Biz plastik cerrahi uzmanlarının genellikle burun estetiği, meme estetiği, dolgu & botox gibi güzelliği ortaya çıkartan işlemler yaptığımız düşünülür. Halbuki plastik cerrahlar estetik işlemlerin yanı sıra rekonstrüksiyona (yeniden şekillendirme) yönelik girişimler de yapmaktadır. Bu girişimleri sıralayacak olursak;

Yüz ve Özellikli Alan Kesileri:

Özellikle çocuklarda kaş üzeri ve çene altı en belirgin yaralanma alanlarıdır. Olay, genellikle yere düşme sonucu ya da park yaralanması şeklinde olabilir. Yüz kesilerinde yara yerinin antiseptik solüsyonlarla temizlenmesi, cildin kesik kenarlarının düzenli olacak şekilde gereğinde yeniden kesilerek düzeltilmesi, kesilen kasların ve cilt altı dokuların düzenlenmesi ve en son cildin dikilmesi ile tam bir plastik acil tedavi tamamlanır. Burada dikkat ettiğimiz husus kesilere eşlik eden kafa travması olup olmaması ve yine çene altı kesiklerinde çene kırıkları ve eklem çıkıkları olup olmadığının kontrolüdür.

Çene ve Yüz Kemiklerinin Kırılması:

Genellikle trafik kazası ya da kavgaya karışma gibi olaylar sonrasında kişilerin çene ve yüz kemiklerinde kırıklar oluşur. Her durumda olduğu gibi kafa içi travmaların olup olmadığı kontrol edildikten sonra kırılan çene ve yüz kemikleri vida ve plakalar kullanılarak tamir edilir.

Parmak - El – Kol Kopması ve Kesileri:

Marangozluk, torna & tesviye gibi sanayi işlerinde meydana gelen iş kazalarının yanı sıra, cama yumruk atma ve trafik kazası gibi şiddetli durumlarda da kişilerin parmakları, elleri veya kolları kesilebilir. Bu gibi durumlarda kas, damarlar ve sinirler onarılarak acil olarak müdahale edilir. Kopma gibi daha dramatik durumlarda ise kopan parça tüm dış etkilerden (parmağa yapışan camlar gibi) arındırılarak eski yerine tutturulmaya çalışılır. Burada önemli olan kopan uzvun ilk birkaç saat içinde hasta ile beraber hastaneye gelmiş olmasıdır. Hastanın başka yerlerinde ağır hasar varsa ve vücut, yerine dikilen uzvu tekrar kabul edip iyileştiremeyecekse bu birleştirme işleminden vazgeçilmeli, kopan uzuv güdük olarak kapatılmalı ve hastanın hayati fonksiyonları devam ettirilmelidir.

Yanıklar:

Yanıklar da diğer acil girişimler gibi plastik cerrahinin ilgi alanlarındandır. Yanığın ilk oluştuğu andan itibaren bir plastik cerrah tarafından tedavi edilmesi yanan bölgenin daha kolay iyileşmesini ve iz kalma olasılığını düşürmektedir. Yanık, iz bırakmasının yanı sıra bazı uzuvların çalışmasını da engellemekte ve kişinin hayatında huzursuzluk yaratmaktadır. Örneğin çok ciddi yanıklarda eller, ayaklar kullanılamaz hale gelebilir. O nedenle yanık oluştuğu andan itibaren (dumandan boğulma riski söz konusu değilse) en az yarım saat soğuk suya maruz bırakılmalı sonrasında da hemen bir plastik cerrahi uzmanına başvurulmalıdır.

Toparlayacak olursak Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanları yalnızca estetik cerrahi girişimleri yapmamakta, aynı zamanda hastaların kısa ve uzun vadede hayatlarını önemli şekilde etkileyecek olan hastalıkları tedavi etmektedir. Plastik Cerrahi saç telinden ayak baş parmağına kadar uzanan tüm dış alanlarda tedavileri olan bir uzmanlık alanıdır ve plastik cerrahlar 7 gün 24 saat hastaların yardımına koşmaktadır.


Antalya Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!