Aile içindeki bireyler, sürekli birbirleriyle etkileşim – iletişim içindedirler. Dolayısıyla direk olarak birbirlerini etkilerler. Bireylerin birinde oluşan değişim ya da herhangi bir hareketten, tüm aile olumlu ya da olumsuz etkilenir. Bundan dolayı, ailenin iyi ve fonksiyonel olması, aile bireylerinin sağlık durumuna bağlıdır.

Sağlıklı bir ailede;

Aile bireyleri arasında bağlılık vardır.

Birbirlerini takdir ve teşvik ederler.

Birlikte, isteyerek zaman geçirirler. Birbirleriyle düşünce ve duygularını paylaşırlar. Bu paylaşımlarda destek, anlayış ve empati vardır. Yargılamadan ve etiketlemeden mesajlar dikkatli bir şekilde verilip – alınır.

Aralarında etkin iletişim kurabilmelidirler, sessiz kalmak yerine konuşmalıdırlar. Bir çatışma halinde konuşarak bunu çözümlerler.

Herhangi bir kriz anında birlikte ve olumlu şekilde baş edebilmelidirler.

Sağlıklı ailelerin değişime daha rahat adapte olduklarını, sınır koyabildiklerini, açık şekilde iletişim kurduklarını, sorumluluk aşıladıklarını, kendilerine ve çocuklarına güven duyduklarını ve gelecekleri için optimist oldukları saptanmıştır.

Sağlıklı ailelerde iyi ilişkiler var olduğu sürece herhangi bir beklenti içine girmeden aralarında bir “al-ver” dengesi kurulur. Birbirlerine yardımcı olurlar.

Başarılı, mutlu ve güçlü olan aileler birçok açıdan dengeli olan ailelerdir.

Aile Danışmanlığında;

Yaşamın herhangi bir sürecinde karşılaşılan zorlukların aile içinde çözümlenmesi sağlanır.

Aile bireylerine aynı anda mesaj iletilir, birlikte problem çözümü üzerinde çalışmaları sağlanır.

Aile içi ilişki ve iletişim üzerinde yoğunlaşılır.

Aile içi iletişimde bir şeffaflık sağlanır.

Her aile kendi içinde özel ve tektir. Problemler bu özel dinamik yapı içinde ele alınıp, çözümlenir.


Ankara Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!