyalji, Kanser ile Başetme, Odaklanma Sorunu, İlişki Sorunları, Cinsel Sorunlar, Özgüven Eksikliği, Suçluluk Psikolojisi, Dikkat Eksikliği, Çocuklarda ve Ergenlerde Duygusal Sorunlar ve Davranış Bozuklukları, Uyum Sorunları, Aile Danışmanlığı, Aile İçi İletişim Sorunları, Akran Zorbalığı, Sınav kaygısı, Okul Sorunları, Aktarım Odaklı Dinamik Psikoterapi, Alkol Bağımlılığı Tedavisi, Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı, Bağımlılıklar, Bağlanma Sorunları, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Bireysel Danışmanlık, Bireysel Psikolojik Danışmanlık, Bireysel Terapi, Boşanma, Çift Terapisi/Danışmanlığı, Cinsel Fonksiyon Bozukluğu, Cinsel Saldırı ve İstismar, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Çocuk-Ergen Psikolojisi, Çözüm Odaklı Terapi, Depresyon, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Dinamik Psikoterapiler, Disosyatif Kişilik Bozukluğu, Duygudurum Bozuklukları, Ebeveyn Danışmanlığı, Eğitim Danışmanlığı, Evlilik Danışmanlığı, Evlilik Sorunları, Evlilik Terapisi, Filial Terapi, Fobi, İlişki Danışmanlığı, İlişki Problemleri, İlişki Terapisi, İnsan Kaynakları Danışmanlığı, Kariyer Planlaması, Kanserde Psikolojik Destek, Kardeş Kıskançlığı, Kaygı Bozuklukları, Kaygı Kontrolü, Kişilik Bozukluğu, Kurumsal Danışmanlık, Mindfulness Odaklı Terapi, Motivasyon, Motivasyon Eksikliği, Öfke Kontrol Bozukluğu, Öğrenci Danışmanlığı, Öğrenci Koçluğu, OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk), Okul Korkusu, Okul Başarısızlığı, Okul Zorlukları, Online Psikolojik Danışmanlık, Oyun Terapisi, Özgül Fobi, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Özgüven Gelişimi, Özgüven Sorunları, Panik Bozukluk ,Psikodinamik Terapi, Psikoterapi, Regresyon Terapisi Şema Terapi, Sigara Bıraktırma, Sınav Kaygısı, Somatoform Bozukluklar, Psikosomatik Beden Ağrıları, Migren, Baş Ağrısı, Sosyal Anksiyete, Sosyal Fobi, Stratejik Aile ve Çift Terapisi, Sistematik Aile Terapisi, Yapısal Aile Terapisi, Stresle Baş Etme Becerilerinin Geliştirilmesi, Tırnak Yeme Tedavisi, Travma Terapisi, Tükenmişlik Sendromu, Utangaçlık ve Sosyal Kaygı, Uyku Sorunları, Uyum Bozuklukları, Vajinismus Tedavisi, Varoluşçu Psikoterapi, Yas, Matem, Yas Terapisi, Yaygın Anksiyete, Yeme Bozuklukları, Obezite, Anoreksiya, Blumia.

Teşvikiye Mh. Av.Süreyya Ağaoğlu Sk. Uzal Apt. No: 2/5 Teşvikiye Şişli/İstanbul
En Yakın Uygunluk
Hizmetler
Emdr Yetişkin terapisi Çocuk ve ergen terapisi Psikodinamik/psikanalitik terapi Bilişsel davranışçı terapi Devamı
Randevu Hattı

Hakkında

Y. Doç. Dr. Ercüment DOĞAN,  lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde başladığı Lisans eğitimini 1994 yılında tamamlamıştır.  Devamı

Diploma Aldığı Kurum

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Mesleki Tecrübe

Hizmete Başlangıç: 07.1997
Deneyim: 26 Yıl

Yabancı Dil

İngilizce

İlgi Alanları

EMDR Terapisi Psikodinamik/Psikanalitik Terapi Depresyon Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Bipolar Bozukluk Devamı

Deneyimler

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi (2012 - Devam ediyor)
Mor Academia Psikoterapist/Kurumsal Danışman (2012 - Devam ediyor)
HTA Nöropsikiyatri Merkezi Psikoterapist/Kurumsal Danışman (2009 - 2012)
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi (2004 - 2012)
Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi Psikoterapist/Kurumsal Danışman (2003 - 2009)
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi (2002 - 2003)
Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Araştırma Merkezi (BÜPAM) Psikoterapist (1997 - 1999)

Ücret Bilgisi

Muayene ücretlerini öğrenmek için ara 0 (850) 474 81 91

Görüşler

Görüşlerinizi önemsiyoruz!
Görüşlerinizi önemsiyoruz!

Uzmanlar ile ilgili görüşlerinizi belirtmeden önce moderasyon sürecimiz hakkında daha fazlasını öğrenin.

5.0

Zamanlama

5.0

İlgi

5.0

Ortam

5.0
PG
Pın*** G***
Zamanlama
İlgi
Ortam
2 ay önce
Kaygı Bozuklukları
Mor Academia

Ercüment hocamla emdr tedavi sürecimi yürütüyoruz.İşinin ehli desem hiç fazla olmaz.

LS
Lev*** S***
Zamanlama
İlgi
Ortam
2 ay önce
Depresyon tedavisi
Mor Academia

memnun kaldım tekrar geleceğim insanı rahatl3atiyor

GE
Gün*** E***
Zamanlama
İlgi
Ortam
2 ay önce
Aile terapisi/danışmanlığı
Mor Academia

Sorunu aydınlatan ve açıklığa kavuşturan bir görüşmeydi

NA
Nur*** A***
Zamanlama
İlgi
Ortam
3 ay önce
Emdr
Mor Academia

İşine, soruna, hedeflenme odaklanmasını seviyorum. Çalışmalar sonuç veriyor. EMDR candır. Hocamın emeklerine sağlık.

NA
Nur*** A***
Zamanlama
İlgi
Ortam
3 ay önce
Emdr terapisi
Mor Academia

Çalışmalardan memnunum. Yol aldığımı farkındayım...

NA
Nur*** A***
Zamanlama
İlgi
Ortam
3 ay önce
Emdr terapisi
Mor Academia

EMDR ile her şey daha güzel olacak... Memnunum. İşine odaklı bir terapist...

Ayş*** Ö***
Zamanlama
İlgi
Ortam
3 ay önce
Depresyon tedavisi
Mor Academia

Ercüment Bey EMDR yönteminde kesinlikle çok tecrübeli.

DT
Doğ*** T***
Zamanlama
İlgi
Ortam
3 ay önce
Emdr
Mor Academia

Ercüment bey sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimi ile güven veren bir uzman psikolog. İlk seansımızda ve sonrasında kendimi oldukca rahat hissettim ve çok iyi bir iletişim kurduk. Süreçle ilgili olarak yaklaşımları motive edici. Doğru bir tercih yaptığım düşüncesindeyim.

BC
Ber*** C***
Zamanlama
İlgi
Ortam
4 ay önce
Kaygı Bozuklukları
Mor Academia

Gayet olumlu anlışabililir bi teknik , herkese fayada sağlayacağona inanıyorum

GE
Gün*** E***
Zamanlama
İlgi
Ortam
4 ay önce
Aile terapisi/danışmanlığı
Mor Academia

Sorunun kaynağını tespit edip basitleştir erek beni aydınlatmış olması ihtiyacım olanmış.

Sık Sorulan Sorular

Psikoterapist Ercüment Doğan, Ph.D. ile nasıl iletişime geçerim?

Psikoterapist Ercüment Doğan, Ph.D. için online veya telefonla randevu alabilirsin.

Psikoterapist Ercüment Doğan, Ph.D. için nasıl randevu alabilirim?

Psikoterapist Ercüment Doğan, Ph.D. ile iletişime geçmek için bu telefon numarasını ara: +908504748191

Psikoterapist Ercüment Doğan, Ph.D. nerede çalışıyor, iletişim bilgileri nedir?

Psikoterapist Ercüment Doğan, Ph.D. Mor Eğitim ve Danışmanlık bünyesinde çalışıyor. İletişim bilgileri için profilini ziyaret et.

Psikoterapist Ercüment Doğan, Ph.D. hangi uzmanlık alanında hizmet veriyor?

Psikoterapist Ercüment Doğan, Ph.D. Klinik Psikolog, Psikoloji uzmanıdır. EMDR Terapisi, Psikodinamik/Psikanalitik Terapi, Depresyon alanlarında hizmet veriyor ve Emdr, Yetişkin terapisi, Çocuk ve ergen terapisi hastalıkların uzmanlık alanında hizmet veriyor.

Ücretsiz Randevu Oluştur

Doktorsitesi.com üzerinden randevu oluşturmak ücretsiz.

Kapat
Haritada Gör
Facebook Twitter Instagram Youtube