Uzm. Kl. Psk. Ayşen Köse

Psikoloji - Konya
5.0

2-3 Yaş Sendromu Ebeveyn Danışmanlığı, Aile İçi İletişim Sorunları, Aile Terapisi

5.0

“Ben gayet memnun kaldım kendisinden.Ayşen Hanım pozitif biri, ihtiyacım olursa tekrar kendisini ter...” Devamı

Uzm. Kl. Psk. Ayşen Köse

2018 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji bölümünü İngilizce olarak bitirdim.Lisans eğitim boyunca bir çok eğitime katılma ve kendimi geliştirme fırsatım oldu.Benim için çok değerli hocalarım ile birlikte çeşitli araştırmalarda yer alarak bilimsel çalışmalara katkıda bulundum.2016 yılında Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Sakarya Toplum Ruh sağlığı Merkezi’nde lisans stajımı tamamladım.Stajım süresince bir çok vakayı gözlemleme fırsatı buldum.Çok değerli hocalarım ile birlikte Psikodrama uygulamalarına katılma şansım oldu.Travma sonrası stres bozukluğu,Depresyon,OKB,Yaygın Anksiyete Bozukluğu,Alzheimer,Mental Retardasyon tanısı alan danışanların seanslarında gözlemci olarak bulundum.Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde şizofreni teşhisi alan danışanlar ile çeşitli etkinlikler yapma ve gözlemleme ve ev ziyaretlerine katılma fırsatım oldu.Lisans eğitimimden hemen sonra Çocuk alanında eğitimlerimi tamamladım.Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi,Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi,Masal Terapisi,Çocuk Testleri (Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE),Frankfurter Dikkat Testi,D2 Dikkat Testi,Burdon Dikkat Testi,Beier Cümle Tamamlama,Arzu Listesi,Louisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi,Catell 2-A Zeka Testi,Peabody Resim,Kelime Eşleştirme Testi,Metropolitan Okul Olgunluğu Testi,Sınav Kaygısı Ölçeği,Raven Progressive Matris Testi, Holland Meslek Envanteri
Otizm Tarama Ölçeği (M- CHAT)) uygulama ve raporlama eğitimlerimi başarıyla tamamladım. Ardından İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimime başladım.Yüksek Lisans Projemi  “Çocukluk Travmasının Sınırda Kişilik Bozukluğuna Etkisi “üzerine yazdım.Yüksek Lisans eğitimim boyunca süpervizyon alarak Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapisi’ni uygulama fırsatı buldum. Yüksek Lisans eğitimleri süresince Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri polikliniğinde alanında uzman,benim için çok kıymetli hocalarımla Klinik stajımı tamamladım.Stajım süresince MMPI Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Testi,SCL 90-R,Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Ölçeği,PANSS Pozitif ve Negatif Belirtiler Ölçeği,Kent EGY ,Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA),Standardize Mini Mental Test(SMMT),Rorschach,TAT gibi testlerin tümünü uygulayabilecek eğitimleri tamamlayarak deneyimlerimi artırdım,
            Yetişkin alanında Bilişsel Davranışçı Terapi,Şema Terapisi,Çözüm odaklı terapi,Duygu odaklı terapileri uygulamaktayım.Kişilik Bozuklukları,Panik Atak,Agorafobi,Aneroksiya Nevroza,Bulimia Nevroza, Tıkınırcasına yeme bozukluğuObsesif Kompulsif Bozukluk,Fobiler, Adet öncesi disforik bozukluk, Yaygın anksiyete bozukluğu, Somatik belirti bozukluğu Depresyon,Travma Sonrası Stres BozukluğuCinsel İşlev Bozuklukları(Vajinismus,Geç Boşalma,Erken Boşalma,Erektil bozukluk,Kadın cinsel ilgi bozukluğu), Aile İçi İletişim Sorunları,Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı,Boşanma Danışmanlığı, Evlilik Terapisi,Çift Terapisi,Öfke kontrolü alanlarında tedavilerimi sürdürmekteyim.
       Çocuklar ve Ergenler için Bilişsel Davranışçı Terapi,Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi ve Masal Terapisi eğitimlerini aldım. Öğrenme Bozuklukları,Okuma Bozukluğu,Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite,Dürtü Kontrol Bozukluğu,Davranış Bozuklukları,Okul Korkusu,Tik Bozuklukları,Yeme Bozuklukları,Kaygı Bozuklukları,Kekemelik,Kardeş Kıskançlığı, Seçici mutism, Ayrılık anksiyetesi bozukluğu,Uyku Terörü, Enurezis,Enkoprosis,İnternet Bağımlılığı,Oyun bağımlılığı,Sınav Kaygısı,Okul Başarısızlığı,Öfke ve Ağlama Nöbetleri alanlarında çalışmaktayım.

Katıldığı Konferanslar-Sertifikalar-Katılım Belgeleri

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi  “Stres ve Stresle Başa Çıkma Eğitimi “Katılım Belgesi

İstanbul İşletme  Enstitüsü “Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili “Katılım Belgesi

Global  Enstitü  “Çocuk Ruh Sağlığı “Katılım Belgesi

 Global Enstitü Afet Psikolojisi “Katılım Belgesi

Global Enstitü İş Sağlığı ve Güvenliği “Katılım Belgesi

Global Enstitü Yaşam Koçluğu “Katılım Belgesi

Bilgelik Enstitüsü “Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Sertifikası  “

Bilgelik Enstitüsü “Masal Terapisi Uygulayıcı Sertifikası”

Bilgelik Enstitüsü “Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifikası “

Bilgelik Enstitüsü “Çocuk Testleri Uygulayıcı Sertifikası“

Araştırmalar ve Çalışmalar

Çocukluk Travmalarında Şema Terapisi

Narsisizm Üzerine Bir Gözden Geçirme

Özgül Fobilerde Bilişsel Davranışçı Terapi
 

Eğitim hayatımın bana kazandırdığı  bilgi birikim ve mesleki deneyimlerimi sizler ile paylaşmak üzere Psikon Psikolojik Destek ve Terapi Merkezi’nde hizmet vermekteyim.

Hakkında

2018 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji bölümünü İngilizce olarak bitirdim.Lisans eğitim boyunca bir çok eğitime katılma ve kendimi geliştirme fırsatım oldu.Benim için çok değerli hocalarım ile birlikte çeşitli araştırmalarda yer alarak bilimsel çalışmalara katkıda bulundum.2016 yılında Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Sakarya Toplum Ruh sağlığı Merkezi’nde lisans stajımı tamamladım.Stajım süresince bir çok vakayı gözlemleme fırsatı buldum.Çok değerli hocalarım ile birlikte Psikodrama uygulamalarına katılma şansım oldu.Travma sonrası stres bozukluğu,Depresyon,OKB,Yaygın Anksiyete Bozukluğu,Alzheimer,Mental Retardasyon tanısı alan danışanların seanslarında gözlemci olarak bulundum.Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde şizofreni teşhisi alan danışanlar ile çeşitli etkinlikler yapma ve gözlemleme ve ev ziyaretlerine katılma fırsatım oldu.Lisans eğitimimden hemen sonra Çocuk alanında eğitimlerimi tamamladım.Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi,Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi,Masal Terapisi,Çocuk Testleri (Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE),Frankfurter Dikkat Testi,D2 Dikkat Testi,Burdon Dikkat Testi,Beier Cümle Tamamlama,Arzu Listesi,Louisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi,Catell 2-A Zeka Testi,Peabody Resim,Kelime Eşleştirme Testi,Metropolitan Okul Olgunluğu Testi,Sınav Kaygısı Ölçeği,Raven Progressive Matris Testi, Holland Meslek Envanteri
Otizm Tarama Ölçeği (M- CHAT)) uygulama ve raporlama eğitimlerimi başarıyla tamamladım. Ardından İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimime başladım.Yüksek Lisans Projemi  “Çocukluk Travmasının Sınırda Kişilik Bozukluğuna Etkisi “üzerine yazdım.Yüksek Lisans eğitimim boyunca süpervizyon alarak Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapisi’ni uygulama fırsatı buldum. Yüksek Lisans eğitimleri süresince Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri polikliniğinde alanında uzman,benim için çok kıymetli hocalarımla Klinik stajımı tamamladım.Stajım süresince MMPI Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Testi,SCL 90-R,Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Ölçeği,PANSS Pozitif ve Negatif Belirtiler Ölçeği,Kent EGY ,Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA),Standardize Mini Mental Test(SMMT),Rorschach,TAT gibi testlerin tümünü uygulayabilecek eğitimleri tamamlayarak deneyimlerimi artırdım,
            Yetişkin alanında Bilişsel Davranışçı Terapi,Şema Terapisi,Çözüm odaklı terapi,Duygu odaklı terapileri uygulamaktayım.Kişilik Bozuklukları,Panik Atak,Agorafobi,Aneroksiya Nevroza,Bulimia Nevroza, Tıkınırcasına yeme bozukluğuObsesif Kompulsif Bozukluk,Fobiler, Adet öncesi disforik bozukluk, Yaygın anksiyete bozukluğu, Somatik belirti bozukluğu Depresyon,Travma Sonrası Stres BozukluğuCinsel İşlev Bozuklukları(Vajinismus,Geç Boşalma,Erken Boşalma,Erektil bozukluk,Kadın cinsel ilgi bozukluğu), Aile İçi İletişim Sorunları,Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı,Boşanma Danışmanlığı, Evlilik Terapisi,Çift Terapisi,Öfke kontrolü alanlarında tedavilerimi sürdürmekteyim.
       Çocuklar ve Ergenler için Bilişsel Davranışçı Terapi,Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi ve Masal Terapisi eğitimlerini aldım. Öğrenme Bozuklukları,Okuma Bozukluğu,Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite,Dürtü Kontrol Bozukluğu,Davranış Bozuklukları,Okul Korkusu,Tik Bozuklukları,Yeme Bozuklukları,Kaygı Bozuklukları,Kekemelik,Kardeş Kıskançlığı, Seçici mutism, Ayrılık anksiyetesi bozukluğu,Uyku Terörü, Enurezis,Enkoprosis,İnternet Bağımlılığı,Oyun bağımlılığı,Sınav Kaygısı,Okul Başarısızlığı,Öfke ve Ağlama Nöbetleri alanlarında çalışmaktayım. Devamı

Sertifikalar

Diploma Aldığı Kurum

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Mesleki Tecrübe

Hizmete Başlangıç: 06.2016
Deneyim: 7 Yıl

İlgi Alanları

2-3 Yaş Sendromu Ebeveyn Danışmanlığı Aile İçi İletişim Sorunları Aile Terapisi Alzheimer Alzheimer testi Devamı

Deneyimler

Psikon Psikolojik Destek ve Terapi Merkezi (2017 - Devam ediyor)
Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Sakarya Toplum Ruh sağlığı Merkezi’nde - Lisans Stajı (2016 - 2017)

Görüşler

Görüşlerinizi önemsiyoruz!
Görüşlerinizi önemsiyoruz!

Uzmanlar ile ilgili görüşlerinizi belirtmeden önce moderasyon sürecimiz hakkında daha fazlasını öğrenin.

5.0

Zamanlama

5.0

İlgi

5.0

Ortam

5.0
SC
Ser*** C***
Zamanlama
İlgi
Ortam
1 yıl önce

Ben gayet memnun kaldım kendisinden.Ayşen Hanım pozitif biri, ihtiyacım olursa tekrar kendisini tercih ederim. İki kere görüşme sağladık ve kendimi iyi hissettim.Desteği benim için yeterli oldu. Pozitif,yönlendirmeleri ve takibi yeterliydi.Kendisi de çok ilgiliydi.Danışmak isteyen herkese tavsiye ederim.

MK
Muh*** K***
Zamanlama
İlgi
Ortam
1 yıl önce

Kendimle ilgili birçok şeyi düzene koymakta zorlanıyordum. Farkında olmadan yapacağım işlerim, ailem, işim arkadaşlarım gibi her konuda düzensiz bir hayatım oluşmuştu. Kararlarımı ertlemekten yorulmuştum. Anı yaşamayı geçtim önemli bir günün farkına aylar sonra varıyordum. Ben sürekli bir değişme yerine geçici bir değişim olacağına inanıyordum. Öncelikle kalıcı değişimi fark ettiğimde işlerim yoluna girmeye başlamış aile ilişkilerim düzelmiş erteleme huyum kaybolmuştu. Üstüne üstlük kendimi farklı alanlarda geliştirdim. Artık kendimle ilgilenebiliyorum. Artık önemli kararlar alırken kendimden emin adımlar atıyorum.. Her şey için çok teşekkür ediyorum ayşen hanım bunları yapabiliyorsam desteğinizle başarılarınızın devamını diliyorum.

Sık Sorulan Sorular

Uzm. Kl. Psk. Ayşen Köse ile nasıl iletişime geçerim?

Uzm. Kl. Psk. Ayşen Köse için online veya telefonla randevu alabilirsin.

Uzm. Kl. Psk. Ayşen Köse nerede çalışıyor, iletişim bilgileri nedir?

Uzm. Kl. Psk. Ayşen Köse bünyesinde çalışıyor. İletişim bilgileri için profilini ziyaret et.

Uzm. Kl. Psk. Ayşen Köse hangi uzmanlık alanında hizmet veriyor?

Uzm. Kl. Psk. Ayşen Köse Psikoloji uzmanıdır. 2-3 Yaş Sendromu Ebeveyn Danışmanlığı, Aile İçi İletişim Sorunları, Aile Terapisi alanlarında hizmet veriyor ve hastalıkların uzmanlık alanında hizmet veriyor.

Son 30 günde profil görüntülenmesi

Ücretsiz Randevu Oluştur

Doktorsitesi.com üzerinden randevu oluşturmak ücretsiz.

Kapat
Takvim Bulunamadı.

Bu uzmandan online randevu alabileceğin bir takvimi bulunmuyor.

Randevu Takvimi Talep Et

Talep Et

Kapat
Vazgeç
Form gönderilirken hata oluştu. Tekrar dene.
Başarılı Formunuz başarıyla gönderildi.
Bu uzman henüz Doktorsitesi.com üzerinden online randevu kabul etmiyor.

E-posta adresini bırak ve uzman randevu kabul etmeye başlayınca sizi bilgilendireceğiz.

Kişisel verileriniz, aydınlatma metni kapsamında işlenmektedir.
Facebook Twitter Instagram Youtube