Ürodı̇namı̇ ve vı̇deoürodı̇namı̇

Ürodı̇namı̇ ve vı̇deoürodı̇namı̇

Ürodinami nedir?

Ürodinami, mesanenin ve işeme fonksiyonunda görev alan kas yapılarının mesane içerisindeki idrar miktarına nasıl yanıt verdiğinin ölçüldüğü bir yöntemdir.

Ürodinami nasıl yapılır?

Kişinin idrar kanalına ve makatına ince birer algılayıcı tel yerleştirilir. Mesaneye yavaş yavaş serum fizyolojik verilerek sanal bir idrara sıkışma ortamı oluşturulur. Mesane doldukça her hacimde mesanenin verdiği yanıtlar ölçülür. Kişinin hangi basınç ve doluluk değerinde sıkışma hissettiği ve bu hissin şiddetinin değişimi değerlendirilir. Gergin (spastik) tip bozukluklarda düşük hacimlerde mesane basıncının arttığı, hastanın kısa sürede idrar hissinin oluştuğu ve kısa zamanda idrar kaçırmaya başladığı gözlemlenir. Gevşek (flask) tip bozukluklarda ise yüksek hacimlerde bile mesane basıncı artmaz, hasta idrar hissetmez ancak bir süre sonra mesane taşar tarzda idrar kaçtığı görülür. Ancak böyle durumlarda bu seviyeye gelmeden böbreklere geri kaçış olmaması için ürodinami sonlandırılır. Bu safhaya kadar olan ürodinamik çalışmaya sistometri adı verilmektedir.

Ürodinamik çalışmanın sonunda kişi idrarını yapar ve bu yapış anında idrarın maksimum akım hızı, ortalama akım hızı, akış süresi gibi değerler kaydedilir. Bu işleme üroflowmetri adı verilir.
Aynı zamanda hastanın kalçasına elektriksel akımları algılayan elektrotlar yerleştirilmektedir. Bu elektrotlar vasıtasıyla mesane çıkımındaki büzücü kas yumaklarının fonksiyonları değerlendirilmektedir. Bu işleme elektromyelografi (EMG) adı verilir. Bazı hastalarda işeme esnasında mesane kasları kasılmasına rağmen bu büzücü kaslar gevşemez. Bu durumda hasta idrar yapmakta güçlük çeker. Bu duruma detrusor sfinkter dissinerjisi yani mesane kasıyla büzücü kasların uyumsuzluğu adı verilmektedir. Bu hastalığın tanısı da ürodinami yöntemiyle koyulmuş olur.

Videoürodinami nedir?

Ürodinami esnasında mesane doldurulurken verilen serum fizyolojik sıvısına opak madde eklenir ve mesane floroskopi denilen canlı görüntü alabilen röntgen cihazlarıyla izlenir. Dolum ve işeme fazları izlenerek mesanenin ve üretranın (dış idrar kanalı) nasıl çalıştığı konusunda fikir edinilir.

Ürodinaminin bir zararı var mıdır?

Normal koşullarda ürodinami, steril aletlerle uygulandığından herhangi bir zararı yoktur. Ancak bazı kişilerde özellikle işlemden sonra idrarda yanma, hafif kanama gibi şikâyetler olabilmektedir. Doktorunuz bunu engellemek için uygun gördüğü takdirde antibiyotik tedavisi verebilir.

Özellikle prostat hastalarında idrar kanalına algılayıcı tel yerleştirilmesi biraz zor olabilir. Bu durum doktor tarafından uygun yöntemlerle halledilir.
Bazı durumlarda ürodinami yeterli sonucu veremeyebilir veya teknik nedenlerden dolayı tatmin edici sonuçlar alınamayabilir. Böyle durumlarda doktorunuz ürodinami yöntemini tekrar etmek isteyebilir.

Ürodinami kızlık zarına zarar verir mi?

Ürodinami tamamen idrar ve makat kanalından uygulanan bir yöntem olduğundan kızlık zarına zarar vermesi kesinlikle mümkün değildir. 

Bu makale 18 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Volkan İzol’un 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru ve 2008 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’ndan Üroloji Uzmanı unvanını almıştır. Aynı Anabilim Dalı’nda 2011 yılında öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlamış ve 16 Nisan 2015 tarihinde doçent, 28 Ağustos 2020’de profesör unvanını almıştır. Asistanlık döneminde Avrupa Üroloji Diplomasını almaya hak kazanan İzol, uzmanlık sonrası dönemde ise minimal invaziv cerrahide bilgi ve tecrübesini artırmak üzere John Hopkins Üniversitesi’nde (ABD) gözlemci statüsünde çalışmıştır. Uluslararası ve Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan birçok makalesi mevcut olan İzol’un yurt dışı-yurt içi bilimsel toplantıda 200’ün üzerinde sözlü bildirisi ve konuşması bulunmaktadır. Günlük pratiğinde sıklıkla Üroonkoloji ve minimal invaziv ürolo ...

Prof. Dr. Volkan İzol
Prof. Dr. Volkan İzol
Adana - Üroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube