Tüberküloz, Allerjik Hastalıklar Doktorları Listesi