Kesi fıtıklarında ameliyat sonrası
Kesi fıtıklarında ameliyat sonrası

Kasık fıtıklarından farklı olarak kesi fıtıklarında ameliyat sonrası için standart bir öneri listesi hazırlamak mümkün değildir. Çünkü kesi fıtıkları, başta kesinin yeri ve fıtığın büyüklüğü olmak üzere birbirinden farklılıklar gösterir. Ayrıca, yapılan onarımın tipi de ameliyat sonrası için özellik oluşturabilir. Küçük kesi fıtıkları, göbek fıtıkları gibi lokal anestezi ile ameliyat edilip hasta aynı gün evine gönderilebilir. Bu olguların ameliyat sonrası dönemi daha rahat seyreder.

Orta ve büyük ölçekli kesi fıtıklarında ise en az bir gün hastanede yatış planlanır. Hastanın şeker hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kalp rahatsızlığı, kan sulandırıcı ilaç kullanımı gibi özel durumu varsa yatış daha uzayabilir.

Açık kesi fıtıklarının ameliyatında çoğu kez, ameliyat yerine sızacak kan ve doku sıvılarını dışarı almak için kapalı drenaj sistemleri kullanılır, yani bir veya bazen iki dren konur. Bu drenlerin alınması için genelde günlük gelen sıvı miktarının 30 mililitrenin altına düşmesi beklenilir. Bu da olgunun özelliğine göre farklı süreler demektir. Laparoskopik kesi fıtığı ameliyatlarında derialtı diseksiyon fazla olmadığı için çok nadiren dren kullanılır; hastaneden çıkış da daha erkendir.

Çok büyük kesi fıtıklarında, karıniçi organlarının büyük bölümünün karın dışına çıkmış olması halinde ameliyat daha zor olacaktır. Haliyle ameliyat sonrası da büyük önem taşır. Tüm organlar karın içine geri yerleştirilip fıtık açıklığı kapatıldığında karın içi basıncı (intra-abdominal pressure) yükselir. Bu durum göğüs boşluğunu da etkiler. Yüksek basınç hem kalbe kan dönüşünü azaltır hem de akciğer-solunum kapasitesinde sıkıntılar yaratabilir. Bu nedenle, çok büyük kesi fıtıklarının ameliyatını takiben sonra hastaların bir ya da iki gün yoğun bakım ünitesinde takip edilmesi gerekebilir.

Kesi fıtığı olan hastalarda “tromboemboli” yani pıhtı atması riski de yükselebilir. Bu nedenle ameliyatta ve sonrasında özel basınçlı uzun çorap kullanımı gerekir, kan pıhtılaşmasını önleyici heparin türevi iğneler kullanılır. Bu iğneler, yandaş hastalığı olanlarda taburcu olduktan sonra üç haftaya tamamlanır.


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!