Obezite ve metabolik cerrahi, özellikle son 20 yılda laparoskopik cerrahinin hızla yaygınlaşması ile birlikte gelişmiştir. Teknolojinin de hızlı bir şekilde gelişmesi ile birlikte görüntüleme sistemleri ve kullanılan malzemeler de daha güvenli hale gelmiştir. Bariatrik cerrahların da deneyimi arttığından obezite ameliyatları oldukça güvenilir ve başarılı bir hal almıştır.

İdeal bir bariatrik cerrah sadece obezite ve metabolik cerrahi yapmalıdır. Aksi taktirde yapılan işin kalitesi azalmakta, komplikasyon riski artmakta, hasta memnuniyeti ve başarı oranları azalmaktadır. Obez hasta detaylıca değerlendirilmeli, hangi yöntemin uygun olduğu belirlenmelidir. Tek bir cerrahi yöntem değil, hastaya göre yöntem belirlenmelidir. Ameliyat öncesi hormonal ve diğer biyokimyasal testleri ve diğer tüm gerekli incelemeleri en ince detayına kadar yapılmalıdır. Ameliyat donanımlı bir hastanede gerçekleştirilmeli, oluşabilecek tüm komplikasyonlar aynı merkezde giderilebilmelidir. Ameliyat sonrası dönemde ise gerekli besin ve ilaç takviyeleri doğru bir şekilde yapılmalı, düzenli kontroller ile takipler gerçekleştirilmelidir.

Önemli olan ameliyat olmak değil, ameliyata uygun doğru kişiyi, doğru yöntem ile deneyimli bir bariatrik cerrahın donanımlı bir merkezde ameliyat etmesidir.


İzmir Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!