Utanmanın olabileceği ortamlardan şiddetli bir şekilde korkmadır. Örneğin topluluk içinde konuşmak, avm tuvaletlerini kullanmak, özel bir kişi ile konuşurken aşağılanma korkusu gibi. Genelleşmiş sosyal fobi yıpratıcı bir durumdur. Sosyal fobinin yaşam boyu görülme sıklığı % 3-%13’tür ve kadınlarda erkeklere oranla daha fazladır.

Sosyal fobisi olanlarda diğer anksiyete bozuklukları, duygu durum bozuklukları, madde kullanım bozuklukları ve bulimia gibi bozukluklar da görülebilir.

Sosyal fobinin nedenleri nelerdir?

Panik bozukluktan etkilenmiş bireylerin çocuklarında daha sık rastlanır. Bu da sosyal fobinin genetik yanının olduğunu göstermektedir. Ayrıca sosyal fobik bireylerin ebeveynlerinin kendilerine karşı fazla koruyucu, daha çok reddedici ve daha az gözeten kişiler olduklarını gözlemlemekteyiz.

Sosyal fobiden söz etmek için hangi belirtiler gerekir?

Sosyal ortamda belirgin korku

Korkulan ortamla karşılaşma panik nöbete yol açar

Kişi korkusunun aşırı ya da mantıksız olduğunu bilir

Korkulan sosyal ortamdan kaçınma

Kaçınma kişinin günlük yaşantısını etkiler.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!