Op. Dr. Murat Can Mollaoğlu

Genel Cerrahi, Cerrahi Onkoloji - İstanbul

Karaciğer Kanseri, Karaciğer safra yolları cerrahisi, Kolon (Kalın Bağırsak) Rektum ve İnce Bağırsak Cerrahisi

Op. Dr. Murat Can Mollaoğlu

 

Op. Dr. Murat Can Mollaoğlu, 2007 Yılında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2016 yılında Cumhuriyet Üniversitesi'nde uzmanlığını alarak;

2020 yılında yine aynı üniversiteden Cerrahi Onkoloji uzmanlığı yan dal eğitimini tamamlamıştır.

 

ESERLER

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Karadayı K, Bostancı ME, Mollaoğlu MC, Karabacak U. Cytoreductive Surgery and Perioperative Intraperitoneal Chemotherapy Experience in Peritoneal Carcinomatosis: Single-Center Analysis of 180 Cases. Hindawi International Journal of Surgical Oncology Volume 2021, Article ID 8851751, 7 pages .
 2. Mollaoğlu MC, Bostancı ME, Karadayı K. Approach to cancer patients of a clinical oncology surgery in Turkey during COVID-19 Pandemic. Cumhuriyet Tıp Dergisi (Cumhuriyet Medical Journal) 281-287 September 2021, Volume: 43, Number: 3.
 3. Alakuş H, Kaya M, Mollaoğlu MC, Göksu M, Özer H, Karadayı K. Negative-to-Positive Lymph Node Ratio as an Independent Prognostic Factor for Gastric Adenocarcinoma. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 2021, Vol. 31(07): 1-6.
 4. Mollaoğlu MC, Karadayı K. Comparison of the Systemic Immune Inflammation Index with Prognostic Factors in Patients Operated for Breast Cancer. International Journal of Academic Medicne and Pharmacy 2021; 3 (2); 102-105.
 5. Bostancı ME, Mollaoğlu MC, , Karadayı K. The Effect of Cytoreductive Surgery and Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy on Quality of Life in Colorectal Originated Peritoneal Carcinomatosis. International Journal of Academic Medicne and Pharmacy 2021; 3 (2); 97-101.
 6. Bostancı ME, Mollaoğlu MC, Karadayı K. The relationship between Ki-67 index and axillary lymph node metastasis in breast carcinoma. Annals of Medical Research 2020;27(7):1956-60.
 7. Aşudu M, Mollaoğlu MC, Mollaoğlu M.  Prevalence and Factors Associated with Obesity among Healthcare Professionals. International Journal of Caring Sciences January-April 2021 Volume 14 | Issue 1| Page 433.
 8. Mollaoğlu MC, Bostancı ME, Karadayı K. The effect of parathyroidectomy on kidney functions in primary hyperparathyroidism . Annals of Medical Research 2020;27(11):
 9. Mollaoğlu MC, Atabey M, Bostancı ME, Mollaoğlu M, Karadayı K. Recovery of Burn Stasis Zone Using Pentoxifylline and Milrinone in an Experimental Burn Model Established For Rats. Asclepius Medical Research and Reviews  Vol 2  Issue 1  2019.
 10. Mollaoğlu MC, Karabulut O, Boy Y, Mollaoğlu M, Karadayı K. Environmental Stressors Perceived by Patients in the Surgical Intensive Care Unit. Turk J Intensive Care 2022.
 11. Bostancı ME, Mollaoğlu MC, Karadayı K. Relationship Between Serum CA 19-9 Levels and Lymphovascular and Perineural Invasion of the Tumor and Lymph Node Metastasis in Patients Operated due to Pancreatic Carcinoma. Surgıcal Scıences / Cerrahi Tıp Bilimleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2022;75(1):113-118.
 12. Bostancı ME, Mollaoğlu MC, Karadayı K, The Effect of Microsatellite Instability on Clinicopathological Data and Survival in Colorectal Cancer . SURGICAL SCIENCES / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2022;75(3):348-355
 13. Bostancı ME, Hepokur C, Caner A, Mollaoğlu MC, Karadayı K. Possible effects of clinoptilolite on small intestinal ischemia-reperfusion injury caused by experimental mesenteric artery occlusion. Turk J Biochem 2022; 47(5): 633–639.
 14. Karabacak U, Türkan H, Coşkun G, Mollaoglu MC,Hasbek Z, Karadayı K. The Role of Axillary SUVmax in 18F-FDG PET/CT in Predicting the Number of Axillary Metastases of Breast Cancer. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 2023, Vol. 33(04): 374-379.

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Mollaoğlu MC, Bostancı ME, Karadayı K. Mide Kanseri ve Preoperatif Anemi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty) 2021;18(2):240-245.
 2. Bostancı ME, Mollaoğlu MC, Karadayı K. Assesment of blood parameters relevant to aterosclerosis and coronary artery disease after paratiroidectomy. Cumhuriyet Medical Journal 438-445 December 2018, Volume: 40, Number: 4.
 3. Pekşen ME, Kurt A, Soylu S, Tuzcu M, Bostancı ME, Mollaoğlu MC, Abakay U, Şen M. Comparison of the healing effects of silver sulfadiazine cream 1% and the extract of Hypericum perforatum on scald burn wound in a rat model. Basic and Clinical Science 2014; 3: 1-8.

 

 

 

 

Uluslararası kongrelerde sunulan sözlü bildiriler

 

 1. Bostancı ME, Mollaoğlu MC. Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Uygulanan Hastalarda İntestinal Metaplazi Sıklığı. 5. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi 19 Mayıs 2021 S.274.
 2. Bostancı ME, Mollaoğlu MC, Karadayı k.  Laparoskopik Rektum Kanseri Cerrahisinde İlk Deneyimlerimiz. 2nd International Medical Congress Of Izmir Democracy University 17-19 December Izmir. S.771.
 3. Bostancı ME, Mollaoğlu MC, Karadayı K. Mide Kanserinde C-Erbb2 (Her2/Neu) Ekspresyon Sıklığı Ve Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi. 8th Multidisciplinary Cancer Research Congress 16-17 January 2021 İstanbul.S.103.
 4. Mollaoğlu MC, Mollaoğlu M, Yanmış S. Palyatif Bakım Servisinde Tedavi Gören Hastalarda Oral Mukozitin Değerlendirilmesi Ve Etkileyen Faktörler.4th İnternational Symposium İn İnnovative Approaches İn Health And Sports Sciences Novamber 22-24 2019 Samsun. S.99.
 5. Mollaoğlu MC, Bostancı ME, Karadayı K. Kliniğimizde Siewert Tip Iı, Iıı Özofagogastrik Bileşke Tümörlerine Cerrahi Yaklaşımımız. Uluslararası Katılımlı 4. Bozyaka Mide Kanseri Cerrahisinde Güncel Durum Sempozyumu 11-12 Aralık 2020 İzmir. S.40.

Ulusal kongrelerde sunulan sözlü bildiriler

 1. Alakuş  H,  Kaya  M,  Duymuş  ME,  Ocak  S,  Atabey  M,  Mollaoğlu MC.

Horner sendromu   santral   boyun diseksiyonu  sonrası nadir görülen  bir komplikasyon.20.Ulusal Cerrahi Kongresi. 13-17 nisan 2016.

 1. Atabey M, Özel Mİ, Mollaoğlu MC, Bostancı ME, Mutlu EC, Topçu Ö . İntestinal malrotasyonlu hastada mini- gastrik by-pass. 13. Ulusal Endoskopik-Laparaskopik Cerrahi kongresi. 19-22 Nisan 2017, Antalya.  Ongre kitabı, s.46.
 2. Mollaoğlu MC, , Bostancı ME, Atabey M, Bozkurt B,  Soylu S, Abakay U,Coşkun A, Karadayı K. Cerrahi Aciller: Obturatuar Herni. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi16-19 Nisan 2017, Antalya.
 3. Mollaoğlu MC, Bozkurt B, Bostancı ME, Atabey M,   Soylu S, Abakay U,Coşkun A, Karadayı K. Cerrahi Aciller: Mide fundusunda gastrik divertikül.11. Ulusal Acil Tıp Kongresi16-19 Nisan 2017, Antalya.
 4. Mollaoğlu MC. Laparoskopik Total Gastrektomi + D2 Lenf Nodu Disseksiyonu. Mide Kanseri Sempozyumu – 16 Kasım 2019 Diyarbakır VS-1.
 5. Mollaoğlu MC, Bostancı ME, Coşkun H, Mutlu EC, Serin M, Atabey M. Laparaskopik trans-abdominal preperitoneal onarım yönteminin sonuçları. 21.Ulusal Cerrahi Kongresi 11-15 Nisan 2018 Antalya. S.336.
 6. Dolu F, Duymuş ME, Hazar E, Koçman A, Karadayı K, Bostancı ME, Mollaoğlu MC. Erışkın Yaş Nadır Tümörlerı: Retroperıtoneal Ekstraadrenal Ganglıonöromalar . 1. Ulasal Cerrahi Onkoloji Sempozyumu Adana 15-16 Şubat 2019. S.17.
 7. Mollaoğlu MC, Karabacak U, Karadayı K. 70 Yaş Üzeri Meme Kanseri Deneyimimiz . 2. Ulusal Samsun Meme Sempozyumu 24-25 Ocak 2020 Samsun. S.11.
 8. Mollaoğlu MC, Atabey M. Laparoskopik Nissen Funduplikasyonu: 2016_2018 Deneyimimiz. 15. Anadolu Gastroenteroloji Günleri Sivas. S.69.
 9. Mollaoğlu MC, Atabey M. Laparaskopik Distal Subtotal Ve Total Gastrektomi: İlk Deneyimlerimiz. 2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi-Sözlü Sunumlar 21-22 Eylül 2018 Malatya. S.362.
 10. Coşkun G, Karadayı K, Türkan H, Karabacak U, Mollaoğlu MC, Bostancı ME. Sitoredüktif Cerrahi Yapılan İleri Evre Epitelyal Over Karsinomu Olan Hastalarda Erken Komplikasyon Gelişiminde Sarkopeninin Rolü, Retrospektif Analiz.6. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 24-27 şubat 2022- Antalya, S-025.

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış bölüm yazarlılığı

 1. Mollaoğlu MC. Meme Kanseri Cerrahisinde Uygulanan Yöntemler. Güncel Sağlık Sorunları Ve Yaklaşımları.Mollaoğlu M, Mollaoğlu MC, Editör. Iksad Publications– 2020 Ankara / Turkey. S. 227-252.
 2. Mollaoğlu MC, Güler AH. Gebelikte Akut Apandisit. Sağlık Sorunlarına Yaklaşımda Cerrahi Tedavi Ve Destekleyici Uygulamalar. Mollaoğlu MC, Mollaoğlu M, Editör Iksad Publications – 2021 Ankara / Turkey.S.45-65.
 3. Mollaoğlu MC, Mollaoğlu M. Palliative Care Services from Past to Present. Palliative Care. Mollaoğlu M, editör. Intechopen book October 2nd, 2019.

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış bölüm yazarlılığı

 1. Mollaoğlu MC, Karadayı K. Gossibipoma: Ameliyatta Karın İçinde Unutulan Yabancı Cisimlerin Olgular Üzerinden Değerlendirilmesi. Yıldırım A, editör. Malpraktis. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri;  2021. P.20-3.

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü

 1. Mollaoğlu M, Mollaoğlu MC. Güncel Sağlık Sorunları Ve Yaklaşımları. Iksad Publications – 2020 Ankara / Turkey.
 2. Mollaoğlu M, Mollaoğlu MC. Sağlık Bilimlerinde Farklı Alanlar Ve Sorunlara Bakış. Iksad Publications – 2020 Ankara / Turkey.
 3. Mollaoğlu MC, Mollaoğlu M. Sağlık Sorunlarına Yaklaşımda Cerrahi Tedavi Ve Destekleyici Uygulamalar. Iksad Publications – 2021 Ankara / Turkey.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan olgu sunumları

 1. Mollaoğlu MC, Soylu S, Bozkurt B, Eğilmez HR, Turan M. An Unusual Cause of Acute Abdomen: Intestinal Ischemia due to Jejunal Heterotopic Pancreas  Journal of Case Reports, Vol. 5, No. 1, January-June 2015.
 2. Mollaoğlu MC, Bozkurt B, Soylu S, Bostancı ME, Karadayı K. Mide Fundusunda Gastrik Divertikül: Olgu Sunumu. ACU Sağlık Bil Derg 2016(3):172-174.
 3. Bostancı ME, Mollaoğlu MC, Alakuş H, Duymuş ME, Karadayı K. Submucosal lipoma located on the ascending colon. Cumhuriyet Medical Journal 292-293. December 2015, Volume: 37, Number: 4.

 

 

 

 

 

 

 

VM Medical Park Maltepe Hastanesi
Cevizli, Bağdat Cad. No:547 Maltepe/İstanbul
En Yakın Uygunluk

Hakkında

  Devamı

Diploma Aldığı Kurum

CUMHURIYET ÜNIVERSITESI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Uzmanlık Aldığı Kurum

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesleki Tecrübe

Hizmete Başlangıç: 08.2007
Deneyim: 16 Yıl

İlgi Alanları

Karaciğer Kanseri Karaciğer safra yolları cerrahisi Kolon (Kalın Bağırsak) Rektum ve İnce Bağırsak Cerrahisi Meme Cerrahisi (Meme Kanser Cerrahisi) Mide Hastalıkları ve Mide Kanseri Cerrahisi Devamı

Deneyimler

Sivas Yeni Numune Hastanesi (2020 - Devam ediyor)
Uzman.Dr Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Cerrahi Onkoloji BD (2018 - 2020)
Sivas Zara Devlet Hastanesi (2016 - 2018)
Arş.Gör.Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi AD. (2011 - 2016)
Muş Özel Şifa Hastanesi (2009 - 2011)
Muş Devlet Hastanesi (2008 - 2009)
Pratisyen Hekim Muş Merkez Sunay Sağlık Ocağı (2007 - 2008)

Görüşler

Bu uzman ile ilgili herhangi bir <br /> değerlendirme yapılmamış.
Bu uzman ile ilgili herhangi bir
değerlendirme yapılmamış.

Bu uzmanı tanıyor ya da hastalığınla ilgili ziyaret ettiysen görüşünü veya şikayetini yaz.

Görüş Ekle
Görüşlerinizi önemsiyoruz!
Görüşlerinizi önemsiyoruz!

Uzmanlar ile ilgili görüşlerinizi belirtmeden önce moderasyon sürecimiz hakkında daha fazlasını öğrenin.

Sık Sorulan Sorular

Op. Dr. Murat Can Mollaoğlu ile nasıl iletişime geçerim?

Op. Dr. Murat Can Mollaoğlu için online veya telefonla randevu alabilirsin.

Op. Dr. Murat Can Mollaoğlu nerede çalışıyor, iletişim bilgileri nedir?

Op. Dr. Murat Can Mollaoğlu VM Medical Park Maltepe Hastanesi bünyesinde çalışıyor. İletişim bilgileri için profilini ziyaret et.

Op. Dr. Murat Can Mollaoğlu hangi uzmanlık alanında hizmet veriyor?

Op. Dr. Murat Can Mollaoğlu Genel Cerrahi, Cerrahi Onkoloji uzmanıdır. Karaciğer Kanseri, Karaciğer safra yolları cerrahisi, Kolon (Kalın Bağırsak) Rektum ve İnce Bağırsak Cerrahisi alanlarında hizmet veriyor ve hastalıkların uzmanlık alanında hizmet veriyor.

Ücretsiz Randevu Oluştur

Doktorsitesi.com üzerinden randevu oluşturmak ücretsiz.

Kapat
Haritada Gör
Facebook Twitter Instagram Youtube