Coronavirüs (covid -19) erişkinleri olduğu kadar çocukları da etkilemektedir. Vakaların %20 ‘sini çocuk vakalar oluşturmaktadır.

COVİD -19 ‘nun çocuklardaki ilk belirtileri;

Ateş

Öksürük

Boğaz ağrısı ve

Baş ağrısı olabilir.

Bazı çocuklarda ise ;

ishal ve

Kusma görülmektedir.

Çocuklarda hastalık belirtileri erişkinden farklıdır.

COVİD -19 enfeksiyonu çocuklarda daha hafif seyretmektedir.

Ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri COVİD -19 çocuklarda daha az görülmektedir.

Çocuklarda ciddi geçirilen COVİD -19 enfeksiyonun da belirtiler farklıdır.

Solunum sıkıntısı görülür.

Bu çocuklarda akciğer tutulumu ve zatürre tablosu gelişir. Bazı vakalarda ölüm görülür.

Bu vakaların hastanede takibi gerekir.

COVİD -19 erişkinlerde görülen

Kas ağrısı

Boğaz ağrısı

İshal

çocukluk yaş grubunda daha az görülmektedir.

Kronik akciğer hastalığı olan çocuklar

Astımlı bireyler

Kalp ve damar hastalığı olanlar

Bağışıklık sistemi bozulmuş çocuklarda COVİD -19 enfeksiyonu ağır seyretmektedir.

Okula giden çocuklarda COVİD – 19 ile hastalanma riski artmaktadır.

COVİD-19 enfeksiyonunu ağır geçiren çocuklarda iltihabı cevap (Multısystem ınflamatory syndrome) komplikasyon olarak gelişebilir.

Bu tablo ciddidir.

Kalp

Akciğer

Böbrek

Beyin ve diğer organlarda ciddi harabiyet oluşturur.

Bu hastalarda 4 günden daha fazla süren yüksek ateş

Döküntü

Gözlerde kızarma

Karın ağrısı

El ve ayaklarda soyulma görülür. Bu tablo çoğunlukla ciddi damar genişlemesi ve kalp problemine yol açan Kawasaki hastalığına benzemektedir.

Çocuklarda hastanede izlenen vakaların oranı %6-20 arasında değişmekte olup vakaların %1-2 de yoğun bakım gereksinimi olmaktadır.

Hastalığın kuluçka dönemi erişkinde olduğu gibidir.

Klinik bulguların yanı sıra laboratuvar bulguları ile tanı konulmaktadır. Hastalığın başlangıcında RT-PCR yöntemi ile boğaz ve burundan alınan sürüntü örneğinden virüsler tanımlar.

Hastalık geçirildikten sonra serolojik testlerle kanda COVİD-19 karşı gelişen antikorlar tanımlanır. Antikorların tanımlanması için belirli bir sürenin geçmesi gerekir. ELİSA yöntemi ile yapılan antikor testleri IgM ve IgG yapısındadır. Genellikle hastalık geçirildikten 1 ay sonra tanımlanın 4 ay kadar devam edebileceği bilinmekte ise de bu konunun da yakından takibi gereki

Tanıda radyolojik bulgularda değerlendirilebilir. Radyolojik bulgular değişken olup , belirtiler ortaya çıkmadan önce tanımlanabilir. Vakaların %50 ‘sinde radyolojik bulgular saptanır. BT bulguları önemlidir.

COVİD-19 çocuklarda iyileşme süresi ciddi vakalarda 3-6 hafta olup , diğer hastalarda ortalama 2 haftadır.

T.C Sağlık Bakanlığı COVİD-19’lu çocuklarla ilgili tedavi protokolünü yayınlamıştır. Tedavi süresi 5-14 gün arasında değişmektedir.

Çocukların virüsü bulaştırma riski söz konusu mudur?

Oldukça tartışmalı olan bir konudur. Enfekte çocuklar bu virüsü bulaştırabilirlerse de , bulaştırma riskinin az olduğu belirtilmektedir.

ÇOCUKLAR SÜPER BULAŞTIRICI DEĞİLDİR.

Çocuklar COVİD-19 korunmak için maske kullanmalı mıdır?

Dünya sağlık örgütü önerisine göre 12 yaş ve daha büyük çocuklar maske kullanmalıdır. Bu kural son aylarda değişmiş 5 yaş ve hatta 2 yaştan büyük çocuklarda maske kullanımı gündeme gelmiştir.


İstanbul Çocuk Doktorları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!