Uyuşturucu: Uyuşturucu madde kullanımının artmasının nedenleri nelerdir?

Türkiye'de uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önleme çalışmalarının yetersiz olması uyuşturucu madde kullanımının artmasında önemli bir etkendir. Uyuşturucunun kolay ulaşılabilir olması ve piyasaya sahte, ucuz uyuşturucuların sürülmesi kullanımı arttırmaktadır. Diğer taraftan aile ve çevre faktörleri önemli rol oynamaktadır. Ailesiyle sağlıklı bir ilişki kuramayan ve yaşadığı sorunlarla başetmekte zorluklar yaşayan kişiler uyuşturucuya daha kolay yönelmektedir. Bu kişilerde uyuşturucu bazen bir kaçış veya bir çözüm yolu, bazen ise performans göstergesi olarak görülür. Aile içindeki huzursuzluklar, aşırı kısıtlayıcı ve baskıcı tutumlar veya gereğinden fazla serbestlik uyuşturucu kullanımına neden olabilmektedir. Ailede veya çevrede olumlu bir rol model yoksa risk daha da artmaktadır.

Kendisini gerçekleştiremeyen, duygu ve düşüncelerini ifade etmekte zorlanan gençler daha kolay bağımlı olabilmektedir. Öyle sanıyorum ki bizim gençlerimiz bağımlı olmaya daha müsait, tabi ki bu bağımlılık sadece uyuşturucuya yönelik değil. Bugün gençlerde ciddi oranda internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı ve ilişki bağımlılığı söz konusudur. Sevgilisinden ayrılan bir çok gencimiz, onsuz yapamam diye intihar girişiminde bulunmaktadır. İnternet kullanımı nedeniyle birçok aile çocuklarıyla ciddi sorunlar yaşamaktadır. Yani bağımlılığı olan kişikler sorunu olan ve bununla başetmekte zorluk yaşayan kişilerdir. Bu nedenle ciddi bir desteğe ve ilgiye ihtiyaçları var demektir.

Uyuşturcu kullanan bir insanda ne gibi değişiklikler oluyor. (Fiziksel değişmeler, davranıştaki değişmeler..)

Her maddenin birey üzerinde bıraktığı etki farklı olduğu gibi bireyin davranışlarında da kullandığı maddeye göre farklılık gösterir. Ancak genel olarak baktığımızda özellikle uyuşturucu kullanan gençlerde kendine olan özen azalır. Her zamankinden daha fazla para harcamaya başlar ve arkadaş çevresinde farklılıklar gözlenir. Yeme alışkanlıkları değişir ve kilo kaybı görülmeye başlanır. Uyuşturucu merkezi sinir siztemine etki ettiği için zihinsel aktivitelerde işlevsellik azalır. Hafif uykulu veya yorgun gözükebilir. Gözlerde kızarıklık ve bakışlarında farklılık gözlemlenir. Ailesiyle eski iletişim veya birlikte geçirilen zaman azalabilir. En ufak bir olumsuzlukta tepki gösterir ve asabi davranışlar sergiler, sorduğunuz sorulara kısa ve kaçamak cevaplar vermeye başlar. Tabiki en bunu anlamak için en kesin yöntem testlerdir.
Velilere ve öğretim görevlilerine önerileriniz nelerdir?

Uyuşturucu konusunda doğru bilgilendirme ve eğitim çok önemlidir. Bazen gençleri uyuşturucudan uzak tutmak adına veya korkutmak adına, gerçekçi olmayan abartılmış hatta yanlış bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler gençler tarafından hiç ciddiye alınmamakta ve çoğu zaman da alay konusu olmaktadır. Öncelikle ailelerin uyuşturucu hakkında doğru bilgilenmeleri ve doğru bilgileri vermeleri gerekir. Korkutarak veya abartılı, gerçek olmayan bilgilerle gençler uyuşturucudan uzaklaştırılamaz.

Özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin uyuşturucuya yönelik proje üretmelerini sağlamak ve teşfik etmek gerekmektedir. En önemli tedbir ise önleme veya koruyucu çalışmaları arttırmaktır. Nedense ülkemizde bir türlü önleme çalışmaları yeteri kadar yapılmamaktadır. Eğer bir kişi merakla da olsa bir defa uyuşturucu denediyse risk ciddi oranda artmaktadır. Uyuşturucu kullanmaya başladıktan sonra herkesin işi daha da zorlaşmaktadır. Bu nedenle gençlerin uyuşturucuya bulaşmadan önce önleme çalışmaları yapmak ve bağımlı olmalarını engellemek gerekmektedir. Aksi halde bağımlı olduktan sonra hem kullanılan maddeyi bırakmak çok zor olacak, hem de ailesiyle veya çevresiyle olan ilişkiler zayıflayacaktır.


Bursa Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!