*Öykü ve FM ile malign olduğu şüphesi veren tiroid nodülleri, diğer incelemelerle malignensi gösterilmese bile cerrahi uygulanır

*İİAB ile malign olduğu saptanan ve malignite şüphesi olan tüm nodüllere cerrahi uygulanır

*Soliter nodüller, 25 yaş altı ve 60 yaş üstü hastalarda istatistiksel olarak yüksek malignite riski nedeniyle cerrahi uygulanır

*Soliter nodüllerde tiroid sintigrafisinin değeri olabilir. Soliter soğuk nodüller, USG solid ve İİAB kanser şüpheli olgular cerrahi uygulanır

*Cerrahi gerektiren lokal bası veya rahatsızlık gibi bulgular vermeyen diğer lezyonlar takip edilebilir.

HİPERTİROİDİDE CERRAHİ

medikal takip

1-Tiroiditler
2-Tiroid hormonunun dışardan alınımı
3-Basedow Hastalığı

Cerrahi

1-Koryokarsinom ve Ektopik Hipertiroidi nedenleri
2-Graves hastalığı
3-Toksik nodüler guatr

Graves Hastalığı (Diffüz Toksik Guatr) da Cerrahi:
1-Kanser veya şüpheli nodül
2-Bası semptomları
3-Antitroid ilaçlara intolerans
4-Orta- ağır oftalmopati (özellikle sigara içenlerde)
5-Gebelik, tedavi sonrası erken dönemde gebelik düşüncesi
6-RAI istemeyenler
7-Hızlı ötroidi isteyenler
8-Gençler

***Görüldüğü gibi burada genç olmak Graves Hastalığı'nda cerrahi endikasyonlar arasındadır.

Toksik Nodüler Guatr Kesin Endikasyonlar

1- Nodüllerin herhangi birinde İİAB ile şüpheli ya da kanser tanısının konmuş olması.
2- Anti-tiroid ilaçlara karşı alerji, intolerans ya da toksikasyon gelişmiş olması.
3- Yakın zamanda çocuk sahibi olunma planı.
4- Ağrı, nefes almada zorluk, yutkunma zorluğu gibi yakınmaların olması
5- İyonize radyasyona maruz kalınmak istenmemesi.

Toksik Nodüler Guatr Göreceli Endikasyonlar

1-Tiroid bezi hacminin 100 ml’ nin üzerinde olması,
2-Substernal yerleşim veya uzanımın olması
3-Toksik nodülün boyutunun 3 cm veya üzeri olması
4-Tek bir ( Soliter ) toksik nodülün bulunması.


Antalya Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!