İzmir, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji