Anal fissür (makat çatlağı ) tedavisinde biz farklı olarak hangi yöntemi uyguluyoruz?

Anal fissür (makat çatlağı ) tedavisinde biz farklı olarak hangi yöntemi uyguluyoruz?

Anal fissür (makat çatlağı ) tedavisindeLİS (lateral internal sfinkterotomi) kolay uygulama tekniği nedeni en çok uygulanan yöntemdir.

Dünyada altın standart tedavi olarak görülmektedir. Ancak LİS’in iki büyük handikapı vardır. 

1- inkontinans (Gaz ve dışkı kaçırma).

2- Nüks (hastalığın tekrarlaması) tür.  

Değişik çalışmalarda %25’e kadar varan inkontinans bildirilmiştir . Ayrıca %10’ye varan oranlarında nüks-hastalığın tekrarı- bildirilmiştir.%10 vakada ise apse ve fistül bildirilmektedir. Çalışmalar sonucunda % 90 tedavi oranları veren yayınlar bulunsa da  hastaların bir kısmı gaz ve dışkı kaçırmaktadır.Bu ise bu tekniğin güvenilirliğinin sorgulanmasına sebep olmaktadır.

Bu nedenlerle aslında altın standart olan Cerrahi tedavi yerine tıbbi bir çok alternatifler aranmaktadır. Tüm bu yüksek komplikasyon oranlarının en önemli sebebinin sfinkterotominin tam yapılması yani iç sfinkter kasının tamamının kesilmesidir. İç sfinkter tamamen kesilmediğinde makatta fissür nedeni ile oluşan sertlik nedeni ile yeterli esneklik sağlanamamakta, tamamı kesildiğinde ise inkontinans olmaktadır. Hatta fissür hattı kaldığında sfinkter tam olarak kesilse bile yüksek nüks oranları bildirilmiştir.

Bu makale 15 Şubat 2021 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Doç. Dr. Yahya Çelik

Doç. Dr. Yahya Çelik, 13 Mayıs 1974 tarihinde Konya/Kadınhanı'nda doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesin'de başladığı tıp eğitimini  başarıyla tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru unvanı almiştir.İhtisasını ise, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tamamlayarak 2012 yılında Genel Cerrahi uzmanı olmuştur.

2012-2014 yılları arasında Gaziantep Islahiye Devlet Hastanesi'nde, 2014-2019 yılları arasında Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapmış olup mesleki çalışmalarına Doç. Dr. Yahya Çelik Kliniği'nde devam etmektedir.

Doç. Dr. Yahya Çelik
Doç. Dr. Yahya Çelik
Kocaeli - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube