Periferik Arter Hastalığı; kollara, bacaklara ve iç organlara kan akışını sağlayan atardamarların çoğunlukla ateroskleroz (damar sertliği) nedeniyle tamamen veya kısmen tıkanması nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülmektedir.

Risk Faktörleri:

• Sigara
• HDL kolesterol (iyi kolesterol) düzeylerinin kanda düşük olması
• LDL kolesterol (kötü kolesterol) ve trigliserit ( Kan yağları) düzeylerinin kanda yüksek olması
• Diyabetes mellitus (şeker hastalığı)
• Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) veya ailede hipertansiyon öyküsü
• Ailede ateroskleroza (damar sertliği) bağlı hastalık öyküsü
• Kronik böbrek yetersizliği
• Aşırı kilo.


Bursa Kardiyolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!