Enfeksiyöz mononükleoz'da sorular ve yanıtlar.

Enfeksiyöz mononükleoz'da sorular ve yanıtlar.


1.Enfeksiyöz Mononükleozun  diğer isimleri nelerdir?

   Öpücük hastalığı , Glandüler ateş, Monositer anjin olarak da isimlendirilmektedir.

2.Enfeksiyöz Mononükleoz enfeksiyonu çocuk ve erişkinlerde farklı klinik tablolar gösterebilir mi ?

   Erişkinlerde klinik tablo klasik enfeksiyöz mononükleozdan farklı olabilir.Burun kanaması, sarılık, artralgi ve pnömoni erişkinlerde daha sık görülmektedir.Erişkin enfeksiyöz mononükleozunda kuluçka dönemi uzun, çocuklarda ise daha kısadır.

3.Enfeksiyöz mononükleozun kronik yorgunluk sendromu ile ilişkisi var mıdır?

   Kronik yorgunluk sendromunun EBV enfeksiyonu ile özgül ilişkisi olmadığı belirtilirsede adölesan döneminde bir risk faktörü olabiliceğini gösteren çalışmalar mevcuttur.

4.Enfeksiyöz mononükleoz tedavisinde kortikosteroidlerin yeri var mıdır?

   Bazı özel durumlarda kortikosteroidler önerilmektedir.Nörolojik komplikasyonlar, Myokardit , Hemolitik anemi ve solunum yolu tıkanıklığı olduğu zaman kullanılmaktadır.

5.Enfeksiyöz Mononükleoz tedavisinde Anitviral ajanlar önerilmekte midir?

   Klinik bir yararı gösterilmemiştir.Ancak posttransplant hastalarında bazı durumlarda kullanılabilir.

Bu makale 20 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Nuran GÜRSES, tıp eğitimini 1969 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamış ve tıp doktoru unvanı almıştır. 1973 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda ihtisasını yapmış ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuş olan Dr. GÜRSES, 1981 yılında Edinburg Western General Hospital U.K - Yeni Doğan ve Çocuk Bölümü'nde çalışmalar yapmıştır. 1991 yılında da Haccettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yan dal ihtisasını almıştır. 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Doçentlik, 1988 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Profesörlük kadrosuna atanan Prof. Dr. Nuran GÜRSES, 1997- 2000 yılları arasında Alman Hastanesi Çocuk Kliniği Direktörlüğü yapmıştır. Kendisinin 90 adet türkçe yayını, 58 adet yabancı dilde yayını, 14 adet derleme ...

Etiketler
Ebv
Prof. Dr. Nuran Gürses
Prof. Dr. Nuran Gürses
İstanbul - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube