Anal fissür (makat çatlağı ) tedavisindeLİS (lateral internal sfinkterotomi) kolay uygulama tekniği nedeni en çok uygulanan yöntemdir.

Dünyada altın standart tedavi olarak görülmektedir. Ancak LİS’in iki büyük handikapı vardır.

1- inkontinans (Gaz ve dışkı kaçırma).

2- Nüks (hastalığın tekrarlaması) tür.

Değişik çalışmalarda %25’e kadar varan inkontinans bildirilmiştir . Ayrıca %10’ye varan oranlarında nüks-hastalığın tekrarı- bildirilmiştir.%10 vakada ise apse ve fistül bildirilmektedir. Çalışmalar sonucunda % 90 tedavi oranları veren yayınlar bulunsa da hastaların bir kısmı gaz ve dışkı kaçırmaktadır.Bu ise bu tekniğin güvenilirliğinin sorgulanmasına sebep olmaktadır.

Bu nedenlerle aslında altın standart olan Cerrahi tedavi yerine tıbbi bir çok alternatifler aranmaktadır. Tüm bu yüksek komplikasyon oranlarının en önemli sebebinin sfinkterotominin tam yapılması yani iç sfinkter kasının tamamının kesilmesidir. İç sfinkter tamamen kesilmediğinde makatta fissür nedeni ile oluşan sertlik nedeni ile yeterli esneklik sağlanamamakta, tamamı kesildiğinde ise inkontinans olmaktadır. Hatta fissür hattı kaldığında sfinkter tam olarak kesilse bile yüksek nüks oranları bildirilmiştir.


Kocaeli Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!