Uzm. Dr. Murat Bektaş

Ailesel Akdeniz Ateşi (Fmf), Amiloidoz, Ankilozan Spondilit (İltihaplı Omurga Romatizması)

Uzm. Dr. Murat Bektaş

 

Uzm. Dr. Murat Bektaş, Medicalpark Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde, hasta kabulüne devam etmektedir.

 

Katıldığı klinik araştırmaları

Efficacy Study of Tofacitinib In Ankylosing Spondilitis /2017-2019 / Yardımcı Araştırıcı
RABIOPRED/2017-2019/ Yardımcı Araştırıcı

High dose Secucinumab in Ankylosing Spondilitis (INVIGORATE-1)/ 2020-2021/ Yardımcı Araştırıcı
High dose Secucinumab in Psoriatic Arthritis (INVIGORATE-2)/ 2020-2021/ Yardımcı Araştırıcı
Araştırma ve Yayınlar

 1. YAYINLARI

Uluslararası

 • Validation of the adjusted global antiphospholipid syndrome score in a single centre cohort of APS patients from Turkey. Ö Uludağ, M Bektaş, E Cene, M Sezer, Y Şahinkaya, A Gül, M Inanc, ...Journal of thrombosis and thrombolysis 51, 466-474
 • Tocilizumab treatment in severe COVID-19: a multicenter retrospective study with matched controls. A Mert, H Vahaboğlu, F Arslan, A Batirel, KT Saraçoğlu, A Bastug, Rheumatology International, 1-11
 • Description of damage in different clusters of patients with antiphospholipid syndrome Ö Uludağ, E Çene, E Gurel, Ç Çetin, M Bektaş, Y Yalçınkaya, ...Lupus 31 (4), 433-442
 • A single center survey study of systemic vasculitis and COVID-19 during the first months of pandemic. B Ince, M Bektaş, N Koca, B Ağargün, S Zarali, D Güzey, A Ince, M Sevdi, ...Turkish journal of medical sciences 51 (5)
 • PREDICTIVE RELEVANCE OF DIFFERENT CLINICAL AND LABORATORY FINDINGS FOR HIGHER MORTALITY IN PATIENTS WITH COVID-19 IN A SINGLE CENTER COHORT: NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE RATIO, HIGH …O EvlÍCe, KUŞ Fatih, M BEKTAŞ. Journal of Istanbul Faculty of Medicine, 1-2
 • High-dose intravenous anakinra treatment is safe and effective in severe and critical COVID-19 patients: a propensity score-matched study in a single center. M Bektaş, S Yüce, M Ay, MH Uyar, ME Önder, Mİ Kılıç.Inflammopharmacology, 1-11
 • Criteria for hyperinflammation developing in coronavirus disease‐19: analysis of two cohorts from different periods of the pandemic. S Amikishiyev, MG Gunver, M Bektas, S Aghamuradov, B Ince, N Koca, ...Arthritis & Rheumatology
 • Protracted or recurrent COVID-19 associated cytokine storm in a patient with chronic lymphocytic leukemia receiving rituximab-based chemotherapy. M Bektaş, G Özdemir Clinical Immunology 236, 108936
 • Pure Red Cell Aplasia in IgG4-Related Disease: Successful Treatment With Cyclosporine. M Bektaş, BF Ağargün, ES Torun, Y Çatma, SF Beşışık, M Nalçacı, ...JCR: Journal of Clinical Rheumatology 27 (8S), S639-S640
 • A shared motif of hla-dpb1 affecting the susceptibility to pr3-anca positive granulomatosis with polyangiitis: comparative analysis of a Turkish cohort with matched healthy …B Ince, S Kamali, M Bektaş, YD Ögret, FO Savran, Y Yalçinkaya, …Rheumatology International 41 (9), 1667-1672
 • A case of systemic lupus erythematosus presenting with intestinal lymphangiectasia‐associated protein‐losing enteropathy accompanying hyperinflammation. M Bektaş, O Taş, M Ordu. International Journal of Rheumatic Diseases 26 (3), 591-598
 • Efficacy and safety of interleukin-1 blockers in kidney transplant recipients with familial Mediterranean fever: a propensity score-matched cohort study. S Mirioglu, AB Dirim, M Bektas, E Demir, YB Tor, Y Ozluk, I Kilicaslan, ...Nephrology Dialysis Transplantation
 • Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis and COVID-19: The Clinical Course and Prognosis of 15 Patients From a Tertiary Care Center. B İnce, M Bektaş, N Koca, BF Ağargün, S Zarali, DY Güzey, G Durak, ...JCR: Journal of Clinical Rheumatology 28 (6), 300-304
 • Malnutrition treatment and follow-up in clinical nutrition outpatient clinics associated with increased muscle mass. B Saka, M Bektas, OK Bakkaloglu, S Amikishiyev, G Sarıbeyliler, ...Nutrition 101, 111680
 • Performances of different classification criteria for systemic lupus erythematosus in a single-center cohort from Turkey. Mİ Ege Sinan Torun, Erdem Bektaş, Fatih Kemik, Murat Bektaş, Çiğdem Çetin ...Lupus
 • EUTHYROID SICK SYNDROME: PREVALENCE AND PROGNOSIS IN ELDERLY PATIENTS WITH SEPSIS.  Ramazan ÇAKMAK, Adem ATICI, Murat BEKTAŞ, Timur Selçuk AKPINAR, Murat ...Journal of Istanbul Faculty of Medicine
 • Frequency and severity of COVID‐19 in patients with various rheumatic diseases treated regularly with colchicine or hydroxychloroquine. M Oztas, M Bektas, I Karacan, N Aliyeva, A Dag, S Aghamuradov, ...Journal of medical virology 94 (7), 3431-3437
 • Course and Prognosis of AA Amyloidosis in Patients with Psoriatic Arthritis: Report of Three Cases from a Single Center Cohort and Review of the Literature. Murat Bektaş, Nevzat Koca, Burak Ince, Yasemin Yalçınkaya, Bahar Artım ...MEDITERRANEAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 33 (2), 185-195
 • Higher Frequency and Poor Prognosis with COVID-19 Associated Cytokine Storm among Cancer Patients: Between Two Fires. M Bektaş, N Koca, B İnce. Journal of Cancer Immunology 4 (2), 33-42
 • Predictors of Mortality in Severe and Critical COVID-19 Patients Receiving High Dose Intravenous Anakinra. M Bektaş, Mİ KILIÇ. Journal of Immunology and Clinical Microbiology 8 (1), 7-16
 • Prognostic and predictive value of baseline hypogammaglobulinemia for chronic lymphocytic leukemia prognosis and complications. F Kuş, M BEKTAS, N Senkal, Y Catma, F ATALAH, A Akyildiz, Ş Gumurdu, ...EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL ADVANCES, 0-0
 • NT-proCNP levels predict higher atherosclerotic cardiovascular risk profile in patients with proliferative diabetic retinopathy. April 2023. Acta Diabetologica. Cebrail Karaca, Murat Bektaş,….Tufan Tükek. DOI: 10.1007/s00592-023-02095-y
 • Characteristics of Patients with Behçet’s Disease from Van Province, Eastern Turkey: Definition of disease clusters in a tertiary referral center. Journal of Clinical Rheumatology. Emin Oğuz, Murat Bektaş (basım aşamasında)
 • Clinical and Laboratory Features,Treatment Responses and Outcomes of Patients with AA Amyloidosis:Single Center Experience with 174 patients. Bektas, Murat, Koca, Nevzat, Oguz, Emin; Sari, Selma; Dagci, Gizem; Ince, Burak; Pelin Karaca; Agargun, Besim Fazil; Yalçınkaya, Yasemin; ARTIM-ESEN, BAHAR, Ocal, Lale; Inanç, Murat; Gul, Ahmet. Oxford Rheumatology (basım aşamasında)
 • Utility of Positron Emission Tomography as a New Tool for Muscle Involvement in Patients with Idiopathic Inflammatory Myositis. Bektas, Murat; Işık, Emine Göknu, Oguz, Emin; Kemik, Fatih Abbasgholizadeh, Anna; Ince, Burak, Özkan, Zeynep Gözde, Yalçınkaya, Yasemin, ARTIM-ESEN, BAHAR; Gül, Ahmet; Inanç, Murat (basım aşamasında)

Ulusal

 • Persistent symptoms after discharge of COVID-19 patients. O Evlice, F Kuş, M Bektas

Infect Dis Clin Microbiol 3 (1), 22-9

 • Steteskoplarda metisilin dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması. İA FIŞKIRMA, M Bektaş, U Kimyon, Ç Ergin. Pamukkale Tıp Dergisi, 116-118
 • Antibiotic Use among Patients Hospitalized with COVID-19 and Treated in Three Different Clinics. ÖA Oğuz Evlice, Murat Bektaş, Özlem Arık, Aycan Acet, Feride Marim, İlknur ...Infectious disease and clinical microbiology 4 (3), 199-205
 • Real life data of secukinumab in ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis: Analysis of 44 patients in a single center/Ankilozan spondilit ve psoriyatik artritte …

M Bektas, C Cetin, CB Ugurlu, F Kemik, AC Ciftci, Y Yalcinkaya, BA Esen, ...Journal of Turkish Society for Rheumatology 13 (3), 116-121

Kitap Bölümü Yazarlığı

 • Sistemik Lupus Eritematozusta Hastalık Aktivitesinin Değerlendirilmesi ve Kullanılan İndeksler. M Bektaş, B Artım Esen, Bes C, editör. Sistemik Lupus Eritematozus 1, 105-12
 • Ürtikeryal Lezyonlar ile Seyreden Otoinflamatuar Sendromlar. AG Shirkhan AMİKİSHİYEV, Murat Bektaş, Türkiye Klinikleri, 51-57
 • ANCA İlişkili Vaskülit Hastalarında Kılavuz Önerileri. Murat Bektaş. Akademisyen Yayın Evi (basım aşamasında)
 1. SÖZLÜ BİLDİRİLER
 • İnfliksimab Sonrası Demiyelinizan Polinöropati Gelişen Ankilozan Spondilit İlişkili Amiloidoz Vakasında Sekukinumab Deneyimi Murat Bektaş, Nevzat Koca, Emin Oğuz, Burak İnce, Yasemin Yalçınkaya, Bahar Artim-Esen, Ahmet Gül, M. Lale Öcal, Murat İnanç ANKARA ROMATOLOJİ GÜNLERİ 2020, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2020, cilt.1, ss.47
 • Psöriyatik Artritte AA Amiloidoz Sıklığı: Tek Merkez Deneyimi Murat Bektaş, Nevzat Koca, Yasemin Yalçınkaya, Bahar Artım Esen, Ahmet Gül, M.Lale Öçal, Murat İnanç. Romatolojide Hedef  2020
 • Psöriyat_k Artrit (PsA) Hastalarının Minimal Disease Activity (MDA) Oranları ve Etki Eden Faktörler:Tek Merkez Gerçek Yaşam Veriler_Murat Bektaş1, Berk Çel_k2, Yasem_n Yalçınkaya1, Bahar Artım Esen1, Ahmet Gül1, Mahdume Lale Öçal1, Murat İnanç1 Ulusal Romatoloji Buluşması 2020
 • Yüksek doz intravenöz anakinra tedavisi şiddetli ve kritik COVID-19 hastalarında güvenli ve etkilidir: Propensity-score eşleştirmeli çalışma. M Bektaş. Journal of Turkish Society for Rheumatology 14
 • AA amiloidozlu hastalarda amiloid fırtınası artmış amiloid yükü ve yüksek mortalite ile ilişkilidir. M Bektaş, S Sarı, N Koca, E Oğuz, B İnce, Y Yalçınkaya, BA Esen, M İnanç, ...

Journal of Turkish Society for Rheumatology 14

 • ANCA ilişkili vaskülitlerde plazma değişiminin etkinliği ve komplikasyonlarının değerlendirilmesi: Riskli hastalarda eğilim skoru eşleştirmesi analizi sonuçları. B İnce, M Bektaş, B Çelik, S Yüce, Y Yalçınkaya, BA Esen, A Gül, ...Journal of Turkish Society for Rheumatology 14
 • ANCA ile ilişkili vaskülit hastalarında malignite gelişimi: Tek merkezden uzun dönem gözlemsel hasta verileri. M Bektaş, B İnce, B Fazıl Ağargün, S Zaralı, Ü Ayşe Gülseren, E Ük, ...Journal of Turkish Society for Rheumatology 14
 • OP0274 CLINICAL ASPECTS, LABORATORY CHARACTERISTICS AND TREATMENT RESPONSES OF AA AMYLOIDOSIS: SINGLE CENTER EXPERIENCE WITH 163 PATIENTS. M Bektas, N Koca, E Oguz, B Ince, Y Yalçinkaya, B Artim-Esen, M Inanc, ...Annals of the Rheumatic Diseases 79 (Suppl 1), 171-171
 • Sistemik lupus eritematozuslu hastalarda olumsuz gebelik seyri ile ilişkili risk faktörleri

A Ersoy, Y Yalçınkaya, M Bektaş, A Gül, B Artım Esen, M İnanç, ML Öçal, ...

 • ŞIDDETLI VE KRITIK SEYIRLI COVID-19 NEDENIYLE TAKIP EDILEN DEMANS HASTALARININ ANTISITOKIN TEDAVI CEVAPLARI: RETROSPEKTIF KONTROLLÜ ÇALIŞMA. M Bektaş, Mİ Kılıç
 • Aynı tablonun iki farklı yüzü: Sistemik jüvenil idiyopatik artrit ve erişkin başlangıçlı Still hastalığı. O Köker Turan, S Sarı, M Bektaş, A Gül, N Aktay Ayaz
 • Ritüksimab İçeren Kemoterapi Alan Bir Kronik Lenfositik Lösemi Hastasında Gelişen COVİD-19 İlişkili Rekürren Makrofaj Aktivasyon Sendromu. M Bektaş, G Özdemir
 • Psoriyatik artritte AA amiloidoz sıklığı: Tek merkez deneyimi. ML Öçal, Y Yalçınkaya, B Artım Esen, A Gül, M İnanç, M Bektaş, N Koca
 • POS1216 POTENTIAL PREDICTORS OF OUTCOME FOR ANAKINRA TREATMENT IN COVID-19 PATIENTS WITH MACROPHAGE ACTIVATION SYNDROME. S Amikishiyev, R Deniz, MG Gunver, S Aghamuradov, N Koca, B Ince, ….Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 937-938
 • Preliminary Criteria for Coronavirus Disease-19 Associated Pulmonary Macrophage Activation Syndrome: Analysis of Two Cohorts from Different Periods of the Pandemic. S Amikishiyev, MG Gunver, M Bektas, S Aghamuradov, B Ince, N Koca, 
 1. POSTER BİLDİRİLER
 • AB0579 Instruments for screening psoriatic arthritis among patients with psoriasis: a systematic literature review

G Can, G Ayan, A Ozdede, M Bektaş, N Akdogan, B Yalici-Armagan, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 80 (Suppl 1), 1327-1327

 • ANCA ilişkili vaskülit seyrinde vasküler olaylar ve risk faktörleri: Uzun takip süreli 237 hastanın analizi.

M Bektaş, B İnce, S Zaralı, ÜA Gülseren, E Ük, AE Altun, Y Yalçınkaya, ...

Journal of Turkish Society for Rheumatology 14

 • Psoriasis hastalarında psoriatik artrit için yeni bir tarama aracı: TurPAS.

G Ayan, G Hatemi, G Can, M Bektaş, A Özdede, N Akdoğan, BY Armağan, ...

Journal of Turkish Society for Rheumatology 14

 • Amiloid yaygınlığı ve ilişkili faktörler Ailevi Akdeniz ateşi ilişkili amiloiozda kötü prognoz ve yüksek mortaliteyi öngördürür: Yüz otuz yedi hastanın verisi.

M Bektaş, N Koca, E Oğuz, B İnce, S Sarı, N Şentürk, Y Yalçınkaya, ...

Journal of Turkish Society for Rheumatology 14

 • Herediter periyodik ateş sendromu düşünülen hastalarda ateş paneli ile yapılan genetik incelemelerin sonuçları.

S Amikishiyev, T Kalaycı, M Bektaş, Ç Çetin, S Aghamuradov, ...

Journal of Turkish Society for Rheumatology 14

 • POS1231 PREDICTORS OF MORTALITY IN SEVERE AND CRITICAL COVID-19 PATIENTS WHO RECEIVED ANAKINRA

M Bektaş, Mİ Kiliç

Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 948-948

 • POS1359 TRANSIENT ELASTOGRAPHY (FIBROSCAN) AS A NON-INVASIVE METHOD FOR DETECTING AMYLOID DEPOSITION IN TRANSPLANTED KIDNEYS IN PATIENTS WITH AA AMYLOIDOSIS

M Bektaş, B Çavuş, AB Dirim, S Sari, V Şenkal, N Koca, B Ince, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 1018-1018

 • POS0223 AMYLOID BURDEN AND ASSOCIATED FACTORS PREDICT HIGHER MORTALITY AND POOR OUTCOME IN FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER-ASSOCIATED AA AMYLOIDOSIS: DATA FROM A TERTIARY REFERRAL …

M Bektaş, N Koca, E Oguz, B Ince, S Sari, N Şentürk, Y Yalçinkaya, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 348-348

 • AB0613 Vascular Events and Associated Factors in ANCA-associated Vasculitis: Analysis of 237 patients with Long-term Follow-up

M Bektaş, B Ince, S Zarali, UA Gulseren, E Ük, Y Yalçinkaya, B Artim-Esen, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 1432-1433

 • AB0610 Development of Malignancy in Patients with ANCA-associated Vasculitis

M Bektaş, B Ince, S Zarali, UA Gulseren, E Ük, BF Agargun, DY Guzey, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 1430-1431

 • AB1299 DIFFERENCES IN THE CLINICAL SPECTRUM OF HAPLOINSUFFICIENCY OF A20 (HA20) CASES DIAGNOSED DURING ADULTHOOD

S Amikishiyev, N Aliyeva, M Bektas, N Koca, L Soltanova, Y Yalçinkaya, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 1756-1756

 • AB1300 AA AMYLOIDOSIS IN A PATIENT WITH MUTATIONS IN BOTH ADA2 AND A20 GENES

S Amikishiyev, B Ince, M Bektas, Y Yalçinkaya, B Artim-Esen, M Inanc, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 1756-1757

 • POS1360 TRANSIENT ELASTOGRAPHY (FIBROSCAN); AS A NEW NON-INVASIVE DIAGNOSTIC METHOD FOR DETECTING HEPATIC INVOLVEMENT OF AMYLOIDOSIS

M Bektaş, B Çavuş, BF Agargun, V Şenkal, N Koca, B Ince, PÖ Karaca, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 1019-1019

 • POS1327 AMYLOID STORM DEVELOPS IN PATIENTS WITH AA AMYLOIDOSIS AND ASSOCIATED WITH HIGHER AMYLOID BURDEN AND INCREASED MORTALITY

M Bektaş, S Sari, N Koca, E Oguz, B Ince, Y Yalçinkaya, B Artim-Esen, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 1001-1001

 • POS1259 FAVOURABLE SHORT-TERM COURSE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER USING BIOLOGIC AGENTS

N Aliyeva, BÇY Dulundu, S Amikishiyev, S Aghamuradov, M Bektaş, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 80 (Suppl 1), 913-914

 • POS0706 PERFORMANCES OF DIFFERENT CLASSIFICATION CRITERIA FOR SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS IN A SINGLE CENTER COHORT FROM TURKEY

ES Torun, E Bektaş, F Kemik, M Bektaş, C Cetin, Y Yalçinkaya, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 80 (Suppl 1), 602-603

 • AB0766 SUCCESSFUL TEATMENT OF ANKYLOSING SPONDILITIS ASSOCIATED AA AMYLOIDOSIS WITH SECUKINUMAB: A CASE SERIES WITH THREE PATIENTS

M Bektaş, N Koca, E Oguz, C Cetin, B Ince, Y Yalcinkaya, B Artim-Esen, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 80 (Suppl 1), 1409-1410

 • POS0142 MINIMAL DISEASE ACTIVITY IN PATIENTS WITH PSORIATIC ARTHRITIS AND ASSOCIATED FACTORS: REAL LIFE DATA FROM A SINGLE CENTER

M Bektaş, B Celik, B Ince, Y Yalcinkaya, B Artim-Esen, A Gül, ML Ocal, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 80 (Suppl 1), 282-283

 • POS1339 MORE FREQUENT AND EARLIER HIP INVOLVEMENT IN SPONDYLOARTHRITIS ASSOCIATED WITH FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER

M Bektaş, S Sari, C Cetin, BÇY Dulundu, N Koca, B Ince, Y Yalçinkaya, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 80 (Suppl 1), 951-952

 • POS1257 HYPOGAMMAGLOBULINEMIA IS A SIGNIFICANT RISK FACTOR FOR MORTALITY IN PATIENTS WITH ANCA ASSOCIATED VASCULITIS AND COVID-19

B Ince, M Bektas, N Koca, BF Agargun, S Zarali, DY Guzey, Y Yalçinkaya, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 80 (Suppl 1), 912-913

 • SAT0261 FEATURES AND RISK FACTORS OF SERIOUS INFECTIONS IN ANCA ASSOCIATED VASCULITIS: LONG TERM FOLLOW UP OF 186 PATIENTS

B Ince, M Bektas, F Kemik, AE Aytun, Y Yalçinkaya, B Artim-Esen, A Gül, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 79 (Suppl 1), 1073-1073

 • SAT0238 VALIDATION OF THE ADJUSTED GLOBAL ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME SCORE AND CORRELATION WITH EXTRA-CRITERIA MANIFESTATIONS

O Uludag, M Bektas, E Cene, Y Yalçinkaya, A Gül, M Inanc, ML Ocal, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 79 (Suppl 1), 1062-1062

 • AB0461 ANCA-ASSOCIATED VASCULITIS: CLINICAL FEATURES, RELAPSE, ORGAN DAMAGE AND SURVIVAL IN 197 PATIENTS

M Bektas, B Ince, BF Agargun, DY Guzey, Y Yalçinkaya, B Artim-Esen, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 79 (Suppl 1), 1529-1529

 • İdiyopatik enflamatuvar miyopati hastalarında pozitron emisyon tomografisi ile kas tutulumu değerlendirilebilir mi? 34 hastanın değerlendirilmesi

M Bektaş, E Işık, E Oğuz, F Kemik, A Abbasgholı Zadeh, B İnce, Z Özkan, ...

İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa
Merkez Mahallesi Çukurçeşme Cad. No: 57-59 Gaziosmanpaşa/İstanbul
En Yakın Uygunluk
Hizmetler
Ağrılı nokta enjeksiyonu Eklem içi enjeksiyon Kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının akut subakut ve kronik dönem tedavileri İlaç Tedavisi Devamı
Randevu Hattı
İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Medicalpark Hastanesi
Beşyol mah.Akasya sok.No:4 Küçükçekmece/İstanbul Küçükçekmece/İstanbul
En Yakın Uygunluk
Hizmetler
Ağrılı nokta enjeksiyonu Eklem içi enjeksiyon Kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının akut subakut ve kronik dönem tedavileri İlaç Tedavisi Devamı
Randevu Hattı

Hakkında

  Devamı

Diploma Aldığı Kurum

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Aldığı Kurum

ISTANBUL ÜNIVERSITESI

ISTANBUL ÜNIVERSITESI

Mesleki Tecrübe

Hizmete Başlangıç: 02.2012
Deneyim: 12 Yıl

Yabancı Dil

English, Türkçe

Deneyimler

Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi (Mecburi hizmet) (2021 - 2023)
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (2017 - 2021)
Bayburt Devlet Hastanesi (Mecburi hizmet) (2012 - 2013)
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (2012 - 2017)

Ücret Bilgisi

Muayene ücretlerini öğrenmek için ara 0 (850) 433 39 32

Görüşler

Bu uzman ile ilgili herhangi bir <br /> değerlendirme yapılmamış.
Bu uzman ile ilgili herhangi bir
değerlendirme yapılmamış.

Bu uzmanı tanıyor ya da hastalığınla ilgili ziyaret ettiysen görüşünü veya şikayetini yaz.

Görüş Ekle
Görüşlerinizi önemsiyoruz!
Görüşlerinizi önemsiyoruz!

Uzmanlar ile ilgili görüşlerinizi belirtmeden önce moderasyon sürecimiz hakkında daha fazlasını öğrenin.

Sık Sorulan Sorular

Uzm. Dr. Murat Bektaş ile nasıl iletişime geçerim?

Uzm. Dr. Murat Bektaş için online veya telefonla randevu alabilirsin.

Uzm. Dr. Murat Bektaş için nasıl randevu alabilirim?

Uzm. Dr. Murat Bektaş ile iletişime geçmek için bu telefon numarasını ara: +908504333932

Uzm. Dr. Murat Bektaş nerede çalışıyor, iletişim bilgileri nedir?

Uzm. Dr. Murat Bektaş İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa bünyesinde çalışıyor. İletişim bilgileri için profilini ziyaret et.

Uzm. Dr. Murat Bektaş hangi uzmanlık alanında hizmet veriyor?

Uzm. Dr. Murat Bektaş Romatoloji uzmanıdır. Ailesel Akdeniz Ateşi (Fmf), Amiloidoz, Ankilozan Spondilit (İltihaplı Omurga Romatizması) alanlarında hizmet veriyor ve Ağrılı nokta enjeksiyonu, Eklem içi enjeksiyon, Kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının akut subakut ve kronik dönem tedavileriAğrılı nokta enjeksiyonu, Eklem içi enjeksiyon, Kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının akut subakut ve kronik dönem tedavileri hastalıkların uzmanlık alanında hizmet veriyor.

Ücretsiz Randevu Oluştur

Doktorsitesi.com üzerinden randevu oluşturmak ücretsiz.

Kapat
Haritada Gör
Facebook Twitter Instagram Youtube