Sağlığın bozulmasına ve çeşitli psikolojik problemlere neden olabilen iş stresi, çalışan kişinin çalıştığı işin gereksinimleri için kendisini yetersiz hissetmesi sonucunda ortaya çıkan duygusal ve fiziksel tepkiler olarak tanımlanabilir. Kimileri tarafından iş hayatında da akademik alanlarda olduğu gibi stresin iyi bir etki yaratacağı söylense de aslında bu, “İş stresi nedir?” sorusunun yanlış tanımlamalarından kaynaklı olarak yapılan yanlış bir yönlendirmedir.

Çoğu kişi iş stresi için asıl nedenin çalışma koşullarının çalışan için aşırı olmasından ve fazla beklentiden kaynaklandığını kabul eder. Her çalışan aynı psikolojik ve fiziksel özelliklere sahip olmadığı için herkesten aynı derecede performans beklemek kimi zaman yanlış bir tutum olabilir.

Uzun iş saatleri ve yoğun çalışma karşısında hiçbir sıkıntı yaşamayan bir insan olduğu gibi bu durumlarla başa çıkmakta çok zorlanan insanlar da bulunmaktadır. Kısacası, bir kişi için stres kaynağı olan şey herkes için aynı değildir. Bu nedenle, her çalışan ayrı bir şekilde ele alınmalı ve her çalışan için farklı stratejiler belirlenmelidir.

İşveren tarafından takdir edilme arzusu ya da başarısız olma kaygısı iş stresinin en temel nedenlerindendir. Bir işin gereksinimlerini yerine getirememe korkusuyla da ortaya çıkabilen iş stresi, çalışanın psikolojisi ve fiziksel sağlığı için ciddi sorunlara neden olabilir.

Psikolojik çöküş, anksiyete atakları, panik atak ya da depresyonla sonuçlanabilen iş stresi kişiyi zamanla çeşitli sağlık kuruluşlarına yönlendirebilir. İş stresi sonucu ortaya çıkan duygusal bozukluklar aynı zamanda öfke kontrolünde de yetersizliklere neden olduğu için çalışma ortamında istenmeyen bir gerginlik ortamı oluşabilir. Bu ortam, diğer çalışanları da kötü etkilediği gibi firma performansının da büyük ölçüde düşmesine neden olabilir.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!