Prof. Dr. Alparslan Baksu

5.0

Gebelik Takibi, Genel Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Vajina Estetik Ameliyatları

5.0

“ma gidiyordum ama doktorum rahim içi olan yapışıklara bağlı olarak plasentanında yapışabileceğini ka...” Devamı

Prof. Dr. Alparslan Baksu

Prof. Dr. Alparslan BAKSU, 1962 yılında doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmış ve 1992 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmuştur.

Uzmanlık eğitimi sonrasında 1993-2012 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başasistan olarak görev yapmıştır. 1998-2002  yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinikleri Merkezi Doğumhane Koordinatörlüğü  ve 2004-2008  yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinikleri Merkezi Ameliyathane Koordinatörlüğü  görevlerinde bulunmuştur. 2007 yılında ise Toronto Üniversitesi, Princess Margaret Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Bölümünde gözlemci olarak bulunmuştur.

Prof. Dr. Alparslan BAKSU'nun, uluslararası saygın bilimsel dergilerde yayınlanmış 21 adet, ulusal dergilerde yayınlanmış 32 adet makalesi bulunmaktadır. Uluslarası bilimsel toplantılarda 7adet, ulusal toplantılarda 5 adet bildiri sunmuştur. Uluslararası yayınlarına, yine uluslararası saygın dergilerde 122 kez atıf (kaynak olarak kullanılmış) yapılmıştır. 

Bilimsel Yayınlar;

Uluslararası yayınlar;

A1. Alkan, N., A. Baksu, B. Baksu ve N. Göker, “Gynecological Examinations for Social and Legal Reasons in Turkey: Hospital Data”, Croat Med J, 43, ).

A2. Baksu, A., B. Baksu ve N. Göker, “Value of Transvaginal Sonography in the Evaluationof Live Monochorionic Diamniotic Twin Ectopic Pregnancy”, J Clin Ultrasound, 30, ).

A3. Kabukcuoğlu, F., A. Baksu, B. Yılmaz, A. Aktumen ve I. Evren, “Malignant Struma Ovarii”, Pathol Oncol Res, 8, ).

A4. Gökdemir, G., A. Baksu, M. Taşkın ve N. Göker, “Vulvovaginal-Gingival Sendrome of Lichen Planus: Diagnostic and Therapeutic Challenge”, Aust N Z J Obstet Gynaecol, 43, ).

A5. Baksu, A., B. Baksu, N. Alkan ve N. Göker, “ An Attempt of Criminal Abortion of a 15-Gestational-Weeks Pregnancy”, Forensic Sci Int, 136, 202-203 Suppl 1 (2003).

A6. Baksu, A., F. Kabukcuoğlu, B. Baksu ve N. Göker, “Bilateral Sertoli Cell Adenoma and Serous Cyst in a Patient With Androgen Insensitivity Syndrome”, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 114, ).

A7. Baksu, A., H. Gürarslan ve N. Göker, “Androgen Levels in Preeclamptic Pregnant Women”, Int J Gynaecol Obstet, 84, ).

A8. Baksu, A., B. Baksu ve N. Göker, “Laparoscopic Unwinding and Cyst Aspiration of Twisted Ovary in Spontaneous Ovarian Hyperstimulation Syndrome Associated with Singleton Pregnancy”, Aust N Z J Obstet Gynaecol, 44, ).

A9. Baksu, A., A. Kalan, A. Özkan, B. Baksu, M. Tekelioğlu ve N. Göker, “The Effect of Placental Removal Method and Site of Uterine Repair on Postcesarean Endometritis and Operative Blood Loss”, Acta Obstet Gynecol Scand, 84, ).

A10. Baksu A., A. Özkan, N. Göker, B. Baksu ve A. Uluocak, “Serum Leptin Levels in Preeclamptic Pregnant Women: Relationship to TSH, BMI and Proteinuria”, Am J Perinatol, 22, ).

A11. Baksu, B., A. Baksu, I. Davas, A. Akyol ve G. Gülbaba, “Lipoprotein(a) Levels in Women With Preeclampsia and in Normotensive Pregnant Women”, J Obstet Gynaecol Res,31, ).

A12. Baksu, A., G. Günes, G. Akı, F. Tüysüz ve N. Göker, “Change in Contraceptive Choices and The Effect of Education on Use of Contraception at The Family Planning Clinic of Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey”, Eur J Contracept Reprod Health Care, 10, ).

A13. Baksu, A., B. Ayaş, S. Çıtak, A. Kalan, B. Baksu ve N. Göker, “Efficacy of Tibolone and Transdermal Estrogen Therapy on Psychological Symptoms in Women Following Surgical Menopause”, Int J Gynaecol Obstet, 91,58-62 (2005).

A14. Baksu, B., I. Davas, A. Baksu, A. Akyol ve G. Gülbaba, “Plasma Nitric Oxide, Endothelin-1 and Urinary Nitric Oxide and Cyclic Guanosine Monophosphate Levels in Hypertensive Pregnant Women”, Int J Gynaecol Obstet, 90, ).

A15. Gökdemir, G., B. Baksu, A. Baksu, İ. Davas ve A. Köşlü, “The Features of The Patients With Vulvar Dermatoses in Dermatological and Gynecological Practice in Turkey; Is There a Need For an Interdisciplinary Approach?”, J Obstet Gynaecol Res, 31, ).

A16. Baksu A., M. Taşkın, N. Göker, B. Baksu, A. Uluocak, “Plasma Homocysteine in Late Pregnancies Complicated With Preeclampsia and in Newborn”, Am J Perinatol, 23, 31-35 (2006).

A17. Baksu, B., A. Baksu, N. Göker ve S. Çıtak, “Do Different Delivery Systems of Hormone Therapy Have Different Effects on Psychological Symptoms in Surgically Menopausal Women? A Randomized Controlled Trial ”, Maturitas, 62, ).

18-Salihoglu, Ozgul; Karatekin, Guner; Baksu, Basak; Uslu S; Baksu. A; Can G:  ‘Frequency and risk factors of fetal malnutrition among liveborn singleton term neonates using a computerised perinatal data-base, 2000-2006’  Journal of Paediatrics and Child Health; 48,(10) 926-930 (2012)

19-Karacan, M; Batukan M; Çebi Z; Berberoğlugil M; Levent S; Kır M; Baksu A, Özel E, Çamlıbel T. ‘ Screeening cytomegalovirus, rubella and toxoplasma infections in pregnant women with unknown pre-pregnancy serological status’ Arch Gynecol Obstet;  290:1115-1120 (2014)

Uluslararası kongrelerde sunulmuş posterler; 

B1.Baksu, A., B. Merdol, B. Baksu, A. Özkan, O. Aygün, H. Gümüş ve N. Göker, “Plasenta Çıkarım Yönteminin Postsezaryen Enfeksiyonlar ve İntraoperatif Kan Kaybına Etkisi”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği'nin 3. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Kemer-Antalya, 1999.

B2. Baksu, A., Y. Nuri, N. Göker, B. Merdol, S. Özsoy ve B. Baksu, “Normal Gebelerde ve Spontan Abortus Vakalarında Tiroid Hormon Değerleri”, Türk Jinekoloji Derneği’nin II. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Belek-Antalya, 2000.

B3. Baksu, A., S. Çığşar, S. Kartal, A. B. Yıldız, S. Özsoy ve N. Göker, “Kontraseptif Kullanımı ve Yan Etkileri”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği'nin 4. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2001.

B4. Baksu, A., B. Ayaş, S. Çıtak, A. Kalan ve N. Göker, “Efficacy of Tibolone on Psychological and Climacteric Symptoms in Surgical Menopausal Women: A Double Blind, Randomised, Placebo-Controlled Trial”, NAMS 14th Annual Meeting, Miami, 2003.

B5. Baksu, A., B. Ayaş, B. Aslan, N. Eren ve N. Göker, “Serum Hormone Levels in Surgical Menopausal Women Receiving Tibolone and Transdermal Estrogen Therapy”, NAMS 14th Annual Meeting, Miami, 2003.

B6. Baksu, A., B. Ayaş, S. Çıtak, A. Kalan ve N. Göker, “Comparison of Effects of Tibolone and Transdermal Estrogen Therapy on Cognitive Functions in Surgical Menopausal Women”, NAMS 14th Annual Meeting, Miami, 2003.

B7. Baksu, A., G.Güneş, G.Akı, F. Tüysüz ve N. Göker, “Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Kliniğinde Kontraseptif Kullanımı ve Kontraseptif Tercihler”, 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, 2005.

Ulusal yayınlar;

D1. Özsoy, S., A. Baksu, N. Yıldız, A. Hanlıoğlu, F. Yazıcıoğlu ve N. Göker, “Endometriyal Patolojilerin Değerlendirilmesinde Endovaginal Sonografinin Yeri”, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 4, ).

D2. Özsoy, S., A. Baksu, N. Yıldız ve N. Göker, “Comparison of Transvaginal and Transabdominal Sonography and Correlation of Ultrasound Findings with The Endometrial Histopathology in Patients with Abnormal Uterine Bleeding”, Marmara Medical Journal, 6, ).

D3. Baksu, A., B. Merdol, Ö. Üçpınar, S. Özsoy ve N. Göker, “Benign Uterus Patolojilerinde Histerektomi Öncesi Dilatasyon ve Küretajın Yeri”, İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 3, 58-60 (1999).

D4. Mutlu, O., A. Baksu, M. Şago, B. Merdol, H. Gürarslan, H. Gümüş, C. Eren ve N. Göker, “Postmenopozal Dönemde Hormon Replasman Tedavisi Alan Kadınlardaki Endometriyal Değişiklikler”, İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 3, ).

D5. Baksu, A., M. Kutlu, O. Aygün, H. Gümüş ve N. Göker, “Preeklamptik Gebelerde Serum β-HCG Düzeyleri”, Perinatoloji Dergisi, 8, 27-29 (2000).

D6. Baksu A., Y. Nuri, N. Göker, B. Merdol, S. Özsoy ve B. Baksu, “Normal gebelerde ve Spontan Abortus Vakalarında Tiroid Hormon Değerleri”, İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 4, 82-86 (2000).

D7. Baksu A., B. Merdol ve N. Göker, “Polikistik Over Sendromunda Obezitenin Hormonal Parametreler Üzerine Etkisi”, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 15, 28-30 (2001).

D8. Baksu, A., B. Merdol, B. Baksu, A. Özkan, H. Gümüş ve N. Göker, “Plasenta Çıkarım Yönteminin Postsezaryen Enfeksiyonlar ve İntraoperatif Kan Kaybına Etkisi”, İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 4, 16-20 (2000).

D9. Baksu, A., M. S. Çığşar, N. Göker ve S. Kartal, “Akraba Evliliği Yapan Kadınlarda Eğitim Düzeyi, Evlilik Yaşı ve Doğurganlık Oranları”, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 34,35-40 (2000).

D10. Baksu, A., H. Gümüş, S. Özsoy, B. Ayaş ve N. Göker, “Postmenopozal Kanamalı Kadınlarda Endometriyumun Transvaginal Ultrasonografik Değerlendirilmesi”, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 15, ).

D11. Yıldız, A.B., O. A. Mutlu, C. Eren, S. Kartal, A. Baksu, N. Yıldız, S. Özsoy ve N.Göker , “Pipelle Biyopsi İle Dilatasyon ve Küretajın Endometriyal Örneklendirmedeki Etkinliklerinin Karşılaştırılması”, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 35, 50-58 (2001).

D12. Baksu, A., M. Şago, N. Göker ve Ö. Üçpınar, “Normal Gebelikteki Aspartat Aminotransferaz ve Alanin Aminotransferaz Değerleri İle Bu Değerlerdeki Değişimlerin Preeklamptik Hastaya Yaklaşımdaki Önemi”, Perinatoloji Dergisi, 9, 34-39 (2001).

D13. Baksu, A., S. Çığşar, S. Kartal, A. B. Yıldız, S. Özsoy ve N. Göker, “Kliniğimizde Kontraseptif Kullanımı”, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 15, ).

D14. Mutlu, O.A., A. Sarı, A. Baksu, A. B. Yıldız, S. Kartal, A. Kalan ve N. Göker, “24-28 Haftalar Arasındaki Gebelerde Gestasyonel Diyabet Tanısı”, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 35, 60-64 (2001).

D15. Baksu, A., A. Özkan, B. Ayaş ve N. Göker, “Nonkomünike Uterin Hornu Olan Bir Kadında Geç Başlangıçlı Hematometra, Hematosalpinks ve Akut Batın Tablosu”, Türk Fertilite Dergisi, 10, ).

D16. Baksu, A., ve N. Göker, “Acil Obstetrik ve Jinekolojik Kanamaların Kontrolünde Hipogastrik Arter Ligasyonu Uygulamalarımız”, Kadın Doğum Dergisi, 1, 97-99 (2002).

D17. Baksu, A., A. Özkan, B. Ayaş ve N. Göker, “Bir Plasenta Akreta Olgusu”, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 36, 47-49 (2002).

D18. Baksu, A., A. Kerimoğlu, A. Özkan, N. Yıldız, S. Özsoy ve N. Göker, “Kliniğimizde 1996-2000 Yılları Arasındaki Sezaryen Endikasyonları ve Oranları”, Kadın Doğum Dergisi, 1, ).

D19. Baksu, A., M. Taşkın ve N. Göker, “Gestasyonel Diyabetes Mellitus, Hipertiroidi ve Erken Doğum Tehdidi Olan Bir Gebede Tekrarlayan Emboli Ataklarının Önlenmesi: Olgu Sunumu”, Kadın Doğum Dergisi, 1, )

D20. Tekelioğlu, M., A. Baksu, C. Çalışkan, M. Toprak, S. Özsoy ve N. Göker, “Postmenopozal Kadınlarda Farklı Hormon Replasman Tedavilerinin Mamografik Yoğunluk Üzerine Etkileri”, Kadın Doğum Dergisi, 2, ).

D21. Baksu, A., S. Kartal, S. Özsoy, A. Özkan, A. B. Yıldız, N. Yıldız ve N. Göker, “Kliniğimizde Laparaskopik Cerrahi Uygulamalarımız”, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 17, ).

D22. Özkan, A., A. Baksu ve N. Göker, “Sekonder Kronik Hipertansiyon Üzerine Eklenmiş Süperimpoze Preeklampsi ve HELLP Sendromu: Olgu Sunumu”, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 3, 37-39 (2003).

D23. Tekelioğlu, M., A. Baksu, M. Konca ve N. Göker, “Fetal Ağırlık 4500 Gramın Üzerinde Olduğunda Doğum Şekli Ne Olmalı: 10 Yıllık Klinik Deneyimimiz”, Kadın Doğum Dergisi,2, ).

D24. Baksu, A., Ö. Üçpınar, D. Sakız, M. Tekelioğlu, A. Özkan ve N. Göker, “Makroskopik Servikal Lezyonlu Hastaların Servikal Kanser Taramasında Kolposkopinin Yeri”, Kadın Doğum Dergisi, 3, ).

D25. Baksu, A., Y. Yerçok, M. Tekelioğlu, S. Özsoy ve N. Göker, “Anormal Uterin Kanamalı Kadınların Değerlendirilmesinde Transvaginal Ultrasonografi, Sonohisterografi ve Histeroskopinin Karşılaştırılması”, Kadın Doğum Dergisi, 3, ).

D26. Baksu, B., A. Baksu, S. Çınar, E. Ağar, İ. Davas ve T. Akvardar, “Servisit Olgularında Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealiticum ve Mcoplasma Hominis”, Türk Fertilite Dergisi, 12, ).

D27. Tekelioğlu, M., A. Baksu, E. Özel ve N. Göker, “İnterstisyel Ektopik Gebelikte Acil Cerrahi Yaklaşım: İki Olgu Nedeniyle”, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 38, 60-62 (2004).

D28. Baksu, A., A. Şaşmazlar, M. Tekelioğlu, S. Özsoy ve N. Göker, “Makat Prezentasyonlarında Doğum Şeklinin Fetal ve Maternal Sonuçlarla İlişkisi”, Perinatoloji Dergisi, 12, ).

D29. Baksu, B., A. Baksu, İ. Davas, S. Çınar, E. Ağar ve T. Akvardar, “Endoservikal Kültürlerde Ureaplasma Urealiticum ve Mycoplasma Hominis Saptanan Olgularda Roksitromisin, Doksisiklin ve Ofloksasilin Duyarlılığı”, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 15, 25-28 (2005).

D30. Baksu, A., A. Şaşmazlar, M. Tekelioğlu, S. Özsoy ve N. Göker, “Nullipar ve Multipar Tekiz Makat Gelişlerde Doğum: Kliniğimizin 5 Yıllık Sonuçları”, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 19, 85-89 (2005).

D31. Baksu, A., F. Kabukçuoğlu, Z. İnce ve N. Göker, “ Premenopozal Dönemdeki Bir Hastada Uterus Rhabdomyosarkomu ”, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 43,53-55 (2009)

D32. Palan, P., A Baksu, Ş Çelebi, T. Gültekin, Z. İnce ve N. Göker, “Cerrahi Menopoz Hastalarında Transdermal ve İntranazal Östrojen Tedavilerinin Serum Hormon, Lipid Değerleri ve Mamografik Dansite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 43,(2), (2009) basılmak üzere kabul edilmiştir.

33-Şekeroğlu, M; Baksu, A; İnce, Z; Gültekin,H;Göken, N; Özsoy, S: ‘Adolesan ve İleri Yaş Gebeliklerde  Obstetrik Sonuçlar’Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni; 43(1) 1-7 (2009)

Ulusal kongrelerde sunulmuş posterler;

E1. Baksu, A., N. Göker ve F. Kabukçuoğlu, “Testiküler Feminizasyon Olgusu”, TİVAK 9. İnfertilite ve Üreme Kongresi, Cilt I, 95, Ankara, 2001.

E2. Özkan, A., A. Baksu ve N. Göker, “Sekonder Kronik Hipertansiyon Üzerine Eklenmiş Süperimpoze Preeklampsi ve HELLP Sendromu: Olgu Sunumu”, TİVAK 9. İnfertilite ve Üreme Kongresi, Cilt I, 106, Ankara, 2001.

E3. Baksu, A., Ö. Üçpınar, D. Sakız, M. Tekelioğlu, A. Özkan ve N. Göker, “Makroskopik Servikal Lezyonlu Hastaların Servikal Kanser Taramasında Kolposkopinin Yeri”, Zeynep Kamil XXI. Jinekopatoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E4. Tekelioğlu, M., A. Baksu, C. Çalışkan, M. Toprak, S. Özsoy ve N. Göker, “Postmenopozal Kadınlarda Farklı Hormon Replasman Tedavilerinin Mamografik Yoğunluk Üzerine Etkileri”, İstanbul Meme Kanseri Konferansı, Cilt 10, 84, İstanbul, 2003.

E5. Baksu, A., Y. Yerçok, S. Özsoy, M. Tekelioğlu ve N. Göker, “Endometriyal Patolojilerin Değerlendirilmesinde Sonohisterografinin Yeri”, Jinekoloji ve Obstetri Derneği’nin 4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Cilt 7, 48, Antalya, 2004.

Katılmış olduğu kurslar;

1. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından, 1-3 Kasım 1991 tarihleri arasında düzenlenen ‘ 1. İnfertilitede Diyagnostik ve Operatif Laparoskopi, Histeroskopi, Lazer Kursu ve Sempozyumu’.

2. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı’nda /1995 tarihleri arasında düzenlenen ‘ Obstetrik Ultrasonografi, Prenatal Tanı ve Tedavi Kursu’.

3. Türkiye İnfertilite Vakfı tarafından, 26-29 Ekim 1995 tarihleri arasında düzenlenen ‘ Üçüncü İnfertilitede ve Reprodüktif Êndokrinoloji’de Temel Tanı ve Tedavi Kursu’.

4. İstanbul Jinekoloji Derneği tarafından, 22-25 Kasım 1995 tarihleri arasında düzenlenen ‘Mezuniyet Sonrasi Eğitim Kursu’.

5. Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı tarafından, 7-9 Kasım 1996 tarihleri arasında düzenlenen ‘ Histeroskopi Teorik ve Pratik Kursu’.

6. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anablim Dalı tarafından, 20-23 Kasım 1997 tarihleri arasında düzenlenen ‘ 2. Yale-Cerrahpaşa Kadın Doğum Günleri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ofis Laparoskopi ve Histeroskopi Workshop’.

7. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği ve Mikrocerrahi Araştırma ve Geliştirme Derneği tarafından /1999 tarihleri arasında düzenlenen ‘ Temel Mikrocerrahi Kursu’.

8. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilidalı ile Ürojinekoloji Derneği tarafından 21-23 Şubat 2001 tarihleri arasında düzenlenen ‘ III. Ürojinekoloji Mezuniyet Sonrası Kursu’.

9. Fetal Medicine Foundation ve Türk Perinatoloji Derneği tarafından, 16-18 Kasım 2001 tarihleri arasında düzenlenen ‘Advanced Course on Perinatal Ultrasound’.

10. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı tarafından, 6-14 Kasım 2002 tarihleri arasında düzenlenen ‘ Eğitici Eğitimi Programı’.

11. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından, 12-14 Aralık 2002 tarihleri arasında düzenlenen ‘II. Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu’.

12. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı tarafından 18.02.2003 tarihinde düzenlenen ‘ 11-14. Gebelik Haftası Ultrasonu Teorik Kursu’.

13. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafında 02.05.2003 tarihinde düzenlenen ‘ Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu’.

14. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı ve Fetal Medicine Foundation işbirliği ile 18.02.2004 tarihinde düzenlenen ‘ Birinci Trimester Tarama Testi Teorik Kursu’.

15. Toronto Üniversitesi, Princess Margaret Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Bölümünde 19- 30 Aralık 2007 tarihleri arasında gözlemci.

16. World Association of Laparoscopic Surgeons, Jinekolojik Endoskopi Derneği ve İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 16-20 Nisan 2008 tarihleri arasında düzenlenen ‘ Fellowship in Minimal Access Surgery Course’.

Bilimsel Kongrelerdeki Sunumlar ve Oturum Başkanlıkları

  1-Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekostrüktif Cerrahi derneği ve Uluslarası Kontinans Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenen  ‘ Prevention of Pregnancyı& Chilbirth-Induced Pelvic Floor Dysfunction in Turkey- A Multidisciplinary Approach Course’’, 23 Eylül, Perşembe II oturumunda başkanlık,  23-25 Eylül 2010

2-Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekostrüktif Cerrahi derneği ve Uluslarası Kontinans Derneği tarafından Edirne’de  düzenlenen ‘ The First Balkan pelvic Floor Dysfunction Symposium’ unda  2 Nisanda, ‘ Types of the  Urinary Incontinance’ konulu sunum, 1-3 nisan 2011

3-    Türkiye Maternal ve Fetal Tıp Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘ Obstetrik Ultrasonografi Kursu’ nda 31 Ekim Fetal Anomaliler-1 oturumunda, oturum başkanlığı, 29-31 Ekim, 2011

4-    Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekostrüktif Cerrahi Derneği’nin İstanbul’da düzenlediği ‘ Ürojinekoloji İstanbul Toplantısı’nda  1. Oturumda ‘ Aşırı aktif mesane ve tedavisi’ konulu sunum, 16 Aralık, 2012

5-    Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin Antalya’da düzenlediği  ‘11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi’ nde ‘ Gebelik ve Lohusalıkta Görülen  Üriner İnkontinansın Önlenmesi ve Tedavisi’ konulu sunum, 15-19 Mayıs, 2013

6-    Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekostrüktif Cerrahi Derneği’nin İstanbul’da düzenlediği  ‘ 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi’nde 1. Oturumda ‘ Tanıdan Tedaviye Mesane Ağrısı Sendromu’ konulu sunum, 23-26 Kasım 2013

7-    Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin Antalya’da düzenlediği  ‘12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi’ nde ‘ Pelvik Taban Cerrahisinde Bilinmesi Gereken Anatomik Yapılar’ konulu sunum 15-19 mayıs 2014

8-Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin Antalya’da düzenlediği  ‘13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik       Kongresi’ nde ‘ 11 mayıs Genel  Jinekoloji  Oturumunda oturum başkanlığı, 11-15 Mayıs, 2015

9- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin Antalya’da düzenlediği  ‘ 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik       Kongresi’ nde ‘ Doğal Dokuları Kullanarak Transvaginal Kaf Prolapsusu onarımı' konulu sunum  Mayıs, 2016

Atıf Yapılan Yayınlarım ve Atıf Sayısı

1. Screening cytomegalovirus, rubella and toxoplasma infections in pregnant women with unknown pre-pregnancy serological status

By: Karacan, Meric; Batukan, Melike; Cebi, Ziya; et al.

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS  Volume: 290   Issue: 6   Pages: 1115-1120   Published:DEC 2014

Times Cited: 1

2 .Do different delivery systems of hormone therapy have different effects on psychological symptoms in surgically menopausal women? A randomized controlled trial

By: Baksu, Basak; Baksu, Alparslan; Goker, Nimet; et al.

MATURITAS  Volume: 62   Issue: 2   Pages: 140-145   Published: FEB 20 2009

Times Cited: 2

3.Plasma homocysteine in late pregnancies complicated with preeclampsia and in newborns

By: Baksu, A; Taskin, M; Goker, N; et al.

AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY  Volume: 23   Issue: 1   Pages: 31-35   Published: JAN 2006

 Times Cited: 18

4.Efficacy of tibolone and transdermal estrogen therapy on psychological symptoms in women following surgical menopause

By: Baksu, A; Ayas, B; Citak, S; et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS  Volume: 91   Issue: 1   Pages: 58-62  Published: OCT 2005

Times Cited: 15

5-.Plasma nitric oxide, endothelin-1 and urinary nitric oxide and cyclic guanosine monophosphate levels in hypertensive pregnant women

By: Baksu, B; Davas, I; Baksu, A; et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS  Volume: 90   Issue: 2   Pages: 112-117  Published: AUG 2005

Times Cited: 22

6.Change in contraceptive choices and the effect of education on use of contraception at the family planning clinic of Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

By: Baksu, A; Gunes, G; Aki, G; et al.

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE  Volume: 10   Issue: 2  Pages: 98-104   Published: JUN 2005

 Times Cited: 2

7.Serum leptin levels in preeclamptic pregnant women: Relationship to thyroid-stimulating hormone, body mass index, and proteinuria

By: Baksu, A; Ozkan, A; Goker, N; et al.

AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY  Volume: 22   Issue: 3   Pages: 161-164   Published: APR 2005

Times Cited: 12

8.The effect of placental removal method and site of uterine repair on postcesarean endometritis and operative blood loss

By: Baksu, A; Kalan, A; Ozkan, A; et al.

ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA  Volume: 84   Issue: 3   Pages: 266-269  Published: MAR 2005

Times Cited: 12

9.Lipoprotein(a) levels in women with pre-eclampsia and in normotensive pregnant women

By: Baksu, B; Baksu, A; Davas, I; et al.

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH  Volume: 31   Issue: 3   Pages: 277-282  Published: 2005

Times Cited: 10

10.Features of patients with vulvar dermatoses in dermatologic and gynecologic practice in Turkey: Is there a need for an interdisciplinary approach?

By: Gokdemir, G; Baksu, B; Baksu, A; et al.

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH  Volume: 31   Issue: 5   Pages: 427-431  Published: 2005

11.Bilateral sertoli cell adenoma and serous cyst in a patient with androgen insensitivity syndrome

By: Baksu, A; Kabukcuglu, F; Baksu, B; et al.

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY  Volume: 114  Issue: 1   Pages: 104-107   Published: MAY 10 2004

Times Cited: 9

12.Androgen levels in pre-eclamptic pregnant women

By: Baksu, A; Gurarslan, H; Goker, N

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS  Volume: 84   Issue: 3   Pages: 247-248  Published: MAR 2004

Times Cited: 5

13.Vulvovaginal-gingival syndrome of lichen planus: Diagnostic and therapeutic challenge

By: Gokdemir, G; Baksu, A; Taskin, M; et al.

AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNAECOLOGY  Volume: 43   Issue: 5  Pages: 389-390   Published: OCT 2003

Times Cited: 4

14-.Value of transvaginal sonography in the evaluation of live monochorionic diamniotic twin ectopic pregnancy

By: Baksu, A; Baksu, B; Goker, N

JOURNAL OF CLINICAL ULTRASOUND  Volume: 30   Issue: 9   Pages: 570-571   Published: NOV-DEC 2002

Times Cited: 1

15.Gynecological examinations for social and legal reasons in turkey: Hospital data

By: Alkan, N; Baksu, A; Basa, B; et al.

CROATIAN MEDICAL JOURNAL  Volume: 43   Issue: 3   Pages: 338-341   Published: JUN 2002

Times Cited: 7

Atıflar

1.HCMV seroprevalence in couples under infertility treatment

By: Kling, Christiane; Kabelitz, Dieter

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS  Volume: 292   Issue: 2   Pages: 439-443   Published: AUG 2015

2.The influence of the HPG axis on stress response and depressive-like behaviour in a transgenic mouse model of Huntington's disease

By: Du, X.; Pang, T. Y.; Mo, C.; et al.

EXPERIMENTAL NEUROLOGY  Volume: 263   Pages: 63-71   Published: JAN 2015

3.Effects of a continuous-combined regimen of low-dose hormone therapy (oestradiol and norethindrone acetate) and tibolone on the quality of life in symptomatic postmenopausal women: A double-blind, randomised study

By: Polisseni, Alvaro Fernando; Leite Andrade, Amaury Teixeira; Ribeiro, Luiz Claudio; et al.

MATURITAS  Volume: 74   Issue: 2   Pages: 172-178   Published: FEB 2013

4.Impact of continuing folic acid after the first trimester of pregnancy: findings of a randomized trial of Folic Acid Supplementation in the Second and Third Trimesters

By: McNulty, Breige; McNulty, Helene; Marshall, Barry; et al.

AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION  Volume: 98   Issue: 1   Pages: 92-98   Published: JUL 2013  

5.Molecular genetics of preeclampsia and HELLP syndrome - A review

By: Jebbink, Jiska; Wolters, Astrid; Fernando, Febilla; et al.

BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE  Volume: 1822   Issue: 12   Special Issue: SI   Pages: 1960-1969   Published: DEC 2012

6.Development of a Fluorescence Polarization Immunoassay for Rapid Determination of Sarafloxacin in Milk and Pig Urine

By: Song Pei; Meng Meng; Eremin, Sergei A.; et al.

CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY  Volume: 40   Issue: 8   Pages: 1247-1251   Published:AUG 2012

7.The role of homocysteine, asymmetric dimethylarginine and nitric oxide in pre-eclampsia

By: Demir, B.; Demir, S.; Pasa, S.; et al.

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY  Volume: 32   Issue: 6   Pages: 525-528   Published: AUG 2012

8.Maternal Mthfd1 disruption impairs fetal growth but does not cause neural tube defects in mice

By: Beaudin, Anna E.; Perry, Cheryll A.; Stabler, Sally P.; et al.

AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION  Volume: 95   Issue: 4   Pages: 882-891   Published: APR 2012

9.Value of homocysteine levels, troponin I, and score for neonatal acute physiology and perinatal extension II as early predictors of morbidity

By: Usluer, Hale; Turker, Gulcan; Gokalp, Ayse Sevim

PEDIATRICS INTERNATIONAL  Volume: 54   Issue: 1   Pages: 104-110   Published: FEB 2012

10.Maternal homocysteine and small-for-gestational-age offspring: systematic review and meta-analysis

By: Hogeveen, Marije; Blom, Henk J.; den Heijer, Martin

AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION  Volume: 95   Issue: 1   Pages: 130-136   Published: JAN 2012

11.Association of homocysteine, asymmetric dimethylarginine, and nitric oxide with preeclampsia

By: Mao, Dongwei; Che, Jianhua; Li, Keshen; et al.

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS  Volume: 282   Issue: 4   Pages: 371-375   Published: OCT 2010

12.Pre-eclampsia: connecting angiogenic and metabolic pathways

By: Shenoy, Vivek; Kanasaki, Keizo; Kalluri, Raghu

TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM  Volume: 21   Issue: 9   Pages: 529-536   Published: SEP 2010

13.Effects of maternal hyperhomocysteinemia induced by methionine intake on oxidative stress and apoptosis in pup rat brain

By: Koz, Sema T.; Gouwy, Nevhayat T.; Demir, Nevgul; et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE  Volume: 28   Issue: 4   Pages: 325-329  Published: JUN 2010

14.Hemolysis and hyperhomocysteinemia caused by cobalamin deficiency: three case reports and review of the literature

By: Acharya, Utkarsh; Gau, Jen-Tzer; Horvath, William; et al.

JOURNAL OF HEMATOLOGY & ONCOLOGY  Volume: 1     Article Number: 26   Published: DEC 18 2008

15.Relation Between Levels of Folic acid, Vitamin B12 and Maternal Homocysteine with Neural Tube Defects and Cleft Lip

By: Chavez-Corral, D., V; Velazco-Campos, M. R.; Sanin, L. H.; et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY  Volume: 26   Issue: 4   Pages: 905-914   Published: DEC 2008

16.Umbilical cord plasma homocysteine concentrations at delivery in pregnancies complicated by pre-eclampsia

By: Napolitano, Peter G.; Wakefield, Charles L.; Elliott, Dawn E.; et al.

AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNAECOLOGY  Volume: 48   Issue: 3  Pages: 261-265   Published: JUN 2008

17.Melatonin inhibits oxidative stress and apoptosis in fetal brains of hyperhomocysteinemic rat dams

By: Baydas, Giyasettin; Koz, Sema T.; Tuzcu, Mehmet; et al.

JOURNAL OF PINEAL RESEARCH  Volume: 43   Issue: 3   Pages: 225-231   Published: OCT 2007

19.Nutritional supplements in pregnancy: commercial push or evidence based?

By: Glenville, Marilyn

CURRENT OPINION IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY  Volume: 18   Issue: 6   Pages: 642-647   Published:DEC 2006

20.Relación entre los Niveles de Ácido Fólico, Vitamina B12 y Homocisteína Materna y los Defectos de Tubo Neural y Labio Hendido

Relation Between Levls of Folic acid, Vitamin B12 and Maternal Homocysteine with Neural Tube Defects and Cleft Lip

By: Chávez-Corral, D. V.; Velazco-Campos, M. R; Sanin, L. H; et al.

International Journal of Morphology  Volume: 26   Issue: 4   Pages: 905-914   Published: 2008-12

21.Mood disorders in midlife women: understanding the critical window and its clinical implications

By: Soares, Claudio N.

MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY  Volume: 21   Issue: 2  Pages: 198-206   Published: FEB 2014

22.Comparison of Effects of Two Different Hormone Therapies on Mood in Symptomatic Postmenopausal Women

By: Karsidag, Cagatay; Karsidag, Ayse Yasemin Karageyim; Buyukbayrak, Esra Esim; et al.

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY  Volume: 49   Issue: 1   Pages: 39-43  Published: 2012

23.Short and long term effects of tibolone in postmenopausal women

By: Formoso, Giulio; Perrone, Enrica; Maltoni, Susanna; et al.

COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS  Issue: 2     Article Number: CD008536   Published: 2012

24.Raloxifene: is it really effective on mood changes in postmenopausal osteopenic women?

By: Karsidag, A. Yasemin Karageyim; Karsidag, Cagatay; Buyukbayrak, Esra Esim; et al.

JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS AND GYNECOLOGY  Volume: 31   Issue: 4   Pages: 273-278  Published: DEC 2010

25.Challenges and Opportunities to Manage Depression During the Menopausal Transition and Beyond

By: Soares, Claudio N.; Frey, Benicio N.

PSYCHIATRIC CLINICS OF NORTH AMERICA  Volume: 33   Issue: 2   Pages: 295-+ Published: JUN 2010

26.Is placebo as effective as estrogen regimens on vasomotor symptoms in women with surgical menopause?

By: Hassa, H.; Tanir, H. M.; Oge, T.

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY  Volume: 37   Issue: 2   Pages: 135-137  Published: 2010

27.Do different delivery systems of hormone therapy have different effects on psychological symptoms in surgically menopausal women? A randomized controlled trial

By: Baksu, Basak; Baksu, Alparslan; Goker, Nimet; et al.

MATURITAS  Volume: 62   Issue: 2   Pages: 140-145   Published: FEB 20 2009

28.Chinese Medicinal Herbs in Relieving Perimenopausal Depression: A Randomized, Controlled Trial

By: Qu, Fan; Cai, Xuefen; Gu, Yinger; et al.

JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE  Volume: 15   Issue: 1   Pages: 93-100  Published: JAN 2009

29.Menopause and anxiety: immediate and long-term effects

By: Maki, Pauline M.

MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY  Volume: 15   Issue: 6  Pages: 1033-1035   Published: NOV-DEC 2008

30.Tibolone reverses the cognitive effects caused by leuprolide acetate administration, improving mood and quality of life in patients with symptomatic uterine leiomyomas

By: Palomba, Stefano; Orio, Francesco; Falbo, Angela; et al.

FERTILITY AND STERILITY  Volume: 90   Issue: 1   Pages: 165-173   Published: JUL 2008

31.Perceptions of and attitudes toward estrogen therapy among surgically menopausal women in Taiwan

By: Chen, Ruey-Jien; Chang, Ting-Chen; Chow, Song-Nan

MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY  Volume: 15   Issue: 3  Pages: 517-523   Published: MAY-JUN 2008

32.Menopause

By: Nelson, Heidi D.

LANCET  Volume: 371   Issue: 9614   Pages: 760-770   Published: MAR 1 2008

33.Administration of estrogen to ovariectomized rats promotes conditioned place preference and produces moderate levels of estrogen in the nucleus accumbens

By: Frye, CA; Rhodes, ME

BRAIN RESEARCH  Volume: 1067   Issue: 1   Pages: 209-215   Published: JAN 5 2006

34.Inhaled Nitric Oxide Increases Urinary Nitric Oxide Metabolites and Cyclic Guanosine Monophosphate in Premature Infants: Relationship to Pulmonary Outcome

By: Ballard, Philip L.; Keller, Roberta L.; Black, Dennis M.; et al.

Group Author(s): Investigator TOLSURF Pilot; Investigator TOLSURF

AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY  Volume: 32   Issue: 3   Pages: 225-232   Published: FEB 2015

35-The therapeutic potential of antioxidants, ER chaperones, NO and H2S donors, and statins for treatment of preeclampsia

By: Cindrova-Davies, Tereza

FRONTIERS IN PHARMACOLOGY  Volume: 5     Article Number: 119   Published: MAY 27 2014

36.Arginine supplementation for improving maternal and neonatal outcomes in hypertensive disorder of pregnancy: A systematic review

By: Gui, Shunping; Jia, Jin; Niu, Xiaoyu; et al.

JOURNAL OF THE RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE SYSTEM  Volume: 15   Issue: 1   Pages: 88-96  Published: MAR 2014

37.Effects of sFlt-1 and alpha 2-macroglobulin on vascular endothelial growth factor-induced endothelin-1 upregulation in human microvascular endothelial cells

By: Yi, K. W.; Jung, S. H.; Cho, G. J.; et al.

PLACENTA  Volume: 35   Issue: 1   Pages: 64-69   Published: JAN 2014

38.Investigation of the role of the NO-cGMP pathway on YC-1 and DEA/NO effects on thoracic aorta smooth muscle responses in a rat preeclampsia model

By: Turgut, Nergiz Hacer; Temiz, Tijen Kaya; Turgut, Bulent; et al.

CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY  Volume: 91   Issue: 10   Pages: 797-803  Published: OCT 2013

39-.Influence of the AT(2) receptor on the L-arginine-nitric oxide pathway and effects of (-)-epicatechin on HUVECs from women with preeclampsia

By: Gonzalez-Garrido Chem, J. A.; Olivares-Corichi, I. M.; Tovar-Rodriguez, J. M.; et al.

JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION  Volume: 27   Issue: 6   Pages: 355-361   Published: JUN 2013

40-.The potential role of anti tumor necrosis factor-alpha antibodies on some renal functions and vasoregulatory factors in preeclamptic pregnant Wistar rats

By: Gad, Hayam I.

SAUDI MEDICAL JOURNAL  Volume: 34   Issue: 5   Pages: 490-496   Published: MAY 2013

41.The polymorphism for endothelial nitric oxide synthase gene, the level of nitric oxide and the risk for pre-eclampsia: A meta-analysis

By: Dai, Bingqin; Liu, Tiecheng; Zhang, Bingzhen; et al.

GENE  Volume: 519   Issue: 1   Pages: 187-193   Published: APR 25 2013

42.Mechanism of hypertension and proteinuria during angiogenesis inhibition: evolving role of endothelin-1

By: Lankhorst, Stephanie; Kappers, Mariette H. W.; van Esch, Joep H. M.; et al.

JOURNAL OF HYPERTENSION  Volume: 31   Issue: 3   Pages: 444-454   Published: MAR 2013

43.Genetic variants of endothelial nitric synthase in gestational hypertension and preeclampsia

By: Perlik, Michal; Seremak-Mrozikiewicz, Agnieszka; Barlik, Magdalena; et al.

GINEKOLOGIA POLSKA  Volume: 83   Issue: 9   Pages: 652-659   Published: SEP 2012

44.Linking Placental Ischemia and Hypertension in Preeclampsia Role of Endothelin 1

By: George, Eric M.; Granger, Joey P.

HYPERTENSION  Volume: 60   Issue: 2   Pages: 507-511   Published: AUG 2012

45.eNOS Deficiency Acts through Endothelin to Aggravate sFlt-1-Induced Pre-Eclampsia-Like Phenotype

By: Li, Feng; Hagaman, John R.; Kim, Hyung-Suk; et al.

JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY  Volume: 23   Issue: 4   Pages: 652-660  Published: APR 2012

46.Endothelin as a final common pathway in the pathophysiology of preeclampsia: therapeutic implications

By: George, Eric M.; Palei, Ana C.; Granger, Joey P.

CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY AND HYPERTENSION  Volume: 21   Issue: 2   Pages: 157-162  Published: MAR 2012

47.Endothelin: Key Mediator of Hypertension in Preeclampsia

By: George, Eric M.; Granger, Joey P.

AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION  Volume: 24   Issue: 9   Pages: 964-969   Published: SEP 2011

48.Genetic variability of endothelin-1 system in gestational hypertension and preeclampsia

By: Agnieszka, Seremak-Mrozikiewicz; Magdalena, Barlik; Michal, Perlik; et al.

GINEKOLOGIA POLSKA  Volume: 82   Issue: 5   Pages: 363-370   Published: MAY 2011

49.Endothelin-1 system polymorphisms in preeclampsia and gestational hypertension

By: Seremak-Mrozikiewicz, A.; Barlik, M.; Drews, K.

Edited by: BenRafael, Z; Fauser, BCJM; Frydman, R

Conference: 14th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI) Location:Paris, FRANCE Date: NOV 17-20, 2011

14TH WORLD CONGRESS ON CONTROVERSIES IN OBSTETRICS, GYNECOLOGY & INFERTILITY (COGI)  Pages: 161-164   Published: 2011

50.Interleukin-10 reduces inflammation, endothelial dysfunction, and blood pressure in hypertensive pregnant rats

By: Tinsley, John H.; South, Sanique; Chiasson, Valorie L.; et al.

AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY  Volume: 298   Issue: 3   Pages: R713-R719   Published: MAR 2010

51.Serum Mast Cell Tryptase, Eosinophil Cationic Protein, Endothelin-1 and Cytokine Levels in Preeclampsia and Healthy Pregnancy

By: Noyan, Tevfik; Kolusari, Ali; Kamaci, Mansur

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI  Volume: 34   Issue: 1   Pages: 19-24  Published: 2009

52.Plasma nitric oxide, endothelin-1, arginase and superoxide dismutase in pre-eclamptic women

By: Bernardi, Fabiana; Constantino, Larissa; Machado, Roberta; et al.

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH  Volume: 34   Issue: 6   Pages: 957-963  Published: DEC 2008

53.Molecular aspects of preeclampsia

By: Mohaupt, Markus

MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE  Volume: 28   Issue: 2   Pages: 169-191   Published: APR 2007

54.Endothelin 1 and angiotensin II in preeeclampsia

By: Carolina Ariza, Ana; Bobadilla, Norma A.; Halhali, Ali

REVISTA DE INVESTIGACION CLINICA  Volume: 59   Issue: 1   Pages: 48-56   Published: JAN-FEB 2007

55.Sexual and reproductive health issues of Turkish immigrants in the Netherlands

By: Loeber, Olga

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE  Volume: 13   Issue: 4  Pages: 330-338   Article Number: PII 90730

56.Factors associated with contraceptive use in Tehran, Iran

By: Sadat-Hashemi, Seyed Mahdi; Ghorbani, Raheb; Majdabadi, Hesamodin Askari; et al.

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE  Volume: 12   Issue: 2  Pages: 148-153   Published: JUN 2007

57.Chronic hyperleptinemia results in the development of hypertension in pregnant rats

By: Palei, Ana C.; Spradley, Frank T.; Granger, Joey P.

AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY  Volume: 308   Issue: 10   Pages: R855-R861   Published: MAY 15 2015

58.The Influence of Overweight and Obesity on Maternal Soluble fms-Like Tyrosine Kinase 1 and Its Relationship With Leptin During Pregnancy

By: Straughen, Jennifer K.; Misra, Dawn P.; Kumar, Pawan; et al.

REPRODUCTIVE SCIENCES  Volume: 20   Issue: 3   Pages: 269-275   Published: MAR 2013

59.Relation between first trimester maternal serum leptin levels and body mass index in normotensive and pre-eclamptic pregnancies - Role of leptin as a marker of pre-eclampsia: A prospective case-control study

By: Samolis, Sofoklis; Papastefanou, Ioannis; Panagopoulos, Perikles; et al.

GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY  Volume: 26   Issue: 5   Pages: 338-343   Published: MAY 2010

60.Leptin gene (TTTC)(n) microsatellite polymorphism in pre-eclampsia and HELLP syndrome

By: Nagy, Balint; Varkonyi, Tibor; Molvarec, Attila; et al.

CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE  Volume: 47   Issue: 9   Pages: 1033-1037   Published:SEP 2009

61.Serum markers for pre-eclampsia: An update on the analytes to be determined in the first, second, and third trimester

By: Bersinger, N. A.; Baumann, M. U.

Conference: 25th CORATA-IBS Meeting Location: La Rochelle, FRANCE Date: MAY 21, 2008

IMMUNO-ANALYSE & BIOLOGIE SPECIALISEE  Volume: 24   Issue: 2   Pages: 58-68   Published: APR 2009

62.Role of Cytokines in the Pathophysiology of Hypertension during Preeclampsia

By: Saeed, Sheikh Arshad; Khan, Nadia Saeed; Saleem, Asma; et al.

JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN  Volume: 31   Issue: 1   Pages: 175-185   Published:FEB 2009

63.HIGH MATERNAL SERUM LEPTIN AND INTERLEUKIN-6 LEVELS IN PRE-ECLAMPSIA AND RELATIONSHIPS WITH CLINICAL AND METABOLICAL PARAMETERS OF DISEASE SEVERITY AND PREGNANCY OUTCOME

By: Mihu, D.; Georgescu, C.; Mihu, C.; et al.

ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST  Volume: 5   Issue: 1   Pages: 49-60   Published: JAN-MAR 2009

64.Serum visfatin levels in late pregnancy and pre-eclampsia

By: Hu, Wensheng; Wang, Zhengping; Wang, Hanzhi; et al.

ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA  Volume: 87   Issue: 4   Pages: 413-418  Published: 2008

65.Placental cytokines and preeclampsia

By: Keelan, Jeffrey A.; Mitchell, Murray D.

FRONTIERS IN BIOSCIENCE  Volume: 12   Pages: 2706-2727   Published: JAN 1 2007

66.Serum adiponectin, leptin and soluble leptin receptor in pre-eclampsia

By: Lu, Donghong; Yang, Xiaofu; Wu, Yuzhong; et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS  Volume: 95   Issue: 2   Pages: 121-126  Published: NOV 2006

67.Leptin in pregnancy: An update

By: Henson, MC; Castracane, VD

BIOLOGY OF REPRODUCTION  Volume: 74   Issue: 2   Pages: 218-229   Published: FEB 2006

68.A randomized controlled trial of uterine exteriorization versus in situ repair of the uterine incision during cesarean delivery

By: El-Khayat, Waleed; Elsharkawi, Mohamed; Hassan, Amr

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS  Volume: 127   Issue: 2   Pages: 163-166  Published: NOV 2014

69.The effect of placental removal method on perioperative hemorrhage at cesarean delivery; a randomized clinical trial

By: Gun, Ismet; Ozdamar, Ozkan; Ertugrul, Serkan; et al.

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS  Volume: 288   Issue: 3   Pages: 563-567   Published: SEP 2013

70.Chronic pain after childbirth

By: Landau, R.; Bollag, L.; Ortner, C.

INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC ANESTHESIA  Volume: 22   Issue: 2   Pages: 133-145  Published: APR 2013

71.Effects of method of uterine repair on surgical outcome of cesarean delivery

By: Doganay, Melike; Tonguc, Esra Aysin; Var, Turgut

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS  Volume: 111   Issue: 2   Pages: 175-178  Published: NOV 2010

72.Extraabdominal vs intraabdominal uterine repair at cesarean delivery: a metaanalysis

By: Walsh, Colin A.; Walsh, Stewart R.

AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY  Volume: 200   Issue: 6     Article Number:625.e1   Published: JUN 2009

73.Surgical management of canine and feline dystocia

By: Traas, A. M.

Conference: Annual Meeting of the Society-for-Theriogenology Location: St Louis, MO Date: 2008

Sponsor(s): Soc Theriogenol

THERIOGENOLOGY  Volume: 70   Issue: 3   Pages: 337-342   Published: AUG 2008

74.Prevention and early management of immediate postpartum haemorrhage: Policies in six perinatal networks in France

By: Deneux-Tharaux, C.; Dreyfus, M.; Goffinet, F.; et al.

JOURNAL DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE ET BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION  Volume: 37   Issue: 3  Pages: 237-245   Published: MAY 2008

75.Oxytocin-ergometrine co-administration does not reduce blood loss at caesarean delivery for labour arrest

By: Balki, M.; Dhumne, S.; Kasodekar, S.; et al.

Conference: 39th Annual Meeting of the Society-for-Obstetric-Anesthesia-and-Perinatology Location: Banff, CANADA Date: MAY 16-19, 2007

BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY  Volume: 115   Issue: 5  Pages: 579-584   Published: APR 2008

76.Uterine exteriorization compared with in situ repair at cesarean delivery - A randomized controlled trial

By: Coutinho, Isabela Cristina; de Amorim, Melania Maria Ramos; Katz, Leila; et al.

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY  Volume: 111   Issue: 3   Pages: 639-647   Published: MAR 2008

77.Methods of delivering the placenta at caesarean section

By: Anorlu, Rose I.; Maholwana, Babalwa; Hofmeyr, G. Justus

COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS  Issue: 3     Article Number: CD004737   Published: 2008  

78-Complications of exteriorized compared with in situ uterine repair at cesarean delivery under spinal anesthesia - A randomized controlled trial

By: Siddiqui, Mughina; Goldmnidt, Eric; Fallah, Shafagh; et al.

Conference: 37th Annual Meeting of the Society-for-Obstetric-Anesthesia-and-Perinatology Location: Palm Desert, CA Date: MAY 04-07, 2005

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY  Volume: 110   Issue: 3   Pages: 570-575   Published: SEP 2007

79.Influence of uterine exteriorization versus in situ repair on post-cesarean maternal pain: a randomized trial

By: Nafisi, S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC ANESTHESIA  Volume: 16   Issue: 2   Pages: 135-138  Published: APR 2007

80.Decreased Maternal Serum 2-Methoxyestradiol Levels are Associated with the Development of Preeclampsia

By: Shen, Zhijun; Wu, Yanming; Chen, Xiao; et al.

CELLULAR PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY  Volume: 34   Issue: 6   Pages: 2189-2199   Published: 2014

81.The current status of lipoprotein (a) in pregnancy: A literature review

By: Fanshawe, Angela E.; Ibrahim, Michael

JOURNAL OF CARDIOLOGY  Volume: 61   Issue: 1-2   Pages: 99-106   Published: JAN-FEB 2013

82.Lipid concentration in small for gestational age (SGA) pregnancies and hypertensive disorders

By: Ziaei, Saeideh; Jahanian, Shahideh; Kazemnejad, Anoshirvan

PREGNANCY HYPERTENSION-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMENS CARDIOVASCULAR HEALTH  Volume: 2   Issue: 2   Pages: 164-167   Published: APR 2012

83.Role of dyslipidemia in preeclamptic overweight pregnant women

By: Sharami, Seyede Hajar; Tangestani, Azita; Faraji, Roya; et al.

IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE  Volume: 10   Issue: 2   Pages: 105-112   Published: MAR 2012

84.Serum Homocysteine and Lipoprotein(a) Levels in Preeclamptic Pregnants

By: Isildak, Murat Yasar; Yildirmak, Sembol Tuerkmen; Dogan, Serkan; et al.

Conference: 6th National Congress of Clinical Biochemistry Location: Antalya, TURKEY Date: APR 26-30, 2006

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI  Volume: 26   Issue: 3   Pages: 208-213   Published: SEP 2009

85.Evaluating the association between all components of the metabolic syndrome and pre-eclampsia

By: Srinivas, Sindhu K.; Sammel, Mary D.; Bastek, Jamie; et al.

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE  Volume: 22   Issue: 6   Pages: 501-509  Published: 2009

86.Fetal lipoprotein changes in pre-eclampsia

By: Catarino, Cristina; Rebelo, Irene; Belo, Luis; et al.

ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA  Volume: 87   Issue: 6   Pages: 628-634  Published: 2008

87.Lipoprotein: from a new antigen to a cariovascular risk factor

By: Sorell Gomez, Luis; Bermudez, Fernando; Bermudez, Valmore; et al.

REVISTA LATINOAMERICANA DE HIPERTENSION  Volume: 2   Issue: 6   Pages: 165-178   Published: 2007

88.Extremely large vulvar fibroma in a 15-year-old girl

By: Veleminsky, Milos, Jr.

NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS  Volume: 33   Issue: 6   Pages: 600-602   Published: 2012

89.Prevalences of and risk factors for vulvar diseases in Nepal: a hospital-based study

By: Pathak, Deeptara; Agrawal, Sudha; Dhali, Tapan K.

INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY  Volume: 50   Issue: 2   Pages: 161-167   Published: FEB 2011

90.BILATERAL SERTOLI CELL ADENOMA IN GONADS, ASSOCIATED WITH SEROUS CYSTADENOMA

By: Fernandez-Vega, Ivan; Santos-Juanes, Jorge; Garcia-Pravia, Carmen

POLISH JOURNAL OF PATHOLOGY  Volume: 65   Issue: 2   Pages: 154-156   Published: JUN 2014

91.Evaluation of Retained Testes in Adolescent Girls and Women with Complete Androgen Insensitivity Syndrome

By: Nakhal, Rola S.; Hall-Craggs, Margaret; Freeman, Alex; et al.

RADIOLOGY  Volume: 268   Issue: 1   Pages: 153-160   Published: JUL 2013

92.Bilateral Sertoli cell tumors of the testis-a likely new extracolonic manifestation of familial adenomatous polyposis

By: Xiao, Guang-Qian; Granato, Roberto C.; Unger, Pamela D.

VIRCHOWS ARCHIV  Volume: 461   Issue: 6   Pages: 713-715   Published: DEC 2012

93.Sertoli cell tumor and intratubular germ cell neoplasia located in separate gonads in an adolescent patient with complete androgen insensitivity: a case report and review of literature

By: Lin, Maria H.; Shamszadeh, Masoud; Pitukcheewanont, Pisit

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM  Volume: 25   Issue: 5-6   Pages: 547-551  Published: JUN 2012

94.Laparoscopic gonadectomy for androgen insensitivity syndrome - case report

By: Jedrzejczak, Piotr; Serdynska-Szuster, Monika; Wachowiak-Ochmanska, Katarzyna; et al.

GINEKOLOGIA POLSKA  Volume: 81   Issue: 6   Pages: 457-460   Published: JUN 2010

95.Incidental detection of Sertoli-Leydig cell tumor by FDG PET/CT imaging in a patient with androgen insensitivity syndrome

By: Ozulker, Tamer; Ozpacaci, Tevfik; Ozulker, Filiz; et al.

ANNALS OF NUCLEAR MEDICINE  Volume: 24   Issue: 1   Pages: 35-39   Published: JAN 2010

96-A Rare Case of Large Epididymal Cyst in Androgen Insensitivity Syndrome Removed Laparoscopically

By: Kriplani, Alka; Savithrisowmya, S.; Agarwal, Nutan; et al.

JOURNAL OF MINIMALLY INVASIVE GYNECOLOGY  Volume: 16   Issue: 4   Pages: 504-506   Published: JUL-AUG 2009

97.Androgen insensitivity syndrome with serous gonadal cyst

By: Yanai, Yoko; Hiroi, Hisahiko; Osuga, Yutaka; et al.

FERTILITY AND STERILITY  Volume: 90   Issue: 5     Article Number: 2018.e9   Published: NOV 2008

98.A Sertoli-Leydig cell tumor in a patient with complete androgen insensitivity syndrome - A case report

By: Choi, Min Sung; Kim, Dong Won; Jin, So-Young; et al.

KOREAN JOURNAL OF PATHOLOGY  Volume: 41   Issue: 1   Pages: 59-62   Published: FEB 2007

99.Fetal sex-related dysregulation in testosterone production and their receptor expression in the human placenta with preeclampsia

By: Sathishkumar, K.; Balakrishnan, M.; Chinnathambi, V.; et al.

JOURNAL OF PERINATOLOGY  Volume: 32   Issue: 5   Pages: 328-335   Published: MAY 2012

100.Serum testosterone levels during early pregnancy in patients developing preeclampsia

By: Tuutti, Eija K.; Hamalainen, Esa K.; Sainio, Susanna M.; et al.

SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION  Volume: 71   Issue: 5   Pages:413-418   Published: SEP 2011

101.Pregnancy characteristics and maternal breast cancer risk: a review of the epidemiologic literature

By: Nechuta, Sarah; Paneth, Nigel; Velie, Ellen M.

CANCER CAUSES & CONTROL  Volume: 21   Issue: 7   Pages: 967-989   Published: JUL 2010

102.Pregnancy, progesterone and progestins in relation to breast cancer risk

By: Campagnoli, C; Abba, C; Ambroggio, S; et al.

Conference: Scientific Meeting of the European-Progestin-Club Location: Amsterdam, NETHERLANDS Date:OCT 05, 2004

JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY  Volume: 97   Issue: 5   Pages: 441-450  Published: DEC 2005

103.Vulvovaginal-gingival syndrome

By: Panagiotopoulou, N.; Wong, C. S. M.; Winter-Roach, B.

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY  Volume: 30   Issue: 3   Pages: 226-230   Published: APR 2010

104.Vulvovaginal gingival syndrome and coeliac disease

By: de Lima, A. S.; Werner, B.; Mukai, M. M.; et al.

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY  Volume: 22   Issue: 9  Pages: 1122-1123   Published: SEP 2008

105.Vulvar lichen planus

By: Goldstein, AT; Metz, A

CLINICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY  Volume: 48   Issue: 4   Pages: 818-823   Published: DEC 2005

106.Oro-vaginal-vulvar lichen planus: report of two new cases

By: Petruzzi, M; De Benedittis, M; Carriero, C; et al.

MATURITAS  Volume: 50   Issue: 2   Pages: 140-150   Published: FEB 14 2005

107.LIVE TWIN ECTOPIC PREGNANCY WITH ADVANCED GESTATION

By: Sergel, Michelle J.; Greenberg, David T.

JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE  Volume: 37   Issue: 1   Pages: 77-78   Published: JUL 2009

108.Promoting women's human rights: A qualitative analysis of midwives' perceptions about virginity control and hymen 'reconstruction'

By: Christianson, Monica; Eriksson, Carola

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE  Volume: 20   Issue: 3  Pages: 181-192   Published: JUN 2015

109.Gender Differences in the Perception of Honour Killing in Individualist Versus Collectivistic Cultures: Comparison Between Italy and Turkey

By: Caffaro, Federica; Ferraris, Federico; Schmidt, Susanna

SEX ROLES  Volume: 71   Issue: 9-10   Pages: 296-318   Published: NOV 2014

110.Turkish nursing students' knowledge and perceptions regarding virginity

By: Zeyneloglu, Simge; Kisa, Sezer; Yilmaz, Duygu

NURSE EDUCATION TODAY  Volume: 33   Issue: 2   Pages: 110-115   Published: FEB 2013

111.The experience and responses of Swedish health professionals to patients requesting virginity restoration (hymen repair)

By: Essen, Birgitta; Blomkvist, Anna; Helstrom, Lotti; et al.

REPRODUCTIVE HEALTH MATTERS  Volume: 18   Issue: 35   Pages: 38-46   Article Number: PII S0968-8080(10)35498-X   Published: MAY 2010

112-Cultural Factors in the Diagnosis and Treatment of Traumatised Migrant Patients from Turkey

By: Schouler-Ocak, Meryam; Reiske, Sophie-Luise; Rapp, Michael A.; et al.

TRANSCULTURAL PSYCHIATRY  Volume: 45   Issue: 4   Pages: 652-670   Published: DEC 2008

113.Consequences of domestic violence on women's mental health in Bosnia and Herzegovina

By: Avdibegovic, Esmina; Sinanovic, Osman

CROATIAN MEDICAL JOURNAL  Volume: 47   Issue: 5   Pages: 730-741   Published: OCT 2006

Ota Jinemed Hastanesi
Muradiye Mah. Deryadil Sok. No: 1 Beşiktaş/İstanbul
Hizmetler
Anormal kanamalar Kısırlık tedavisi Riskli gebelik takibi Labioplasti (iç dudak estetiği) Jinekolojik kanser cerrahisi Devamı

Hakkında

Prof. Dr. Alparslan BAKSU, 1962 yılında doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmış ve 1992 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmuştur. Devamı

Diploma Aldığı Kurum

EGE ÜNİVERSİTESİ

Mesleki Tecrübe

Hizmete Başlangıç: 06.2010
Deneyim: 13 Yıl

Ödüller

.Best of City’ Awards 2019 da ‘ Yılın Başarılı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı’ ödülü

Deneyimler

Ota Jinemed Hastanesi (2010 - Devam ediyor)

Görüşler

Görüşlerinizi önemsiyoruz!
Görüşlerinizi önemsiyoruz!

Uzmanlar ile ilgili görüşlerinizi belirtmeden önce moderasyon sürecimiz hakkında daha fazlasını öğrenin.

5.0

Zamanlama

5.0

İlgi

5.0

Ortam

5.0
mK
Mel*** K***
Zamanlama
İlgi
Ortam
01.11.2022
Ota Jinemed Hastanesi

ma gidiyordum ama doktorum rahim içi olan yapışıklara bağlı olarak plasentanında yapışabileceğini kanamamın durmayabileceğini bu sebepten dolayı doğumun sezaryen olması gerektiğini her kontrolümde söyledi. Alparslan hocamın deneyimi ve tecrübesi sayesinde herhangi bir sorunla karşılaşmadık 38 haftalıkken bebeğimi sezaryen doğumla sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık. Şu an bebeğim 15 günlük ve gayet sağlıklı. Bize bu mutluluğu yaşattığı için Alparslan hocama ne kadar teşekkür etsek azdır... İyiki sizinle tanışma fırsatım oldu. Tecrübenize ve emeğinize sağlık. Allah razı olsun bize tekrar annelik ve babalık duygusunu yaşattığınız için teşekkür ederim... Görüşü Şikayet Et

mK
Mel*** K***
Zamanlama
İlgi
Ortam
31.10.2022
Ota Jinemed Hastanesi

2019 nisan ayında 12 haftalık gebeliğimde bebeğim anne karnında ölmüştü, buna bağlı olarak cerrahpaşa tıp fakültesinde kürtaj oldum.2 yıla yakın çocugumuz olmadı çeşitli doktorlar gittik rahim filmi çektirdik sonuç kürtaja bağlı rahimde yapışıklık oluşmuş. Histereskopi olmam gerektiğini söylediler 24 mart 2021 de farklı bir hastanede histereskopi oldum .ameliyat oldum ama herhangi bir gebelik olmadı. ve sonrasında bir tanıdık vasitası ile Alparslan hocaya yönlendirildim. 06.09.2021 de Doktoruma muayeneye gittim histereskopi öncesi ve sonrası çekilen hsg lerimi gösterdim Alparslan hocam iki film arasında herhangi bir fark olmadığını hiçbir şekilde açılma olmadığını anlattı ve tekrar histreskopi olmam gerektiğini söyledi. Gerekli açıklamaları yaptı .28.09.2021 de Alparslan hocam histereskopimi yaptı. Rahimin duvar gibi yapışık olduğunu çok uğraşırsa rahimin delinebileceğini sadece bebeğin tutunabileceği kadar yer açtığını söyledi ve balon işlemi uyguladı. İşlem sonrasında 1 yıla kadar beklememiz gerektiğini 1 yıl sonunda gebelik oluşmadığı taktirde tedaviye başlayacağımızı söyledi ve bizde doktorumuzun bize verdiği güven duygusuyla beklemeye başladık. Ve 4 ay sonra süpriz bir şekilde gelen gebelik . Artık tedavi için değil gebelik takiplerim için Alparslan hocama gidiyordum ama doktorum rahim içi olan yapışıklara bağlı olarak plasentanında yapışabileceğini kanamamın durmayabilecegini buna bağlı olarak doğumun sezeryan olması gerektiğini her kontrolümde söyledi. Alparslan hocamın deneyimi ve tercübesi sayesinde herhangi bir sorunla karşılaşmadık 38 haftalıkken bebeğimi sezeryan doğumla sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık .Şuan bebeğim 15 günlük ve gayet sağlıklı. Bize bu mutluluğu yaşattığı için Alparslan hocama ne kadar teşekkür etsek azdır. .Tercübesine ve emeğine sağlık . Allah razı olsun bize tekrar annelik ve babalık duygusunu yaşattığı için teşekkür ederim... Görüşü Şikayet Et

GA
Gon*** A***
Zamanlama
İlgi
Ortam
17.05.2022

Büyüklüğü 12cm olmak üzere farklı boyutlarda çikolata kistlerim mevcuttu.Hastane fobisi olan biri olarak muayne ve ameliyat sürecini çok rahat atlattım.46 yaşında olmam ve çikolata kistlerinin çok büyük ve yapışık olması nedeni ile genelde gittiğim Doktorlar menepoz yaşımın yaklaştığını, yumurtalık ve rahim komple alınması konusunda beni ikna etmeye çalışırken Alparslan Bey rahimi ve yumurtalıkların korunması gerektiğini, doğal yolla menepoza girmemi daha sağlıklı olacağı görüşünü paylaşarak, güven duygusunu benim tarafımda zirveye taşıdı.Kendisine ve ayrıca sıcak, güler yüzlü, ilgili ekibine sonsuz teşekkür ederim. Görüşü Şikayet Et

GT
Gül*** T***
Zamanlama
İlgi
Ortam
04.04.2022
Myomektomi
Ota Jinemed Hastanesi

Çocuk sahibi olmaya karar verdiğimde gittiğim birçok doktor miyomumdan dolayı gebe kalamayacağımı kalsam da düşük olacağını söyledi.internette Alparslan hocamı gördüm ve kontrole gittim. İyi ki de araştırmışım ve hocamı görmüşüm. Hocam, çocuk sahibi olabileceğimi, miyomu da doğumdan sonraki süreçte alabileceğini söyledi. 2018 de çocuk sahibi oldum. Emzirme ve pandemi süreci araya girince ancak bu yıl kontrole gidebildim. Bu sürede ağrılarım artmaya başlamıştı. Ve karnımda bir şişlik hissediyordum. Kontrole gittiğimde hocam miyomun çok büyüdüğünü , hemen alınması gerektiğini, açık ameliyat olması gerektiğini ve rahmimin alınma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Ameliyatım çok başarılı geçti. Rahim alınmadı. İyiki hocamla tanışmışım. Allah razı olsun ondan. Ben ve ailem onun için dua ediyoruz. Kendisine güvenim sonsuz. İyi ki varsınız hocam. Allah size hayırlı uzun ömür versin. Görüşü Şikayet Et

HK
Hat*** K***
Zamanlama
İlgi
Ortam
28.03.2022
Ota Jinemed Hastanesi

İlk gebeliğimdi tedirgin ve korkuyordum araştırmalarım sonucunda Alparslan hocamla tanışma şansım oldu bilgisiyle sizi aydınlatıp rahatlatıyor sezeryan doğumumu kolay bir şekilde gerçekleştirdi hemen iyileştim aynı gün bebeğimle ilgilenebildim Allah size sağlıklı uzun ömürler versin Görüşü Şikayet Et

HD
Hat*** D***
Zamanlama
İlgi
Ortam
02.12.2021

Bir yakınımın tavsiyesi üzerine Prof. Dr. Alparslan Baksu hocama gittim. Yaptığı muayenede rahimimde 9 cm’lik bir myom oldunu ve idrar kesesine baskı yaptığını şikayetlerimin bundan kaynaklandığını öğrendim. Yaşam kalitemi artırmak ve sağlığıma tekrar kavuşabilmem için laporoskopik myomektomi önerdi. Ameliyat ve sonraki süreç hakkında detaylı bilgi verdi . Gönül rahatlılığıyla ameliyatımı oldum . Tek kelimeyle işini hakkıyla yapan tecrübeli güvenilir ilgil ve 7/24 ulaşabileceğiniz bir hekim. Sayesinde çok kısa sürede sağlığıma kavuştum gönül rahatlığı ile tavsiye ediyorum. Sonsuz teşekkürler 🙏 Görüşü Şikayet Et

CT
CEY*** T***
Zamanlama
İlgi
Ortam
16.09.2021

Elimde ki Mr sonucumla birlikte Alparslan Hocama myomlarım için gittim.İlaçla tedavisinin olmadığını ameliyat olmamı söyledi.Birtane myomum çok büyüktü.Karnıma ve idrar keseme baskı yaptığını söylerek ameliyatın gerekçelerini açıkladı.8 Eylül'de ameliyat oldum.Ameliyata sakin bir şekilde hasta psikolojisinde olmadan girdim.Ameliyatım sorunsuz başarılı geçti.Sonrasında da çok fazla ağrı olmadı.Alparslan hocamın elinin hafifliğine inanmıştım.Ve yanılmadım.Elinize emeğinize sağlık hocam.Hastanede de ilgi güleryüz ve tüm özverileriyle tüm ekip yanımda olduğu içinde teşekkür ederim. Görüşü Şikayet Et

BG
Bur*** G***
Zamanlama
İlgi
Ortam
19.04.2021

Yaklaşık 20 yıl devam eden çok şiddetli regli sancılarım ve ona eşlik eden kusma ataklarım vardı. Son yıllarda ağrılı ve kusmalı ataklar gittikçe artmıştı ve bu ataklara panik ataklar da eşlik etmeye başlamıştı. Hemen her reglimi acil serviste geçiriyordum hemen her ay en az birkaç gün hasta ve iş göremez halde oluyordum. Alparslan Bey ile tanışana kadar onlarca kadın doğum uzmanı ile bu konuyu görüştüm. Ve tabi diğer uzmanlık alanlarıyla da.. Ultrasonlar, tahliller, Mr’lar... Hiçbir sonuca ulaşılamadı. Alparslan Bey ilk muayenede ona gösterdiğim eski Mr sonuçlarıma bakarak yıllarca gözden kaçmış bir detayı gördü ve küçük bir operasyonla bu sorunun ortadan kalkacağını söyledi. Açıklamaları samimi, güvenilir ve ikna ediciydi. Hayatımda ilk kez bir ameliyat geçirecek olmanın korkusuna rağmen bir sonraki reglimi beklemeden ameliyatı geçirmeye karar verdim. Ameliyat sürecindeki desteği ve sağladığı konfor sayesinde hızla iyileştim. 36 yaşımda ağrısız, kaygısız ve paniksiz regli olabilmenin ve hayatımın kalitesinin bir anda yükselmesinin minnettarlığını nasıl tarif edebilirim bilemiyorum... Görüşü Şikayet Et

RA
Rem*** A***
Zamanlama
İlgi
Ortam
14.04.2021

Ben daha önce 4 kez aşırı kanamadan dolayi üst üste bebklerimi kaybettim ve en sonu 4 aylıktı bir sürü doktor gezmiştim hiç birisi bana bir çare bulamamıştı ve ben ümidimi kaybetmiştim artık olmuyor birdaha anne olamıyacam dedim çok istememe rağmen hiç beklemiyordum artık ve geçen yaz tekrar hamile olduğumu öğrendim bi arkadaşım sayesinde Alparslan hocamla tanıştım ve rahim ağzımda yetmezlik vardı hocamın dikkati sayesinde hemen fark etti 16 haftalık ken serklaj atıldı ve her ay daha önceki gebeliklerimde olduğu gibi kanamam oluyordu her seferinde hocam durdurmayi başarıyordu ve hocam sayesinde sağlıklı bir şekilde bebeğime kavuştum gece gündüz farketmeksızın ne zaman yazsam ne zaman aklıma bir şey takılsa direk bana dönüyordu inanılmaz güveniyordum iyiki tanımışım hocamı bana o minik mucizeyi verdiği için sonsuz teşekkürler Görüşü Şikayet Et

nk
Naz*** K***
Zamanlama
İlgi
Ortam
28.08.2020

Alparslan Hoca ile tanışmam , tüm kadın doğum doktorlarına küsüp onun güven veren konuşması , babacan tavrı ve sakinliği ile başladı. İyi ki de tanıdım , yıllar içinde yaşadığım tüm sıkıntılarda yardımcı olup tedavi sürecini yönetti. Yönledirdiğim tüm arkadaşlarım da önce hocaya sonra bana teşekkür ettiler. Görüşü Şikayet Et

Sık Sorulan Sorular

Prof. Dr. Alparslan Baksu ile nasıl iletişime geçerim?

Prof. Dr. Alparslan Baksu için online veya telefonla randevu alabilirsin.

Prof. Dr. Alparslan Baksu nerede çalışıyor, iletişim bilgileri nedir?

Prof. Dr. Alparslan Baksu Ota Jinemed Hastanesi bünyesinde çalışıyor. İletişim bilgileri için profilini ziyaret et.

Prof. Dr. Alparslan Baksu hangi uzmanlık alanında hizmet veriyor?

Prof. Dr. Alparslan Baksu Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanıdır. Gebelik Takibi, Genel Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Vajina Estetik Ameliyatları alanlarında hizmet veriyor ve Anormal kanamalar, Kısırlık tedavisi, Riskli gebelik takibi hastalıkların uzmanlık alanında hizmet veriyor.

Son 30 günde profil görüntülenmesi

Ücretsiz Randevu Oluştur

Doktorsitesi.com üzerinden randevu oluşturmak ücretsiz.

Kapat
Takvim Bulunamadı.

Bu uzmandan online randevu alabileceğin bir takvimi bulunmuyor.

Randevu Takvimi Talep Et

Talep Et

Kapat
Vazgeç
Form gönderilirken hata oluştu. Tekrar dene.
Başarılı Formunuz başarıyla gönderildi.
Bu uzman henüz Doktorsitesi.com üzerinden online randevu kabul etmiyor.

E-posta adresini bırak ve uzman randevu kabul etmeye başlayınca sizi bilgilendireceğiz.

Kişisel verileriniz, aydınlatma metni kapsamında işlenmektedir.
Facebook Twitter Instagram Youtube