Sözleşmeler

Doktor ve Uzman Aydınlatma Metni

Doktorlar ve Uzmanlar için Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni

 

Doktorsitesi Com Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından kişisel verileri işlenen doktorlara ve uzmanlara yönelik olarak kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve ilgili mevzuatı gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen veri sorumlusu sıfatı ile Maslak Mah. AOS 55. Sok. No:2/24 Sarıyer İstanbul adresinde mukim Şirket tarafından aşağıdaki açıklamalarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Aşağıda kategoriler halinde detaylıca açıklanan kişisel verileriniz Şirket tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirtilen hukuki sebepler gözetilerek işlenmektedir.

 

Şirket, www.doktorsitesi.com (“Site”) aracılığıyla sunduğu hizmetler kapsamında doktorlara ve uzmanlara ait kişiler verileri üyelik formu, bilgi sistemleri, çerezler, e-posta, çağrı merkezi ve sisteme kayıt olmak isteyen doktor veya uzman tarafından ibraz edilen diğer bilgi (biyografi gibi) ve belgeler aracılığıyla sözlü, yazılı ve elektronik ortam yoluyla toplanmaktadır. Doktorlardan veya uzmanlardan elde edilen kişisel bilgiler Şirket tarafından aşağıdaki hukuki gerekçeler ve amaçlar doğrultusunda sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla ve her türlü teknik ve idari koruma yöntemleri alınmak suretiyle işlenmektedir.

 

İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri  

Aşağıda sayılan kişisel veriler kanunlarda kişisel veri toplanmasının açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

·  Adı ve Soyadı

·  T.C. Kimlik Numarası

·  Varsa Yabancı Kimlik Numarası

·  Fotoğraf

 

 

·     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·     Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·     Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·     İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·     Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·     Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·     Talep / Şikayetlerin Takibi

·     Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri   

Aşağıda sayılan kişisel veriler bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

·  Elektronik Posta Adresi

·  İletişim Adresi

·  Cep Telefonu Numarası

·  Site Mesaj Kayıtları

·  İletişim Kayıtları (açık rıza verilmesi halinde çağrı merkezi aracılığıyla)

·  Randevu Bilgileri

 

·     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·     Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·     Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·     İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·     Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·     Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Talep / Şikayetlerin Takibi

·     Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

·     Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·     Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·     Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi (açık rıza verilmesi halinde)

 

Veri Kategorisi: Finans ve İşlem Bilgileri

Aşağıda sayılan kişisel veriler kanunlarda kişisel veri toplanmasının açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

· Fatura Bilgileri

· Ödeme Bilgileri

· Banka Hesap Bilgileri

· Kredi Kartı Bilgisi

· Iban Bilgisi

·     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·     Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·     Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·     Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Veri Kategorisi: İşlem Güvenliği Bilgileri

Aşağıda sayılan kişisel veriler Site içinde işlem yapmanız halinde kanunlarda kişisel veri toplanmasının açıkça öngörülmesi, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

· İnternet sitesi erişim ve kullanım bilgileri

· Çerez Bilgileri (Çerezlere ilişkin detaylı bilgilendirmeye çerez politikasında bulabilirsiniz.)

·     Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·     Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

·     Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Veri Kategorisi: Mesleki Deneyim Bilgisi

Aşağıda sayılan kişisel veriler bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir. (Site, doktor ve uzmanları danışanları bir araya getirdiğinden kayıt olan doktorların ve uzmanların diploma görsel teyit amacıyla talep edilmektedir.)

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

· Özgeçmiş Bilgileri

· Diploma ve Sertifikalar

· Uzmanlık Alanı

· Eğitim Bilgileri

· Klinik Bilgileri

· Mesleki Tecrübe Bilgisi

· Referans Bilgileri

· İlgi Alanları

· Dil Bilgisi

· Yayın Bilgileri

· Değerlendirilme Bilgisi

·     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·     Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·     Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·     Talep / Şikayetlerin Takibi

·     Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

Veri Kategorisi: Hukuki İşlem Bilgileri

Aşağıda sayılan kişisel veriler kanunlarda kişisel veri toplanmasının açıkça öngörülmesi, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

· Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

· Dava Dosyasındaki Bilgiler

· İcra Dosyası Bilgileri

·     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·     Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·     Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Veri Kategorisi: Dernek ve Vakıf Üyelik Bilgisi

Dernek ve vakıf üyeliği bilgisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle dernek ve vakıf üyeliği bilginiz yalnızca açık rızanız olması halinde işlenmektedir.  

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

· Dernek ve/veya Vakıf Üyelik Bilgisi

·       Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 8. maddesinde belirtildiği şekilde doktorun veya uzmanın açık rızası olması halinde veyahut da 5. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde aktarılabilecektir. Bunlar haricinde hiçbir koşulda Şirket tarafından kişisel verileriniz herhangi bir amaç ile üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmaz.

 

Kişisel verileriniz istisnai olarak yurtiçinde mukim aşağıdaki üçüncü kişilere kanunlarda kişisel veri aktarılmasının açıkça öngörülmesi, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için aktarmanın zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için aktarmanın zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri aktarmanın zorunlu olması hallerinde aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılabilir.

 

Aktarım Yapılan Üçüncü Kişiler

Kişisel Veri Aktarma Amaçları

· İş Ortakları

·     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·     Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·     Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·     Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

·     Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·     Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·  Hissedarlar

·     Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Doktor/Uzman Olarak Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince;

·     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·     Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

·     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·     Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·     Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

·     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvuruda;

a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu bulunması zorunludur.

 

Başvurunuzu kvkk@doktorsitesi.com mail adresi üzerinde Şirket’e iletebilirsiniz. Ayrıca www.doktorsitesi.com internet sitesinde yer alan formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını yukarıda belirtilen Şirket adresine başvuru koşullarını yerine getirmeye yarayan bilgi ve belgeler ile birlikte iletmeniz halinde talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır. Ayrıca ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görülmesi halinde çalışan adayından başvurusuna istinaden ek bilgi talep edilebilir. Başvuru cevabının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

 

 

Facebook Twitter Instagram Youtube