Ankara, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji