Fıtık ameliyatı riskli midir?
Fıtık ameliyatı riskli midir?

Elektif şartlarda yapılan, yani hiçbir acil durum söz konusu olmaksızın hasta en iyi şekilde ameliyata hazırlanarak planlı şekilde en uygun zamanda yapılan fıtık onarımlarında risk çok çok düşüktür. Hayati risk pratik olarak yoktur.

Hastanın kalp, akciğer, böbrek ve karaciğer gibi hayati organlarla ilgili kronik hastalığı olması durumunda dahi yeterli hazırlık yapılarak ameliyata girilirse risk çok düşük kalır. Özellikle lokal anestezi ile yapılan fıtık ameliyatları bu hastalar için riski iyice düşürür.

Ancak, kontrol altında olmayan sistemik ek hastalığı bulunan bireylerin acil şartlarda, yani fıtık boğulması nedeniyle ameliyat olması halinde riskli bir durum ortaya çıkabilir. Bu risk özellikle ileri yaştaki hastalar için yüksektir. Bir de boğulmuş fıtık barsaklarda beslenme bozukluğuna yani gangrene yol açmışsa ve barsakların bir kısmının kesilip çıkarılması zorunlu hale gelmişse hayati risk iyice yükselir.

Fıtık boğulması riski, özellikle göbek fıtıklarında, femoral hernilerde ve uzun süredir mevcut olan indirekt kasık fıtıklarında yüksektir. Kadınlardaki her fıtık tipinin boğulma riski erkeklere göre daha fazladır.

Bu bilimsel veriler ışığında, karın duvarının herhangi bir yerinde fıtığı olan ve teşhisi kesinleşen hastaların acil bir durum söz konusu olmadan en uygun zamanda ameliyat olmaları halinde ameliyat riskinin çok düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Aşağıdaki bilimsel yayın, acil boğulmuş fıtık ameliyatı gereken 65 yaş üzeri hasta grubunda %5 ölüm oranı olduğunu, barsakların kısmen çıkarılması halinde ise bu riskin %19’a çıktığını bildirmektedir.


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!