Psikolojik hastalıklar ve sorunlar için psikolojik destek ve terapi uygulaması

Psikolojik hastalıklar ve psikolojik sorunlar birbirinden ayırt edilmesi gereken iki önemli kavramdır. Çünkü yapılacak bu ayrıma göre kişilere terapi, psikiyatrik ilaç tedavisi ya da psikolojik destek seçeneklerinden hangisinin uygun olacağına karar verilebilir. Psikolojik hastalıklar ve belirtilerini inceleyecek olan kişiler psikolog ve psikiyatristlerdir.

Psikolojik değerlendirme sürecinde eğer kişinin psikolojik hastalığı olduğuna karar verilirse bu bir psikolojik tedavi sürecini gerektireceği için psikolojik ilaçların da dahil edileceği bir tedavi planı yapılır. Tedavi planında terapi ve psikolojik destek unsurları da yer alır. Eğer kişilerin durumu hastalık olarak değerlendirilmezse psikologlar tarafından sürdürülecek psikolojik destek süreci başlatılır ve ilaç tedavisi uygulanmaz.

Psikolojik sorunlar ve hastalıkların teşhisinde kullanılan çok çeşitli testler ve yöntemler vardır. Bu yöntemleri temel olarak karşılıklı görüşme ile yapılacak ruhsal değerlendirme ve kişilik testleri ile yapılacak değerlendirme olarak ifade edebiliriz.

Gerek ruhsal değerlendirme gerekse psikolojik testler sonucunda elde edilen bilgilere bakılarak kişiye bir tanı konur ve bu tanıya uygun tedavi ya da psikolojik destek süreci başlatılır. Süreçte başlanan psikiyatrik ilaçlar ve terapi uygulamalarının neticeleri sabırla beklenmeli, müdahaleden hemen sonuç alınamadı diye düşünülerek süreç sonlandırılmamalıdır.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!