İdrarda kanama olması (hematüri) çocukluktan yaşlılığa kadar her yaşta görülebilen bir durumdur. Fakat hangi yaşta olursa olsun idrarda kanama olması patolojik bir bulgudur ve mutlaka irdelenmesi gerekir. Yaşlılarda daha ciddi olmakla beraber orta ve ileri yaş hastalarda idrarda kanama görülmesi ve özellikle de pıhtı içeren kanama olması hekimi tedirgin eden bir durumdur. Çünkü aksi ispatlanana kadar bu malign bir patoloji (kanser-tümör) olarak kabul edilmelidir.

Idrarda kanama şikayetiyle başvuran hastalarda mutlaka idrar analizi ve dolu mesane ile görüntüleme yapılmalıdır. Ultrasonografi mesanede tümör varlığında yüksek oranda doğru sonuç vermektedir. Gerekli görülen hastalara daha ileri görüntüleme (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme) yöntemleri uygulanmalıdır. Pıhtılı hematüri varlığında görüntüleme sonuçları negatif olsa dahi mutlaka sistoskopik inceleme yapılmalı, olası bir mesane tümörü atlanmamalıdır.

Mesane tümörlerinde erken tanı büyük oranda hastalığın kontrolünü sağlamamıza olanak vermektedir. Kapalı yöntemle yapılan mesane ameliyatını takiben uygulanacak ilaç tedavileri ile mesane kanserlerinin büyük çoğunluğu erken evrede tedavi edilebilmektedir. Ilerlemiş hastalıkta ise kemoterapi, radyoterapi ve mesanenin alınmasına kadar giden ameliyatlar gerekebilir.

Sonuç olarak idrarda kanama görülmesi durumunda en kısa sürede bir ÜROLOJİ hekimine başvurmalısınız. Bu şekilde başvuran hastalar genellikle kanamanın daha öncede olduğunu ve doktora gelmediklerini belirtirler. Bu hastalarda tedavi açısından geç kalınmış olabilir. Erken teşhisin hayat kurtardığını her fırsatta tüm yakınlarınıza ve kendinize hatırlatmayı unutmayın.


Gaziantep Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!