Orbita tümörü dediğimizde göz çukurunu oluşturan yapılardan köken alan tümörleri anlıyoruz. Orbita tümörleri iyi huylu veya Malign dediğimiz kötü huylu tümörler olabilir. Bu bölgedeki göz ve görme ile ilgili damar sinir ve göz küresi bulunduğu için tümör iyi huylu da olsa görmeyi bozucu etkiler oluşturabilir. Bu bölgedeki tümörlerin ilk ortaya çıkan belirtisi, gözün ileriye doğru çıkık olmasıdır. Bölgedeki tümörlerin tespit edilebilmesi için bazı görüntüleme yöntemlerine başvurmamız gerekebilir. Bunlar MR BT gibi tekniklerdir.

Orbita Tümörlerinin Belirtileri: Orbita dediğimiz göz çukurunu ilgilendiren tümörler ilk olarak gözün ileri doğru çıkıklığına sebep olur. Bunun nedeni tümörün belli bir hacim kaplamasından dolayı göz çevresini saran kemik dokudan dolayı genişleyemeyen yumuşak dokuların gözü ileriye doğru gitmesi sebebiyledir. Bu bölgede aynı zamanda görmeyi sağlayan Göz sinirleri de bulunduğu için görme sinirine baskı olması durumunda görme olumsuz etkilenebilir. Görme sinirine baskı yapan tümörler görme alanında da bozukluk yapar bakılan bölgenin belli bir alanında perdelenmiş şeklinde kendini belli edebilir. Orbitada aynı zamanda gözü hareket ettiren kaslar da bulunduğu için Orbita tümörleri göz hareketlerinde bozukluk ve şaşılık da yapabilir. Hatta bazı Orbita tümörlerinin ilk bulgusu şaşılıktır. Bu nedenle şaşılığı olan hastaların Orbita tümörleri yönünden değerlendirilmesi gerekir . Bu bölgeden kaynaklanan ve göz damarlarına baskı yapan tümörler ; Gözde kırmızılık göz damarlarında belirginleşme gibi belirtiler de oluşturabilir.

Orbita tümörü veya gözde ileri çıkıklık gibi durumlarda yurtdışında aldığımız eğitim ve klinik tecrübemizle hastalarımızın hizmetindeyiz.


Ankara Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!