Tüberküloz (Verem): Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde omurga enfeksiyonlarının en sık etkenidir. Omurganın çökmesiyle kifoza neden olabilir. Erken tanıyla ilaç tedavisine iyi yanıt verir. Abse oluşumu, geçmeyen ağrı, deformite, nörolojik bulgular durumunda ameliyat edilmesi gerekir.

Non-spesifik Enfeksiyonlar: Özellikle idrar yolu enfeksiyonu durumunda bakterinin omurgaya kan yoluyla yayılması ve burada ikincil enfeksiyon oluşturmasıyla meydana gelir. Tedavi stratejisi benzerdir.


Ankara Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!