Peri anal fistül; makat çevresinde çoğu zaman kalın barsağın alt bölümüne ince bir kanalla açılan akıntılı bir yaranın oluşmasıdır. Çoğu fistüllü hastada bu bölgede daha önce bir olan bir abse hikâyesi vardır. Daha anlaşılır bir dille fistül sürekli su akan patlamış bir hortuma benzer. Bazen akıntı durur tıkama yaparsa abse oluşur.

Fistül tedavisi cerrahidir. Yerleşim yerine göre, tedavide birkaç yöntem kullanılır, her yöntemin kendine has riskleri vardır.
Bu risklerden en önemlileri: tekrar riski, büyük tuvalet ya da gaz tutamama riskidir.

Cerrahi tedavi seçenekleri:

Fistülotomi: bu işlemde fistül kesilerek açılır.

Fistülektomi: bu işlemde fistül tamamen çıkarılır.

Seton uygulaması: tarafımızdan en çok uygulanan yöntemdir, fistülü yavaş keserek dikmektedir bu özelliği riskleri azaltmaktadır. (tekrar ve tuvalet tutamama riskleri azalır)


Antalya Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!