Rotator manşet (omuz döndürücü tendon kompleksi)

Rotator manşet (omuz döndürücü tendon kompleksi)

Rotator Manşet (Omuz döndürücü tendon kompleksi) Nedir ?

Rotator Manşet, humerus (üst kol kemiği)kemiğinin üst ucundaki omuz eklemini yapan baş kısmını çepeçevre saran adele-tendon bir yapıdır. Omuz eklemini yerinde tutar ve omuzun içe-dışa dönüş hareketlerini yaptırır.

Rotator Manşet Yırtığı nasıl Oluşur ?

Rotator manşet yırtığı gençlerde ve sporcularda ani bir harekette oluşan yaralanma ile oluşabileceği gibi, zaman içinde tekrarlayıcı kolun baş seviyesinin üzerindeki hareketlerde zamanla gelişebilir.

Rotator manşet yırtığı belirtileri nelerdir ?

Rotator manşet yırtığı belirtileri;

• Başüstü hareketlerde daha fazla olmak üzere tekrarlayıcı, devamlı omuz ağrısı. • Gece ağrısı. Bu ağrı ağrıyan taraf üzerine yatmayı engeller. • Adele güçsüzlüğü. Özellikle kolu kaldırmaya çalışırken hissedilir. • Omuz hareketleri sırasında tıkırtılar , klik sesleri gelmesi. • Omuz hareketlerinde kısıtlılık. • Genellikle hastanın ağırlıklı kullandığı kolunda olur.

Rotator manşet zedelenmesinde nasıl tanı konulur ?

Rototor Manşet zedelenmesi nde tanı, yaralanma oluş şeklinin ayrıntılı olarak anlatılması ile başlar. Bunu dikkatli bir muayene izler. Sadece bu hikaye ve muayene ile büyük oranda rototor manşet yırtığının tanısı konabilir. Rototor manşet yaralanmalarında grafiler genellikle normaldir. Tanıyı kesinleştirmek için sıklıkla MR ve Ultrason kullanılan yöntemlerdir.

Rotator manşet yırtığı tedavisi

Omuz Sıkışma Sendromu; Tam kat olmayan ve eşlik eden omuz sıkışma sendromu olmayan genç hastalarda ve ileri yaşta sedanter yaşayan hastalarda başlangıç tedavisi; istirahat, antienflamatuar tedavisi, kol askısı kullanımı, egzersiz ve fizik tedavidir. Bu tedaviden fayda görmeyen hastalarda, tam kat yırtıkları olan hastalarda ve eşlikeden sıkışma sendromu olan hastalarda cerrahi tedavi uygulanılır.

Rotator manşet yırtığı tedavisi seçenekleri

Eskiden açık yöntemlerle yırtık tendonun kemiğe dikilmesi sıklıkla tercih edilen cerrahi yöntemken son 10 yılda artroskopik tekniklerin ve teknolojinin gelişmesiyle kapalı (artroskopik) yöntemlerle tamir sonuçları da açık ameliyatlar kadar başarılıdır. Artroskopik cerrahi iyileşme süresinin kısa olması, hasta konforunun yüksek olması ve aynı anda eklem içi diğer patolojileride tanı ve tedavi edebilme yönünden avantajlıdır.

Rotator cuff sendromu (Yırtığı) doğal seyri

Tanı konulan rototor manşet yırtıklı hastalar tedavi edilmezse ağrı devam eder, kolun yukarı kaldırılması ve çevrilmesinde kuvvet kaybı artarak devam eder ve hareket kısıtlılığı artar, 1. Yıldan sonra kas dokusunun yerini yağ dokusu almaya başlar, sıklıkla yırtık boyutu artar,bu dönemde tedavi başarısı giderek azalır, halen tedavi edilmezse rototor manşet artropatisi dediğimiz omuz ekleminde omuz başı yukarı çıkmaya başlar, dejenerasyon izlenir. Rototor manşet artropatisi çözümü çok zor bir tablodur.

Rotator manşet ameliyatı (Açık)

Omuz eklemi seviyesinde 4-5 cm lik cilt kesisi ile cerrahi işlem gerçekleştirilir, cerrahi süresi 60-90 dk arasındadır. Ameliyat sırasında sıklıkla kemiğe çapalı dikiş materyalleri uygulanarak tamir gerçekleştirilir.

Rotator manşet ameliyatı (Artroskopik Cerrahi)

Omuz ekleminde farklı klavuz noktalardan açılan 1’er cm lik delikler yardımıyla içeri yerleştirlen kamera ve özel aletler yardımıyla cerrahi gerçekleştirilir. Cerrahi süresi 60-90 dk arasındadır. Açık cerrahide olduğu gibi kemiğe çapalı dikiş materyalleri uygulanarak tamir gerçekleştirilir.

Rotator cuff yırtığı ameliyatı sonrası

Ameliyat sonrası kol askısı 3-4 hafta kullanılır. 3 günde bir pansumanlar yapılır. Doktorunuz uygun gördüğü takdirde hemen 2-3 gün sonra pasif sarkaç egzersizlerine başlanır. Dikişler alındıktan sonra fizyoterapistler eşliğinde rehabilitasyon programına başlanır. Tamamen iyileşme 6 ayı bulabilir. Doktorunuz uygun gördüğü takdirde fizik tedavi sürecini uzatabilir.

Bu makale 15 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Op. Dr. Adem Aydın

Op. Dr. Adem AYDIN, Tıp öğrenimini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. İhtisasını da yine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji alanında yapmıştır. Mesleki kariyerine 2008 yılının Eylül ayında Iğdır Devlet Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde başlamıştır ve 2010 yılının Nisan ayına kadar hizmet vermiştir. 2010 yılının Haziran ayı ile 2011 yılının Haziran ayları arasında Diyarbakır Asker Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmotoloji bölümünde görev almıştır.2011 yılının Eylül ayı ile 2012 yılının Kasım ayı arasında İzmit Seka Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde görev yapmıştır.   Op. Dr. Adem AYDIN'ın yayınları; Diz Travması - Aydın A, Atmaca H, Müezzinoğlu US. Anterior knee dislocation with ipsilateral open tibial shaft fracture: a 5-year clinical follow-up of a pr ...

Etiketler
Rotator manşet yırtığı tedavisi
Op. Dr. Adem Aydın
Op. Dr. Adem Aydın
Kocaeli - Ortopedi ve Travmatoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube