Mesane sarkması (sı̇stosel)

Mesane sarkması (sı̇stosel)

Sistosel nedir?

Sistosel mesanenin (idrar torbasının) vajina içerisine doğru fıtıklaşmasıdır. Nedeni vajina etrafındaki ve rahim ağzı etrafındaki dokuların zayıflamasıdır. En sıklıkla çok ve zor doğum yapanlarda görülmektedir. İdrar torbasının sarktığı kısımda doğal yapısında olan kıvrımlar silinir, parlak-düz bir hal alır. Hastanın yakınması genellikle vajinada dolgunluk hissi ve kitledir. Eğer beraberinde idrar yollarında sarkma da varsa idrar kaçırma da hastalarda izlenebilir. İleri derecede sistoseller özellikle de ıkınma sırasında vajinadan dışarıya çıkacak kadar ilerleyebilirler.

Sistosel için risk faktörleri nelerdir?

Sistoselin nedeni mesane ve vajina arasındaki destek dokuların ve pelvik kas yapılarının zayıflamasıdır. Buna neden olabilecek risk faktörleri şunlardır:

· Zorlu vajinal (normal) doğum,

· Çok doğum yapmış olmak,

· İri bebek doğurmak,

· Obezite,

· Menopoz,

· İleri yaş,

· Histerektomi (rahim alınması) ameliyatı geçirmiş olmak,

· Kabızlık,

· Ağır yük kaldırmak,

Sistoselin belirtileri nelerdir?

Vajina girişinin ön ya da üst tarafında çıkıntı, yumru, sarkıklık veya şişlik en önemli belirtidir. Bazı hastalar sadece baskı ve ağırlık hissinden bahsederler. Sık idrara çıkma ve dizüri (idrar yaparken yanma) görülebilir. Mesanenin tam olarak boşalmama hissi ve bazı hastalarda bu çıkıntıyı içeri ittikten sonra idrarı daha rahat yapma durumu gözlenebilir. Ayrıca üretrosel yani dış idrar deliğinin (uretra) sarkması varsa, idrar kaçırma görülebilir.

Sistoselin tedavisi nasıldır?

Sistoselin tedavisi cerrahidir. Ancak her sistoselin tedavi edilmesi gerekmeyebilir. Hastanın çok fazla şikayeti olması ve tedaviyi istemesi gereklidir. Cerrahi tedavide anterior kolporafi (ön onarım) yapılır. Bu ameliyat geleneksel olarak ayrılan/yırtılan destek dokuların tekrar yaklaştırılması ya da gücünü yitirmiş destek dokuların meş (mesh) adı verilen sentetik maddelerin kullanılması yoluyla desteklenmesi şeklinde yapılabilir.

Sistoselin cerrahi tedavisinde gözlenebilecek komplikasyonlar (bir takım istenmeyen yan etkiler) nelerdir?

· Cerrahi esnasında kanama riski

· Diğer organ yaralanmaları (Mesane yaralanması, rektum yaralanması)

· Retansiyon (Mesanenin idrarı tam boşaltamaması)

· Disparoni (Cinsel ilişki esnasında ağrı duyma)

· Fistül (kadın ve idrar yolları arasında istenmeyen yeni bağlantı gelişmesi ve

idrarın vajinadan gelmesi)

· Erozyon (Konulan sentetik materyalin vajenden dışarı çıkması)

· Ameliyattan sonra idrar kaçırmanın devam etmesi veya yeni başlaması (İdrar

kaçırma ameliyattan önce olsun veya olmasın)

· Konulan sentetik materyalin büzüşmesi

· Nüks

Sistosel cerrahisinden sonra takip nasıl yapılır?

Hastanede kalış süresi 1-2 gündür. Poliklinik kontrolleri ameliyat sonrasında 1.hafta, 1.ay, 3.ay, 6.ay ve 1. yılda yapılır. Eğer hastalık nüks ederse tekrar aynı ameliyat

sahasından (vajenden) yapılacak ikinci işlemle veya karından yapılacak girişimle hastalık tedavi edilir. 

Bu makale 14 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Volkan İzol’un 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru ve 2008 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’ndan Üroloji Uzmanı unvanını almıştır. Aynı Anabilim Dalı’nda 2011 yılında öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlamış ve 16 Nisan 2015 tarihinde doçent, 28 Ağustos 2020’de profesör unvanını almıştır. Asistanlık döneminde Avrupa Üroloji Diplomasını almaya hak kazanan İzol, uzmanlık sonrası dönemde ise minimal invaziv cerrahide bilgi ve tecrübesini artırmak üzere John Hopkins Üniversitesi’nde (ABD) gözlemci statüsünde çalışmıştır. Uluslararası ve Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan birçok makalesi mevcut olan İzol’un yurt dışı-yurt içi bilimsel toplantıda 200’ün üzerinde sözlü bildirisi ve konuşması bulunmaktadır. Günlük pratiğinde sıklıkla Üroonkoloji ve minimal invaziv ürolo ...

Prof. Dr. Volkan İzol
Prof. Dr. Volkan İzol
Adana - Üroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube