Gözler ve kulaktaki denge sistemi arasında vestibulospinal refleks, kulaklar ve omurilik arasında vestibulospinal refleks dediğimiz refleksler bulunur. Bu iki refleks sayesinde dünya dönerken biz onun döndüğünü anlamayız. Dönen Dünya üzerinde yerçekimi etkisiyle düşmemiz engellenir. Ne zaman ki refleks bozulur o zaman başdönmesi olur.

Refleks iki şekilde bozulur. ya refleks yollarında problem olur ya da çevredeki uyaranlar değişir. Mesela kendi etrafımızda dönmeye başlasak ya da dönme dolaba binsek refleks uyum sağlayamaz ve baş dönmesi ortaya çıkar. Fakat Semazenler dönerken eksenlerini yerkürenin eksenine göre ayarlarlar.

Ayrıca Gözleri sabit bir yere bakar ki bu da kulaktan kaynaklanan baş dönmesini engelleyecek bir durumdur. Fakat bu ekseni yakalayıp öğrenen kadar hepsinde başdönmesi olmaktadır. Yerçekimi kuvveti hızlı dönme esnasında düşmeye sebep olabilir.

Bu etki de eteklerin açılması sayesinde önlenmiş olur. Eteklerin açılması yer çekimi kuvvetini azaltır. Bu sebeple semazenlerde yükseliyormuş hissi de oluşur.


Ankara Kulak Burun Boğaz uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!