Aşırı aktif mesane (huzursuz mesane)

Aşırı aktif mesane (huzursuz mesane)

Özellikle orta ve ileri yaş kadınların önemli sağlık sorunu olan bu sendromun tanısı ve tedavisi günümüzde oldukça kolay ve başarılıdır. Ne yazık ki toplumumuzun, özeklikle kadınlarımızın, psiko-sosyal yapıları nedeniyle bu rahatsızlıklarını dile getirmemeleri, bu oldukça sıkıntılı rahatsızlıkla yaşamlarını sürdürmelerine neden olmaktadır

Orta ve ileri yaş kadınlarda daha sık görülen, ani ve şiddetli idrar yapma isteği, ani idrar yapma isteği ile tuvalete  yetişemeden  idrar kaçırma, sık idrar yapma (günde≥8), gece uykudan uyandıran  idrara çıkma isteği şikayetleri içeren bir sendromdur(Rahatsızlıktır). (İdrar kesesinde taş, tümör ve benzeri başka bir patoloji ya da enfeksiyon bulgusu yoktur.) Bu sendrom, toplumda çok sık görülen , hastanın yaşam kalitesini  negatif olarak etkileyen,  psikolojik, fiziksel, ve ekonomik yönlerden toplumsal bir sorun oluşturmaktadır.  Son yıllarda önemi daha iyi anlaşılan, yoğun araştırmaların odağı haline gelen ve ilaç tedavisine iyi yanıt alınan bu rahatsızlıkta bazen konservatif ve ilaç tedavileri yetersiz  olabilmektedir. Bu durumlarda nörolojik degerlendirme,Bilgisayarlı tomografi, MRI, Endoskopik tetkik ve Ürodinami gibi ileri tetkiklerin yapılması gerekmektedir.

               

 

Yaşlara Göre Görülme Sıklığlı

40-44  yaş    %8,7

 50-54 yaş    %11,9

 60-64  yaş    %16,9

 70-74   yaş    %22,1

 >  75     yaş     %31,5

Aşırı  Aktif  Mesane (AAM)  Tipleri

Tip I:

 AAM semptomları vardır.

İstem dışı detrusor kontraksiyonları yok

Tip II:

 AAM semptomları vardır.

Ürodinamide Detrusor kontraksiyonları vardır.

Hasta bu kontraksiyonları hisseder.

Hasta istemli olarak bu kontraksiyonları kontrol edebilir

İnkontinansı önleyebilir.          

Tip III:

 AAM semptomları vardır.

İstem dışı detrusor kontraksiyonları vardır.

Hasta bu kontraksiyonları hisseder.

Bu kontraksiyonlar önlenemez  karakterdedir.

İstemli olarak uretral sfinkteri kasabilir.

Sfinkter yorulunca inkontinans ortaya çıkar.

Tip IV:

 AAM semptomları vardır.

Ürodinamide Detrusor kontraksiyonları vardır.

Hasta uretral sfinkteri kasamaz

Detrusor kontraksiyonlarını önleyemez   

İstem dışı olarak idrarını yapar  fakat  fark edemez

Tanı Yöntemleri

İlk Tanı için; Anamnez, semptomların değerlendirilmesi ,fizik muayene ve idrar tahlili yeterlidir.

Medikal  tedavinin başlanması için ayrıntılı değerlendirmeye gerek yoktur.

İlk Değerlendirme;

1- Anamnez

2. İşeme günlüğü

3. Fizik muayene

4. İdrar tetkiki ve kültürü ile yapılır.

Ayırıcı Tanı

İdrar yolu enfeksiyonları,mesane taşları, mesane tumörleri, İnterstisyel sistit, idrar çıkımında darlık, pelvik taban yetmezliği, metabolik faktörler, diabet, çok su içme (Polydipsia) aşırı aktif mesane ile karışabilir ve  benzer şikayetler olabilir.Medikal tedavisi başarısız olgularada bu hastalıkların araştırılması gerekmektedir

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Konservatif / Davranış Tedavileri

Mesane Eğitimi

Biofeedback

Pelvik taban egzersizi

Elektrik stimülasyonu

Yaşam tarzı değişimi( Kilo verilmesi,alkol, kafein, sıvı kısıtlaması)

İlaç Tedavileri

1- Antimuskarinik - Antikolinerjikler

2- Muskulorelaksanlar

3- Tricyclic Antidepresanlar

4- Ca Kanal Blokörleri

Konservatif veya medikal tedaviye yanıt vermeyen olgularda aşağıdaki daha invazif (Travmatik) tedavilere başlamadan once,  Aşırı Aktif Mesane şikayetlerini taklit eden Nörojenik mesane, İdrar yolu enfeksiyonları,mesane taşları, mesane tumörleri, İnterstisyel sistit, idrar çıkımında darlık, pelvik taban yetmezliği, metabolik faktörler v.b hastalıkların ayırd edici tanısı için mutlaka, Nörolojik degerlendirme,Bilgisayarlı tomografi, MRI gibi görüntüleme yöntemleri, Endoskopik ve Ürodinamik tetkik gibi ileri tetkiklerin yapılması gerekmektedir

Lokal /İntravezikal Tedaviler

Nöromodulasyon

Nörostimülasyon

Hidrodilatasyon

Mesane içine Capcaicine,  Botox, Verapamil, Oxybutynin uygulaması

Cerrahi Tedaviler

Mesane Augmentasyonu

Üriner diversiyon

Detrusor myomectomy

Mesane Denervasyonu

Bu makale 13 Nisan 2021 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Mehmet BAYKARA, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1974 yılında başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, 1976 - 1981 yılları arasında F. Almanya Heidelberg Üniversitesi Heillbronn Akademi Hastanesi'nde tamamlayarak Üroloji uzmanı olmuştur. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ''Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör'' unvanlarını alarak hasta kabulü yapan Prof. Dr. Mehmet BAYKARA, mesleki gelişim anlamında bir çok eğitim ve kurs tamamlamıştır. Mesleki çalışmalarına Antalya'da bulunan Özel Anadolu Hastanesi'nde devam etmektedir. Yurtdışı Eğitim 1976 – 1981 F. Almanya Heidelberg Üniversitesi Heilbronn Akademi Hastanesi Üroloji Uzmanlık Eğitimi, 1989 Temmuz Mainz J. Gutenberg Üniversitesi Üroloji Kliniği, 1992 Temmuz ...

Prof. Dr. Mehmet Baykara
Prof. Dr. Mehmet Baykara
Antalya - Üroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube