Keratokonus nedir, tedavisi nasıldır ?
Keratokonus nedir, tedavisi nasıldır ?

Keratokonus, kornea adını verdiğimiz gözün saydam tabakasının giderek incelip sivrildiği ilerleyici bir hastalıktır. Genellikle ergenlik yıllarında başlayıp 20’ li yaşların başında tanı konulur. 20-30 yaş aralığında ilerleyicidir. Hastalık 35 yaş ve sonrasında durağan hale gelir. Sebebi sıklıkla bilinmemektedir. Alerjik göz hastalığı bulunan bireylerde gözün yoğun şekilde ovuşturulması bilinen en sık sebebidir.

Korneanın şeklinin değişmesi ile birlikte miyopi ve astigmatizma adı verilen kırma kusuru oluşmaya başlar. Keratokonus hastalarında gözlük numarası hızlı bir şekilde değişmekle birlikte gözlük değişimine rağmen kaliteli bir görme keskinliği elde edilemez. Görme bulanıklığı, ışık hassasiyetinde artma, göz yorgunluğu ile ortaya çıkan baş ağrıları sıklıkla eşlik eden diğer bulgulardır. Donanımlı merkezlerde bulunan Kornea Topografisi (kornea haritası) adı verilen tetkik ile teşhisi kesinleştirilir. Bu harita korneanın kırıcılık, yükseklik ve incelik-kalınlık detaylarını vermektedir. Teşhisi şüpheli hastalarda üç aylık aralarla kontrol muayeneleri ile erken teşhis amaçlanır.

Tedavi

Keratokonus tedavisinin amacı ilerleyici olgularda hastalığın ilerlemesini durdurmak ve kaliteli bir görüş elde etmektir. İlerleyici olgularda en sık uygulanan tedavi yöntemi Korneal Çapraz Bağlama (Cross-linking, halk dilinde ‘’ışın tedavisi’’ ) dır. Bu yöntemde korneaya damlatılan riboflavin damla ile Ultraviole –A ışınları etkileşime girerek korneadaki bağlar arasında güçlenme ve direnç artışı hedeflenir. Tedavinin başarısı %95-98 oranındadır.

Korneal çapraz bağlama tedavisi uygulanarak keratokonus ilerleyişi durdurulan hastalarda veya ilerleyici olmayan hastalarda keratokonusa özel kontakt lensler ile görme keskinliği arttırılabilir. Hastalığın evresine göre yumuşak, sert, hibrid lensler denenebilir. Kontakt lensi tolere edemeyen hastalarda kornea içi halka implantlar tercih edilebilir. Halkalar kornea içine yerleştirilir, ömür boyu kalabilir ve miyopiyi sınırlı olarak düzeltebilir. İleri evre olgularda kornea merkezinde leke (skar) gelişimi ile kalıcı görme azlığı meydana geldiği durumlarda kornea nakli (keratoplasti) gerekmektedir.


Gaziantep Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!