Pilonidal sinüs hakkında

Pilonidal sinüs hakkında

Kıl dönmesi, hastalığın halk arasındaki ismi olup tıbbi adı pilonidal sinüstür. Kıl dönmesi, kılların cilt altına geçerek oluşturduğu kıl keseciğidir. En sık kuyruk sokumunda olmakla birlikte, göbekte, yüzde, kasık bölgesinde, koltuk altında da oluşabilir. Hayatın 15 – 35 yaşlarında en sık görülür. Ülkemizde genç erkeklerde % 10 oranında görülür. Erkeklerde sıklığı 3 kat fazladır. Son yıllarda kadınlarda daha sık oluştuğunu gözlemlemekteyiz. 45 yaşından sonra azalmaktadır.

Neden Oluşur?

Geçmişte doğuştan olduğu düşünülse de, artık sonradan oluşan bir hastalık olduğu kabul edilmektedir. Kıl köklerinin dönmesine zemin hazırlayan üç faktör belirtilmiştir; bölgenin kıllı olması, cildin hassasiyeti ve kıl dönmesi için yeterli travma ve kuvvetin oluşması. Kılların sürtünme yoluyla ter bezlerinden cilt altına girerek orda ödem ve tıkanma oluşturur. Oluşan yabancı cisim reaksiyonuna, bakterilerinde ilave olması ile abse veya patlaması ile sinüsler oluşur.

Derin intergluteal oluk, tüylü genç erişkinler, şişmanlık, işi gereği uzun süre oturma sonucu bası ve sürtünme, yetersiz kişisel bakım, aşırı terleme, vücudun diğer bölgelerinde kıl kökü iltihabı hastalığın oluşumu için kuyruk sokumu için risk faktörleridir.

Hangi Şikayetlere (Belirtileri) Neden Olur?

"Hastalarda kuyruk sokumunda küçük şişlikler, kaşıntı, kıllı veya kılsız delikler ve bu deliklerden kokulu veya kokusuz kan ve akıntı gelmesi şikayetleri olabilir. Hastaların bir bölümü kuyruk sokumunda şiddetli ağrı ve kızarıklık ile (pilonidal abse) başvururlar. Absenin boşaltılmasını takiben, tekrar oluşumunu önlemek için hastalar ameliyat olmalıdır.

Tanı ve Tedavi (Ameliyatı) Nasıl Yapılır?

Hastalığın tanısı için genellikle hikaye ve muayene edilmesi ile konulur. Cerrahi tedavi, hastalığın tedavisinde en etkili yöntem olarak gözükmektedir.

Cerrahi tedaviden açık bırakma, primer dikiş, fleb yöntemleri gibi değişik metotlar tanımlanmıştır. Cerrahi tedavide minimal cerrahi işlemler, hastanede kalış süresinin kısa olması (bir gün), hastanın hızlıca normal hayata ve işe dönmesi, komplikasyonlarının düşük olması ve sonuçların diğer yöntemlerle eşit olması nedeniyle giderek yaygınlaşmıştır. Bir çok alanda kullanılan ve vücudun hızla kendini yenilemesini sağlayana PRP yöntemi bu hastalıktada başarılı şekilde uygulanmakta ve yara iyileşmesini hızlandırmaktadır. Bizde kliniğimizde minimal cerrahi işlem olan mikrosinüzektomiyi tercih etmekteyiz. bu işlem sonrası hastaların normal hayata dönmeleri erken olmaktadır. Ancak çok yaygın olan ve mikrosinüzektominin uygun olmadığı hastalarda diğer yöntemleri uygulamaktayız. 

Ameliyat sonrası dönemde bölgenin kişisel hijyenine dikkat etmesi önerilmektedir. Jiletle kıl temizliği tekrarlama ihtimalini arttırdığı için önerilm emektedir. Ameliyattan sonra birkaç seans yapılacak lazer epilasyonun etkili olduğu bildirilmektedir.

Bu makale 16 Ocak 2020 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Doç. Dr. Yahya Çelik

Doç. Dr. Yahya Çelik, 13 Mayıs 1974 tarihinde Konya/Kadınhanı'nda doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesin'de başladığı tıp eğitimini  başarıyla tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru unvanı almiştir.İhtisasını ise, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tamamlayarak 2012 yılında Genel Cerrahi uzmanı olmuştur.

2012-2014 yılları arasında Gaziantep Islahiye Devlet Hastanesi'nde, 2014-2019 yılları arasında Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapmış olup mesleki çalışmalarına Doç. Dr. Yahya Çelik Kliniği'nde devam etmektedir.

Doç. Dr. Yahya Çelik
Doç. Dr. Yahya Çelik
Kocaeli - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube