1.Enfeksiyöz Mononükleozun diğer isimleri nelerdir?

Öpücük hastalığı , Glandüler ateş, Monositer anjin olarak da isimlendirilmektedir.

2.Enfeksiyöz Mononükleoz enfeksiyonu çocuk ve erişkinlerde farklı klinik tablolar gösterebilir mi ?

Erişkinlerde klinik tablo klasik enfeksiyöz mononükleozdan farklı olabilir.Burun kanaması, sarılık, artralgi ve pnömoni erişkinlerde daha sık görülmektedir.Erişkin enfeksiyöz mononükleozunda kuluçka dönemi uzun, çocuklarda ise daha kısadır.

3.Enfeksiyöz mononükleozun kronik yorgunluk sendromu ile ilişkisi var mıdır?

Kronik yorgunluk sendromunun EBV enfeksiyonu ile özgül ilişkisi olmadığı belirtilirsede adölesan döneminde bir risk faktörü olabiliceğini gösteren çalışmalar mevcuttur.

4.Enfeksiyöz mononükleoz tedavisinde kortikosteroidlerin yeri var mıdır?

Bazı özel durumlarda kortikosteroidler önerilmektedir.Nörolojik komplikasyonlar, Myokardit , Hemolitik anemi ve solunum yolu tıkanıklığı olduğu zaman kullanılmaktadır.

5.Enfeksiyöz Mononükleoz tedavisinde Anitviral ajanlar önerilmekte midir?

Klinik bir yararı gösterilmemiştir.Ancak posttransplant hastalarında bazı durumlarda kullanılabilir.

İstanbul Çocuk Doktorları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!