GÖRH(Mide reflü hastalığı) nedir?

GÖRH, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır.Yemek borusunun alt ucunda, mide ile birleştiği kısımda, yemek borusunu çepeçecre saran ve mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasını engelleyen LES (Lower Esophageal Sphincter) isimli bir yapı vardır. Bazı insanlarda LES yeteri kadar görevini yapamaz ve asitli mide içeriği yukarı, yemek borusuna doğru geri kaçar. En sık mekanizma budur ve de sıklıkla mide fıtığı ile birlikte görülür. Mide boşalmasının yavaş olması ya da yemek borusunun hareket bozuklukları da diğer sebeplerdir.

GÖRH(Mide reflü hastalığı) belirtileri nelerdir?

Ağıza acı su gelme, ekşime, göğüste yanma en belirgin ve tanı koydurucu belirtileridir. Ancak bu belirtiler hastaların sadece yarısında bu kadar aşikardır.Diğer yarısında ise midede yanma ekşime, dolgunluk hissi, geğirme, bulantı-kusma, ses kısıklığı, sabahları seste çatallanma, ağız kokusu, inatçı öksürük, boğazda takılma ya da kitle hissi veya sıklıkla boğazı temizleme ihtiyacı, göğüste takılma ve sıkışma hissiyle birlikte kalbe baskı hissi ve çarpıntı, astım, kronik farenjit, kronik sinüzit, ağız kokusu, dişlerde mine kaybına bağlı hassasiyet ve diş çürüğü gibi atipik bulgular vardır. "Heart burn" adı verilen en tipik reflü bulgusu, göğüs kafesi arkasında hissedilen şiddetli ağrıdır. Bu yanma, kesilme hissi kaburgalarla boyun arasında hissedilir.

GÖRH(Mide reflü hastalığı) tanısı nasıl konur?

Bşlıca şu yöntemler kullanılır:;

Hastanın semptomları ve tedaviye yanıt:

Hastada göğüste yanma, ağıza acı gelme gibi karakteristik semptomlar olduğunda reflüden şüphelenilir ve hastaya reflü tedavisi verilir. Verilen medikal tedaviden fayda görmesi tanımızın doğru olduğunu teyit etmiş olur. Ancak, bu yöntem tek başına her zaman sağlıklı ve yeterli bir yöntem değildir. Bazı hastalıklar da bu ilaçlarla düzelebilir. Mide ülserleri buna örnek olarak verilebilir.

Endoskopi:

Endoskopi ile yemek borusu ve mideye direkt olarak bakılması sık kullanılan bir yöntemdir. Yemek borusunun alt ucunda yaralar ve kızarıklıklar görülmesi tanı koydurucu olabilir. Yine yemek borusunun mideye girişinin gevşek olduğunun görülmesi de reflü lehine bir bulgu olabilir. Ama, endoskopi normal ise hastada reflü yok diyemeyiz. Şüphe devam ediyor ise ek tetkikler gerekebilir.

pHmetre

Reflü tanısı için altın standart yöntemdir. Yemek borusuna yerleştirilen bir alet vasıtası ile 24 saat boyunca yemek borusuna olan asit kaçakları tespit edilir ve yapılan değerlendirme ile kesin tanı konur. Ancak her hastaya gerekmeyebilir. Semptomları aşikar hasta için endoskopi ve anamnez yeterli olabilir. pHmetre cihazına ulaşmak ve 24 saat aletle dolaşmak gibi güçlüklerle karşılaşılabilir. Ancak şüpheli olgularda kesinlikle uygulanması gerekli olduğunu da belirtmek gerekir..

Monometre:

Bazı durumlarda gerekebilir. Özellikle yutma güçlüğü ve ağrılı yutma gibi semptomlar varsa ve endoskopide bu şikayetlere sebep olacak bir kitle ve patoloji saptanmamış ise manometre gerekebilir.

GÖRH(Mide reflü hastalığı) nasıl tedavi edilir?

Başlıca 3 tedavi protokolü denenir:

Yemek yeme ve yaşam tarzında bazı değişiklikler yapılır:

Çay, kahve, kola, acılı baharatlı yiyecekler, sigara, alkol tüketimini kesmek gerekir. Ağır ve yağlı yemekler mide boşalımını yavaşlatacağından reflüyü tetikler. Stresten uzak durmak gerekir. Yüksek yastık kullanmak iyi gelebilir. Gece yatmadan önce, 3-4 saatlik bir yemek yemediğiniz peryod olması gerekir.

İlaç tedavisi:

Yemek yeme ve yaşam tarzında değişiklikler yapılmasına rağmen şikayetler devam ediyor ise ilaç tedavisi başlanır. Hastaların çoğu diyet ve ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir.

Cerrahi tedavi:

Diyet ve ilaç teavisine rağmen düzelmeyen ya da uzun süreli ilaç kullanımı gerektiren, ilacı bıraktığında şikayetleri hızlıca tekrarlayan hastalara operasyon önerilir. Reflü tedavisinde cerrahi çok etkin ve sonuçları oldukça iyi bir yöntemdir.

GÖRH(Mide reflü hastalığı) cerrahisi nedir?

Mide refü cerrahisi 50 yılı aşlın bir süredir tüm dünyada yaygın şekilde yapılmaktadır. Sonuçları gayet memnun edicidir. Açık ve kapalı( laparoskoik) olarak yapılabilir. Laparoskopik yöntem , operasyon sonrası dönem ağrısının daha az olması, iz olmaması gibi sebepler ile daha avantajlıdır. Yine laparoskopik ameliyatlarda,, hastaların normal hayatlarına ve işe dönme süreleri daha çabuk olmaktadır.

Laparoskopik reflü ameliyatı genel anestezi altında laparoskopik yöntemle karın duvarına açılan 4 veya 5 minik delikten uygulanır. Tüm laparoskopik ameliyatlarda olduğu gibi önce karın içi karbondioksid gazı ile şişirilir. Yemek borusu ile midenin birleştiği yer bulunur. Eğer hastada mide fıtığı varsa bu bileşke yeri karın içinden yukarı kaymış, göğüs boşluğu içine geçmiştir. Mide tekrar aşağı çekilip, kapakçığın olduğu bölge olması gereken normal yerine tespit edilir. Midenin yeniden yukarı kaçmasını önlemek için diyaframdaki açıklık dikişle veya özel fıtık yamaları ile onarılır. Midenin gevşek olan ve serbetleştirilen üst kısmı yemek borusunun arkasından çevrilerek manşon şeklinde dikilir, böylece buradaki kapakçığın sıkılığı arttırılır.

Doğu hastaya uygulandığında başarı %95!in üzerindedir.
Kocaeli Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!