Tüberküloz nedir?

Tüberküloz bulaşıcı bir hastalık olup etken Mycobacterium tuberculosis isimli bir bakteridir. Tüm Dünya da yaygın bir enfeksiyondur.

Çocuklarda tüberkülozun önemi?

Evrensel bir hastalık olan tüberküloz modern tıptaki tüm ilerlemelere karşın önemini korumaktadır. Çocuk ölümlerinde 8.ci sırada yer alan tüberküloz vakalarında artışa dikkat çekilmektedir. Hastalık çocuğun yaşı ne kadar küçükse o kadar ağır seyretmekte ve yaş küçüldükçe bağışıklık sisteminin gelişmemiş olması tablonun dramatik seyrine neden olmaktadır.

Tüberküloz nasıl bulaşır?

Hastalık enfekte erişkinden çocuğa bulaşmaktadır. Tüberküloz bakterisi hava yoluyla bulaşım gösterir . öksürük , aksırık ve öpme ile bakteriler kolaylıkla çocuklara bulaşır.

Tüberkülozun klinik belirtileri nelerdir?

Öksürük

Ateş

Halsizlik ,İştahsızlık

Gece terlemesi

Büyüme ve gelişme geriliğidir.

Çocuklarda tüberkülozun klinik formları nelerdir?

Akciğer tüberkülozu

Tüberküloz menenjit

Tüberküloz adenit

Periton tüberkülozu

Tüberküloz osteomyeliti olarak tanımlanabilir.

Çocuklarda en sık görülen tüberküloz Akciğer tüberkülozudur.

Çocuklarda Latent tüberküloz enfeksiyonu nedir?

Latent tüberküloz enfeksiyonu bir bireyin tüberküloz bakterisi ile temas etmesi sonucu enfekte olmasını tanımlar. Bu bireyin hasta olduğu anlamına gelmez, tüberküloz bakterisi ile karşılaştığını gösterir. Çocuklarda latent tüberküloz tablosu yaş büyüdükçe artma gösterir.

Neden çocuklarda tüberküloz tanısı koymak zordur?

Klinik belirtiler belirgin değildir.

Çocuklarda bakteri sayısının az olması özgün laboratuvar incelemelerini yetersiz kılmaktadır.

Çocuklarda tüberküloz tedavisi nasıl olmalıdır?

Tedavide kullanılan antibiotikler 2 veya 4 ‘lu kombinasyonlar şeklindedir. Tedavi süresi 6 ay – 1 yıl arasında değişebilir. Çocukların tedaviye yanıtı iyidir.

Çocuklarda rutin uygulanan verem aşısı (BCG) çocuğu tüberkülozdan koruya bilir mi?

Aşının sınırlı bir koruyuculuğu mevcuttur. BCG aşısının ciddi tüberküloz vakalarında koruyucu etkisi önemlidir. Diğer tüberküloz vakalarında ise koruyucu etkisi yeterli değildir.

Ailede tüberküloz öyküsü varsa çocukları hastalıktan nasıl koruyabiliriz?

Tüberkülozda bulaştırıcı özellik tedaviye başladıktan sonra da devam eder. Hastaların en az iki hafta izole edilmeleri gerekir.

Aile bireylerin sağlık taramasından geçmesi gerekir.

Çocuklarda sağlık taramasında

Laboratuvar testleri

Akciğer grafisi

Cilt testleri uygulanır.

Çocuklarda bu testler

Başlangıçta yapılır.

8 hafta sonra tekrarlanır.

Çocuklar takibe alınır ve koruyucu antibiotik tedavisi başlanır.


İstanbul Çocuk Doktorları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!