Riskli gebelik ne demektir?

Ankara Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!

Bu video toplam 4158 kez izlenildi.

Süre : 00:01:49
Bu video 26.07.2014 tarihinde eklenmiştir.

Açıklama

Gebelik çoğu anne adayı için normal ve doğal bir süreçtir. Bazı durumlarda gebe kalmadan önce anne adayının vücudunda bu¬lunan hastalıklar (annenin mevcut hastalıkları) veya hamilelikten do¬layı sonradan gebelik dönemi orta-ya çıkan sorunlar veya bebeğe bağlı sorunlar gebeliğin riskli geçmesine yol açar. Böyle gebelikle¬re riskli gebelik denir. Riskli gebelikler bazı durumlarda hem hamile annenin hem de anne karnındaki bebeğin sağlığını ve hatta hayatını tehdit edebilir. Riskli gebelikler, çok da¬ha yakından takip edilmelidir. Anneye ait riskli gebelik nedenleri: • Eğer anne adayı 18 yaşın altında ya da 40 yaş üstünde ise, • Annede tansiyon, kalp, şeker,guatr, böbrek,immünolojik hastalıklar (sistemik lupus eritamatozis gibi) , damar ve diğer yapıları tutan hastalıklar gibi , gebe kalmadan önce zaten varolan sistemik hastalıklar var ise, • Anne çok zayıf ya da çok şişman ise, • Anne baba arasında akrabalık varsa, • Anne herhangi bir nedenle ilaç kullanıyor ise, (epilepsi, psikiyatrik hastalıklar vb) • Anne sigara ya da alkol kullanıyor ise, • Annenin tekrarlayan düşükleri var ise, Hamilelikten do¬layı sonradan gebelik dönemi orta¬ya çıkan sorunlar : • Gebelikle ortaya çıkan hipertansiyon, preeklampsi) • Gebelikte diyabet (gestasyonel diyabet) • Gebelikte kanama • Gebelikte rahim ağzı yetmezliği • Gebelikte suların erken gelmesi (prematür membran rüptürü) • Gebelikte erken doğum tehdidi Bebekten kaynaklanan gebelik dönemi sorunları: • Çoğul gebelikler • Bebekte gelişme geriliği • Bebeğin suyunun normalden az veya fazla olması • Bebekte kan uyuşmazlığı (Rh Alloimmünizasyonu) • Bebekte sakatlıklar (fetal anomali)