Ortopedik rehabilitasyon, konservatif yada cerrahi tedavi gerektiren kas-iskelet sistemine ait tüm ortopedik vakalarda tedavi öncesi ve sonrası uzun ve kısa süreli amaçları hedefleyen rehabilitasyondur. Bel ve boyun rahatsızlıkları, Menüsküs Yırtığı, Bağ yaralanmaları, Burkulmalar, ezilmeler, Kas ve tendon zorlanmaları, Omuz ve diz yaralanmaları, Kırık, Çıkık sonrası rehabilitasyon, Kalça ve diz protezleri vb. gibi hastalıklar ortopedik rehabilitasyon içine giren problemlerdendir. Ortopedik rehabilitasyonda hastayı sadece fonksiyonel açıdan optimum iyilik düzeyine getirmek ve rehabilite etmek değil, aynı zamanda hastanın mevcut durumunu ve yapılan cerrahiyi korumaktır.

Ortopedik rehabilitasyon’un amaçları kısa ve uzun süreli amaçlar olarak iki başlık altında incelenir.

Kısa süreli amaçlar

1) İlgili sahayı korumak

2) Eklem hareketliliğini arttırmak

3) Ağrıyı azaltmak

4) Varsa inflamasyonu azaltmak

5) İntrakapsuler efüzyonu(kanama)/synoviti azaltmak

6) Ekstrakapsüler ödemi azaltmak

7) Hastaya bilgi vermek ve eğitmek

Uzun süreli amaçlar

1) Muskulotendinöz fleksibiliteyi(kasın normal uzunluk yada esnekliği) arttırmak

2) Kas kuvvetini arttırmak

3) Kas gücünü arttırmak

4) Kas enduransını arttırmak

5) Kardiovasküler enduransını arttırmak

6) Normal biyomekaniksel fonksiyonları restore etmek,

7) Denge, proprioception ve kinestetik duyuyu arttırmak

8) Fonksiyonel aktivitelere progresif geri dönüşü sağlamak, hastayı yaptığı sporlara ve günlük aktivitelerine yavaş yavaş geri döndürmek.


Kocaeli Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!