ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi) Ana safra kanalı ve karaciğer içi safra yollarının radyolojik ve direkt olarak görüntülenmesi bu bölgelere yönelik işlem yapılmasını sağlayan, tıkayıcı hastalıkları, darlık, taş, tümör, ana safra kanalının ince barsağa açıldığı bölgenin hastalıklarında (ampulla Vateri ) teşhis, tetkik ve tedavide kullanılan ileri düzey deneyim gerektiren bir endoskopi işlemidir. Gastroskopi ve Kolonoskopide kullanılan cihazlardan farklı olarak yan görüşlü duodeneskop denen yan görüşlü cihazlar yardımıyla işlem yapılır.

ERCP radyoloji için çeşitli yardımcı cihazlar C kollu röntgen cihazı, yardımcı endoskopi sarf cihazları (kanül, klavuz tel, sfinkterotom, stent ) gerektirebilir.

Hangi şikayetler ERCP işlemini gerektirir ?

Sarılık, ateş, başta olmak üzere safra taşları ve safra yolları hastalıklarıyla ilişkili olduğu düşünülen üst karın ağrısı gibi şikayetler de ERCP işlemi gerekebilir.

Hangi hastalarda ERCP gerekebilir?

Sarılık, Ateş Karın ağrısı ile olan karaciğer enzim yükselmeleri olan, ana safra kanalı ve karaciğerin taş tümör, darlık, fonksiyonel ve iltahabi hastalıklarında ERCP işlemi gerekebilir.

ERCP işleminin istenmeyen sonuçları (komplikasyonlar) varmıdır ?

Her cerrahi ve endoskopik işlemde olduğu gibi ERCP işlemi de risk içerir. En önemli komplikasyonu perforasyon (delinme) (on iki parmak bağırsağının ilgili bölümü) olmakla beraber kanama, pankreatit, diğer içi boş organ ( mide , barsak) delinmesi görülebilir.

Hatta bu sonuçlar hastanın yatarak tedavi edilmesini, ameliyat edilmesini, hatta ölmesine neden olan çeşitli durumlara sebep olabilir.

Safra yollarında taş ve safra yolları hastalıklarında ERCP işleminin sonuçları nelerdir ?

ERCP hekimin deneyimi, hastanın hastalığı ve teknik faktörler gibi bir çok faktöre bağlı olarak sonuçlanabilir. Yapılamayabilir, tekrarı gerekebilir.

Safra yollarının taşları ve hastalıklarında ERCP yapan hekim, özel eğitim ve deneyim sonrasında bu işlemleri yapabilir.

ERCP yapılan hastalar nasıl takip edilir ?

Operasyon sonrası risklerine göre genelde birkaç saat sonrası evine gönderilip sulu berrak gıdalar tercihan olmak üzere gıda alabilir se de hastaların karın ağrısı, ERCP işleminin sonuçları ,hastalığın durumu nedeniyle yatırılması tetkiki ve değerlendirilmesi gerekebilir.

Lütfen endoskopik işlemlerde gelmeden önceki işlem rapor ve filmlerini de getiriniz.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!