Psk. Dan. Ümit Sahranç

Psikoloji - Kocaeli - İzmit

Ergenlik Sorunları ve Sınav Kaygısı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Sosyal Anksiyete

Randevu Al 0 (850) 433 41 79 Soru Sor
Bu uzmandan online görüşme randevusu alabilirsiniz.

Böylece evde kalabilir ve aynı zamanda da uzmanla görüşme sağlayabilirsiniz

Hemen Randevu Al

 

Psikologun Adresi

Kemalpaşa Mahallesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Kamburoğlu Apartmanı, No 131 (Otel Asya Yanı, Otel Kozluca ve Yunus Market karşısı)  İzmit, Kocaeli
Doç. Dr. Psk. Ümit Sahranç İmge Psikoterapi Merkezi

En yakın müsaitlik:

Takvimi Göster
İmkanlar
Online Doktor Danışma

Ümit Sahranç Hakkında

Ümit Sahranç Kimdir?

Education

PhD: Gazi University, Guidance and Psychological Counseling, May/ 9/2007

(DOKTORA: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

Thesis: A flow model related to stress control, general self-efficacy, state anxiety

and life satisfaction (STRES KONTROLÜ, GENEL ÖZ-YETERLİK, DURUMSAL ANKSİYETE VE YAŞAM DOYUMU İLE İLİŞKİLİ BİR AKIŞ MODELİ)

 

Msc: Hacettepe University, Psychological Counseling and Guidance, August/1/2000 (YÜKSEK LİSANS: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Psikolojik Danışma ve Rehberlik)

Thesis: A Study on some variables affecting career maturity levels of high school students depending on their locus of control (LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DENETİM ODAKLARINA GÖRE MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ)

 

B.Sc.: Middle East Technical University, Psychological Counseling and Guidance, 1995 (LISANS, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Psikolojik Danışma ve Rehberlik)

 

Some supervisions of Completed Thesis (Tamamlanmış Yönettiği Bazı Tezler)

RADA SÜEDA (2018). Investigating the relationship between early maladaptive schemas and social anxiety levels of university students: Comparison between Belgium and Turkey, Sakarya University, Institute of Educational Science.

(ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE MALADAPTIVE ŞEMALAR VE SOSYAL ANKSIYETE BOZUKLUĞU DÜZEYLERI ARASINDAKI ILIŞKILERIN INCELENMESI: TÜRKIYE VE BELÇIKA KARŞILAŞTIRMASI).

 

TURAN ESMA (2018). An investigation of the relationship between school maturity levels and father inclusion levels of 60-84 months old preschool children, Maltepe University, Institute of Social Science.

(60-84 AYLIK OKUL ÖNCESI ÇOCUKLARIN BABA KATILIM DÜZEYLERI VE OKUL OLGUNLUĞU DÜZEYLERIN ARASINDAKI ILIŞKININ INCELENMESI).

 

ŞAHİN ECE, (2018). An investigation of the relationship among self-concealment, parental acceptance-rejection, and time attitude levels of university students, Maltepe University, Institute of Social Science.

(ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE KENDINI GIZLEME EBEVEYN KABUL-RET VE ZAMAN TUTUMU DÜZEYLERI ARASINDAKI ILIŞKILERIN INCELENMESI)

 

ERGUVAN FİLİZ MİNE, (2015). Investigating the relationship between intolerance to uncertainty and psychological well-being of university students, Sakarya University, Institute of Educational Science.

(ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ BELIRSIZLIĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK VE PSIKOLOJIK IYI OLUŞ DÜZEYLERI ARASINDAKI ILIŞKILERIN INCELENMESI)

 

European Union Projects (Avrupa Birliği Projesi)

Teaching and Learning in Special Education with Information Communication Technologies, Europa Union, research conductors of Turkey: KAYA MEHMET, FİDAN AHMET, AKINCI ÇÖTOK NESRİN, ÇELİK EYÜP, HAMEDOĞLU MEHMET ALİ, SAHRANÇ ÜMİT, ARSLAN SERHAT, 01/09/2016 - 31/08/2019 (ULUSLARARASI)

(BILGI ILETIŞIM TEKNOLOJILERI ILE ÖZEL EĞITIMDE ÖĞRETIM VE ÖĞRENME, AVRUPA BIRLIĞI PROJESI)

 

International Articles (Uluslar arası Makaleler)

Özdemir, K., Çevirme, A., Şahin, S. E. V. İ. L., Sahranç, Ü., Durat, G., Uğurlu, N., & Ertürk, Ö. (2020). Obstetric intervention self-efficacy scale and the examination of obstetric intervention self-efficacy regarding department, grade level, and gender. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology47(3), 365-371.  ISSN : 0390-6663 - DOI : 10.31083/j.ceog.2020.03.4834 - JUN 15 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000541794600009

(OBSTETRİK MÜDAHALE ÖZ-YETERLİĞİ ÖLÇEĞİ VE OBSTETRİK MÜDAHALE ÖZ-YETERLİĞİNİN BÖLÜM, SINIF DÜZEYİ VE CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ)

 

Cevirme, A., Uğurlu, N., Sahranc, U., Özdemir, K., Durat, G., Ertürk, O., & Şahin, S. (2020). Development of relationship with patient self efficacy scale: Gender, department, and grade level differences. Nigerian Journal of Clinical Practice - Vol.23 - pp.1201 - ISSN : 1119-3077 - DOI : 10.4103/njcp.njcp_243_18 - SEP 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000583247100004

(HASTA ILE ILETIŞIM ÖZ-YETERLIĞI ÖLÇEĞININ GELIŞTIRILMESI: CINSIYET BÖLÜM VE SINIF DÜZEYI FARKLILIKLARI)

 

SAHRANÇ ÜMİT, ÇELİK EYÜP, TURAN MEHMET EMİN (2018).  Mediating and Moderating Effects of Social Support in the Relationship Between Social Anxiety and Hope Levels in Children.  Journal of Happiness Studies, 19(4), 1003-1019., Doi: 10.1007/s10902-017-9855-0

(ÇOCUKLARDA SOSYAL ANKSIYETE VE UMUT DÜZEYLERI ILE ILIŞKIDE SOSYAL DESTEĞIN ARACI VE MODERATOR ETKILERI)

 

ÇELİK EYÜP, SAHRANÇ ÜMİT, KAYA MEHMET, TURAN MEHMET EMIN (2017).  Adolescent Time Attitude Scale: Adaptation into Turkish.  Universal Journal of Educational Research, 5(2), 252-257., Doi: 10.13189/ujer.2017.050210

(ERGEN ZAMAN TUTUMU ÖLÇEĞI: TÜRKÇE UYARLAMASI)

 

ÇELİK EYÜP, SAHRANÇ ÜMİT (2015).  Social and Emotional Loneliness and Self Concealment as Predictors of Adolescents Sensation Seeking.  GESJ: Education Science and Psychology, 4(36), 3-12.

ERGENLERIN HEYECAN ARAYIŞININ YORDAYICISI OLARAK KENDINI GIZLEME VE SOSYAL VE DUYGUSAL YALNIZLIK)

 

AKIN AHMET, ARSLAN SERHAT, ARSLAN NİHAN, SAHRANÇ ÜMİT (2015).  Self-control management and Internet Addiction.  International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), 95-100., Doi: 10.15345/iojes.2015.03.016

(ÖZ-KONTROL YÖNETIMI VE INTERNET BAĞIMLILIĞI)

 

SAHRANÇ ÜMİT (2015).  Coping with Teasing and Name Calling Scale for Children.  International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 12(1), 1-16.

(ÇOCUKLAR IÇIN ALAY ETME VE LAKAP TAKMAYLA BAŞA ÇIKMA ÖLÇEĞI)

 

SAHRANÇ ÜMİT (2015).  Self compassion as a predictor of psychological entitlement in Turkish University Students.  Educational Research and Reviews, 10(10), 1442-1448., Doi: 10.5897/ERR2015.2219

(TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK AYRICALIĞIN YORDAYICISI OLARAK ÖZ-ŞEFKAT)

 

ULUSOY YILDIZ,VARLIKLI GÜLŞEN,DAĞ FUNDA,SAHRANÇ ÜMİT,TURAN HAKAN (2014).  Determination of the needs of university students for psychological counseling and guidance services: The case of Kocaeli University  Turkey.  Educational Research and Reviews, 9(10), 286-293., Doi: 10.5897/ERR2014.1746

(ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ VAKASI)

 

ULUSOY, DAĞ, FİDAN, SAHRANÇ, İNAN, GÜLLÜ (2012).  Student opinions about elective courses in changing education: the example of Kocaeli University Faculty of Education.  Journal of Educational and Instructional Studies in The World, 2(4), 135-142.

(DEĞİŞEN EĞİTİMDE SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KOCAELI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

 

SAHRANÇ ÜMİT (2011).  An investigation of the relationships between self-handicapping and depression anxiety and stress.  International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 526-540.

(KENDİNİ SABOTAJ DEPRESYON ANKSİYETE VE STRES ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ)

 

Some International Proceedings (Bazı Uluslar arası bildiriler)

SAHRANÇ ÜMİT The relationships among Children’s Hope Levels Coping with Teasing and Name-Calling and Self-Esteem. Taras Shevchenko 6th Internatıonal Conference On Socıal Scıences, April 4-5 2021, Kiev, Ukraine

SAHRANÇ ÜMİT & ESİN DUÇ URHAN The relationships between social media addiction and self-regulation processes. Munzur Summit 3rd International Social Science Congress February 27-28, 2021 Turkey- Tunceli.

(SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE ÖZ-DÜZENLEME ARASINDAKI ILIŞKILER, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Şubat 27-28, 2021 Türkiye, Tunceli.

 

SAHRANÇ ÜMIT, TURAN MEHMET EMIN,ÇELIK EYÜP (2017). Mediating and Moderating Role of Dispositional Hope on Meaning in Life – Life Engagement Relationships in University Students.International Academic Conference on Global Education Teaching and Learning

(SÜREKLİ UMUT’UN YAŞAM ANLAMI ÜZERİNDEKİ ARACI VE MODERATÖR ROLÜ)

Geçgin Filiz Mine,SAHRANÇ ÜMIT (2017). BELİRSİZLİGE TAHAMMÜLSÜZLÜK İLE PSİKOLOJİK IYİ OLUSARASINDAKİ ILİSKİ. 8th Interantional Graduate Education Symposium, 18-18.

 

SAHRANÇ ÜMIT, EGIRBAS NURCAN (2017). AİLE ETKİSİ VE BAGLANMA STİLLERİNİN KARİYER KARARSIZLIGIYLA İLİSKİSİ. VIII. Graduate Education Symposium, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

 

ILÇIOGLU KEVSER, ÇEVIRME AYSE, SAHRANÇ ÜMIT, SAHIN SEVIL, BULUT UGURLU NEZIHE, ERTÜRK, ÖZGE, DURAT GÜLGÜN (2017). Gynecological Intervention Self Efficacy Scale and Examining Gynecological Intervention Self Efficacy Regarding Department Grade Level and Gender. 1st International Congress on Nursing (ICON-2017), 4(2), 124-131. No:4027583)

(JİNEKOLOJİK MÜDAHALE ÖZ-YETERLİĞİ ÖLÇEĞİ VE JİNEKOLOJİK MÜDAHALE ÖZ-YETERLİĞİ BÖLÜM SINIF DÜZEYİ VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİLER)

 

ÇEVIRME AYSE,SAHRANÇ ÜMIT,ILÇIOGLU KEVSER,DURAT GÜLGÜN,BULUT UGURLU, NEZIHE,SAHIN SEVIL,ERTÜRK ÖZGE (2017). Development of Relationship with Patient Self Efficacy Scale (RPSES) and Gender, Department, and Grade Level Differences. 1st International Congress on Nursing (ICON-2017)

(HASTA ILE ILETIŞIM ÖZ-YETERLIĞI ÖLÇEĞININ GELIŞTIRILMESI: CINSIYET BÖLÜM VE SINIF DÜZEYI FARKLILIKLARI)

 

SAHRANÇ ÜMIT (2015). The Predictive Role of Achievement Goals on Coping with Teasing in University Students. The 5th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2015, Czech Republic, 51-51.

(ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALAY EDİLMEYLE BAŞA ÇIKMADA BAŞARI HEDEFLERİNİN YORDAYICI ROLÜ)

 

SAHRANÇ ÜMIT (2014). Development of a Coping with Teasing and Name Calling Scale for University Students. III. International Conference on Interdisciplinary Research in Education

(ÇOCUKLAR IÇIN ALAY ETME VE LAKAP TAKMAYLA BAŞA ÇIKMA ÖLÇEĞINİN GELİŞTİRİLMESİ)

 

Yıldız Ö Ulusoy,Gülsen Ö Varlıklı,DAG FUNDA,SAHRANÇ ÜMIT,TURAN HAKAN (2013). Personal Educational and Vocational Needs Profiles of Kocaeli University Students: Problems and Solution Suggestions. 5th World Conference on Educational Sciences, 116, 1059-1063., Doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.345

(KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL MESLEKİ İHTİYAÇ PROFİLLERİ: PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER)

 

ULUSOY YILDIZ,DAG FUNDA,FIDAN DILEK,SAHRANÇ ÜMIT,INAN KARAGÜL BANU (2011). Students opinions about elective courses in changing educational perspective: Example of KOU Faculty of Education. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications(27-29 April, 2011), 1504-1511.

(DEĞİŞEN EĞİTİMDE SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KOCAELI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

 

International and national book chapters (Uluslar arası ve ulusal kitap bölümleri)

TELESEICT Guide of Good Practices, Name of the Chapter: Technological materials used in education of the individuals with autism spectrum disorders in Turkey, (2019). KAYA MEHMET, SAHRANÇ ÜMİT, ÇELİK EYÜP, ARSLAN SERHAT, FİDAN AHMET, UĞUR EROL, MAKAS SAMET, Wolters Kluwer, Editör:Pedro Tadeu, Carlos Brigas, 1st ed., pp. 192, ISBN:978-84-15651-86-4,

(İYİ PRATİKLER REHBERİ: OTİSM SPEKTRUM BOZUKLUKTAKİ BİREYLERİN EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK MATERYALLERİN KULLANIMI)

 

Educational Psychology, Name of the chapter: Classical Conditioning (2015). KARAIRMAK TEKDURMAZ ÖZLEM, SAHRANÇ ÜMİT, ANI YAYINCILIK, Editor:Yıldırım, İbrahim,5th ed., ISBN:6051700250, Turkish.

(EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: KLASİK KOŞULLAMA)

 

Positive Psychology Applications in Education, Name of the Chapter: Flow Theory (2015). SAHRANÇ ÜMİT,  Pegem Akademi Yayıncılık, Eds. Işık Terzi, Ş. Ergüner Tekinalp, B., 1st ed., pp. 456, ISBN:9786053180685.

(EĞİTİMDE POZİTİF PSİKOLOJİ UYGULAMALARI: AKIŞ KURAMI)

 

Educaional Psychology, Name of the chapter: Basic Concepts of Learning Psychology (2015). SAHRANÇ ÜMİT, ANI YAYINCILIK, Editor:Yıldırım, İbrahim,5th ed., ISBN:6051700250, Turkish.

(EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRENME PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR)

 

Educaional Psychology, Name of the chapter: Factors Affecting Learning  (2015). SAHRANÇ ÜMİT, ANI YAYINCILIK, Editor:Yıldırım, İbrahim,5th ed., ISBN:6051700250, Turkish.

(EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN ETKENLER)

 

Educaional Psychology, Name of the chapter: Essential Learning Environments (2015). SAHRANÇ ÜMİT, ANI YAYINCILIK, Editor:Yıldırım, İbrahim,5th ed., ISBN:6051700250, Turkish.

(EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: TEMEL ÖĞRENME ORTAMLARI)

 

National Articles (Ulusal makaleler)

KAYA MEHMET, SAHRANÇ ÜMİT, ÇELİK EYÜP (2019). Sensation seeking and self-concealment as predictor of attitude toward violence in early adolescence. OPUS, Journal of International Social Research, 10(17), 1664-1684.

(ERKEN ERGENLIKTE ŞIDDETE YÖNELIK TUTUMUN  BELIRLEYICISI OLARAK HEYECAN ARAYIŞI VE KENDINI GIZLEME). OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 1664-1684). Doi: 10.26466/opus.536076

KAYA MEHMET, TADEU PEDRO, SAHRANÇ ÜMİT, ARSLAN SERHAT, DEMİR SÜLEYMAN (2017).  An Investigation of Problem Solving Skills in Preschool Education.  Sakarya University Journal of Education, 7(3), 498-514.

(OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ)

 

Editorship (Editörlük)

International Journal of Educational Research Review (other indexes), Journal, Field Editor

The Online Journal of Counseling and Education (other indexes), Journal, Editor, Kiperonline Academic, 01.01.2014

Journal of Family Counseling and Education (other indexes), Journal, Editor

Some International Psychotherapy Trainings and Certificates (Bazı uluslar arası psikoterapi eğitimleri ve sertifikaları)

Cognitive and Behavior Psychotherapy Training (300hs), (Personality Disorders, Bipolar disorder, CBT Formulation, Depression and Anxiety; Substance Abuse, European Behavior and Cognitive Psychotherapies Union, (EABCT), Certificate, 2016- 2020.

(BILIŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ (300 saat) Avrupa Davranışsal ve Bilişsel Psikoterapi Birliği (EABCT)).

 

Schema Therapy 3 modules, 56hs, (Narcissistic and Borderline Personality Disorders, Basic techniques, detailed schema strategies), 2016.

(ŞEMA TERAPI: NARSISISTIK VE SINIR KIŞILIK BOZUKLUĞU, 56 SA.)

 

World Association of Positive Psychotherapy (WAPP), Positive Psychotherapy 5 Modules, Basic Training, (2014) and Master Training including thesis, supervision, inter-vision, self-discovery (total 810 hs). 2020.

(POZITIF PSIKOTERAPI TEMEL VE MASTER EĞITIMLERI, TEZ, SÜPERVIZYON INTERVIZYON, KENDINI KEŞFETME, 810 SA)

 

Body Psychotherapy, (60 hs) 2017.

(BEDEN PSIKOTERAPISI, 60 SA.)

 

Holistic Psychotherapy (300 hs) 2005

(BÜTÜNCÜL PSIKOTERAPI, 300 SAAT)

 

 

Some Other Psychotherapy Traninings (Bazı diğer eğitimler)

Art Therapy (Sanat Terapisi)

Child & Play therapy (çocuk ve oyun terapisi)

Gestalt based group laboratory (Gestalt Temelli Grup Laboratuvarı)

Analysis of Child Pictures (Çocuk Resimleri Analizi)

Child tests (çocuk testleri)

Crisis intervention (Krize Müdahale)

Grief & mourning (Kayıp ve Yas)

Medical hypnosis (Tıbbi Hipnoz)

Foreign Language

English (good, can practice sessions in English) (Ingilizce, iyi)

Spanish (basic) (Ispanyolca, temel)

Diploma aldığı kurum
 • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Uzmanlık aldığı kurum
 • HACETTEPE ÜNIVERSITESI
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • İspanyolca
İlgilendiği Hastalıklar
 • Ergenlik Sorunları ve Sınav Kaygısı
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Sosyal Anksiyete
 • Okul Korkusu
 • Okul çağı çocuklarda görülen uyum problemleri
Diplomalar ve Sertifikalar
Ücret Bilgisi
Muayene ücretlerini öğrenmek için arayın: 0 (850) 433 41 79

Ümit Sahranç Değerlendirmeleri

Değerlendir
7 Değerlendirme (Ort. Puan : 5)
Zamanlama
İlgi
Ortam

Hasta Değerlendirmeleri

iz ..lmaz
Zamanlama
İlgi
Ortam

Okb ve panık atak teshısıyle kendısıne basvurdum. Iyı kı tanışmışım hocayla benı oyle bır dıpten çıkardı kı ve bunu yaparken benımle üzüldü ailesinden biriymişim gibi ilgilendi birşeyleri başardıkça benımle sevındı. Ne zaman ihtiyaç duysam kendisine hep ulaşabildim. Kendısıne cok şey borçluyum. 14-04-2021

er..
Zamanlama
İlgi
Ortam

Yaklaşımı ile güven veren ,zarif bir insan.Kolayca bağ kurabiliyor.Bu aşama hızlı oluştuğu için terapiler daha etkin hale geliyor. Oğlum için görüştük.Görüşme seanslarından çok mutlu. 09-04-2021

..
Zamanlama
İlgi
Ortam

. 28-09-2020

Yorum randevu sonrasında eklenmiştir.
a..an
Zamanlama
İlgi
Ortam

Dr. Ümit Sahranç’ı tanımaktan çok memmunum. Kendinizle doğru iletişiminin yöntemlerini ararken, bir uzman desteğine ihtiyaç duyarsanız en doğru adres. Buradan da size teşekkür etmek istiyorum. 16-09-2020

Yorum randevu sonrasında eklenmiştir.
f..
Zamanlama
İlgi
Ortam

Merhabalar , ben Ümit Hocadan destek almaya başlamadan önce ,üniversitede araştırma görevlisiyken mobinge maruz kalmış ve ailesinden psikolojik şiddet gören birisi olarak başvurdum ve kısa sürede olumlu sonuçlar aldım. Olumlu sonuçlar derken olayları daha iyi değerlendirmekten ziyade sorunlarla başedebilme yetisine sahip oldum kendisine teşekür ediyorum.İyiki var dediğim kişidir. 31-07-2020

za..hin
Zamanlama
İlgi
Ortam

Öncelikle herkese merhaba. Size biraz Ümit Hocadan bahsetmek istiyorum. İleri derecede anksiyetem(kaygı bozukluğu) ve birazda obsesif kompülsif bozukluğum var, gitmediğim psikolog ve psikiyatri kalmadı diyebilirim bu zamana kadar hiç birisinden tam olarak verim alamadım. Psikiyatriste gittim ilaç tedavisi ve ilaç bağımlılığından öteye gidemedim. Bu rahatsızlık beni çok zorluyor olsa da artık kimsenin bir çözüm bulamayacağını düşünmüş ve bu duruma kendimi zor da olsa alıştırıyorken arkadaşımın tavsiyesiyle hocamla tanıştım. Başlarda gittiğim her doktor gibi dinliyecek ve benimle görüşmesini bitirdiğinde her şeyi unutacak diye düşündüm fakat hiçte tahmin ettiğim gibi olmadı. Terapideyken benim anlatmak istediğim panik atak krizi olsun başka sorunlarım olsun anlatmadan benim ne yaşadığımı benimle yaşadı ve beni anladı ilk defa emin olun bu şekilde bir güven duygusu yaşadım. Yaşadığım krizleri zorlukları her şeyi biliyordu ve ben ilk defa iyileşebileceğime inandım hocama inandım. Bana ödevler verdi evet zorlandım ama yapmak istedim ilk defa aman zaten işe yaramayacak yapmasam da olur demedim. Şimdi bir adam düşünün sizin iyileşmenizden sizden aldığı dönütlerden mutlu olan bir adam, mükemmel bir insan gerçekten asla tereddüt etmeyeceğiniz bir doktor bunları sizinle paylaşıyorum çünkü biliyorum ki benim gibi bir sürü insan var ve aynı benim gibi düşünüyorlar sadece size ufacık bir tavsiye vermek istedim. Herkese sağlıklı mutlu günler dilerim. 05-03-2019

u..ER
Zamanlama
İlgi
Ortam

Kesinlikle herkesin gitmesi gerekiyor.. yaklaşımı tavrı gülümsemesi herşeyiyle çookk iyi. Ben ilk seansta gözle görülür bir verim aldım. İyi ki bu mesleği yapıyor. 09-12-2018

Yorum randevu sonrasında eklenmiştir.
7 görüş bulundu.

Hakkında değerlendirme yapın

Psk. Dan. Ümit Sahranç tanıyorsanız ya da hastalığınızla ilgili ziyaret ettiyseniz görüşlerinizi, şikayetlerinizi yazabilirsiniz.

Değerlendir

Ümit Sahranç Cevapladığı Sorular

Soru Sor
 • Fiyat konusunda bilgi

  Fi̇yat konusunda bi̇lgi̇ alabi̇li̇rmi̇yi̇m ri̇ca etsem..............................................

  Doktor Cevabı:

  Psk. Dan. Ümit Sahranç

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Rüya ve ölüm

  Hocam merhaba sürekli ölümle ilgili rüyalar görüyorum ve korkarak uyanıyorum ilk 1 sene önce başladı o rüyayı gördükten sonra ölüm psikolojisine girdim 2 hafta falan sürdü ve ölücem hissi geçti. bu karantina döneminde yine başladı bir çok kez uçağın düşmesiyle öldüğümü bir çok kez anneme ben ölücem... devamı

  Doktor Cevabı:

  Psk. Dan. Ümit Sahranç

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

?

Soru sorun

Merak ettiğiniz konular hakkında danışabilirsiniz. Benzer soruları olan ziyaretçilerin bilgilenmesi amacıyla sorunuz yayınlanacaktır.

Soru Sor

Sık Sorulan Sorular

Psk. Dan. Ümit Sahranç ile nasıl iletişime geçerim?
Psk. Dan. Ümit Sahranç ile iletişime geçmek için bu telefon numarasını ayarabilirsiniz: 0 (850) 433 41 79

Psk. Dan. Ümit Sahranç için nasıl randevu alabilirim?
Psk. Dan. Ümit Sahranç için online veya telefonla randevu alabilirsiniz. Psk. Dan. Ümit Sahranç için randevu takvimini ve en erken randevu gün/saatini doktorsitesi.com profilinde bulabilir ve online randevu oluşturabilirsiniz.

Psk. Dan. Ümit Sahranç nerede çalışıyor, iletişim bilgileri nedir?
Psk. Dan. Ümit Sahranç Doç. Dr. Psk. Ümit Sahranç İmge Psikoterapi Merkezi Bünyesinde çalışıyor. İletişim bilgileri için profilini ziyaret edebilirsiniz.

Psk. Dan. Ümit Sahranç hangi uzmanlık alanında hizmet veriyor?
Psk. Dan. Ümit Sahranç Psikoloji, uzmanıdır. alanlarında hizmet veriyor ve Ergenlik Sorunları ve Sınav Kaygısı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Sosyal Anksiyete, Okul Korkusu, Okul çağı çocuklarda görülen uyum problemleri hastalıkları uzmanlık alanında hizmet veriyor.

Psk. Dan. Ümit Sahranç için muayene ücreti nedir?
Psk. Dan. Ümit Sahranç muayene ücreti sağlık regülasyonları nedeniyle yayınlanamamaktadır. Psk. Dan. Ümit Sahranç muayene ücretini öğrenmek için kendisine mesaj gönderebilir veya profilinde yer alan telefon aracılığı ile irtibata geçebilirsiniz.
Psk. Dan. Ümit Sahranç hakkındaki hasta yorumlarını okumak ve yeni yorum yazmak istiyorum. Nasıl yapabilirim?
Psk. Dan. Ümit Sahranç hakkındaki hasta yorumlarını okumak ve yeni yorum/görüş yazmak için doktorsitesi.com profilinde yer alan “değerlendir” butonuna tıklayıp uzman hakkındaki tecrübenizi paylaşabilirsiniz. Sistem bilgi doğrulaması için sizden üye girişi veya facebook ile giriş talep edecektir.

.