Pap smear, kadınlarda rahim ağzı kanserini veya kanser öncüsü lezyonlarını erken tespit etmek için kullanılan bir testtir. Anormal hücreler erken tespit edildiğinde lezyonun kansere ilerlemesini önleyebiliriz.

Smear testi ilk cinsel ilişkiden 3 yıl sonra ya da 21 yaşından sonra yapılmaya başlanmalıdır. 30 yaşından küçük kadınlara yılda bir defa smear yapılmalı, 30 yaşından büyüklere ise 3 kez ardışık smear sonucu negatif ise 2-3 yılda bir smear testi tekrarlanmalıdır.

Prosedür HPV (cinsel yolla bulaşan yaygın bir enfeksiyon olan insan papilloma virüsü) testi ile birleştirilirse 30 yaş ve üstü kadınlarda her beş yılda bir Pap testi tekrarlanır veya Pap testi yerine HPV testi yapılabilir.

Belirli risk faktörleri varsa, yaşı kaç olursa olsun daha sık Pap smear testi yapılması gerekir. Bu risk faktörleri şunlardır:

Rahim ağzı kanseri teşhisi veya kanser öncüsü hücreleri gösteren Pap smear

Doğumdan önce dietilstilbestrol'e (DES) maruz kalma

HIV enfeksiyonu

Organ nakli, kemoterapi veya kronik kortikosteroid kullanımına bağlı zayıflamış bağışıklık sistemi

Sigara içme öyküsü

Kanser dışı nedenlerle total histerektomi yapılan kadınlara ve daha önceki smear testleri normal çıkan 65 yaş üstü bayanlarda smear tekrarına gerek yoktur.

Pap smear, rahim ağzı kanseri taraması için ideal bir testtir ancak kusursuz değildir. Yanlış negatif sonuçlar almak mümkündür. Yani anormal hücrelere sahip olsanız bile, test bazen normal çıkabilir.

Yanlış negatif sonuç, bir hata yapıldığı anlamına gelmez. Yanlış negatif sonuca neden olabilecek faktörler şunlardır:

Yetersiz hücre koleksiyonu

Az sayıda anormal hücre olması

Anormal hücreleri gizleyen kan veya inflamatuar hücrelerin varlığı

Anormal hücreler ilk smear testinde tespit edilmese bile tekrarlayan smear testlerinde mutlaka tespit edilecektir. Bu nedenle belli aralıklarla test tekrarlanmalıdır.

Test öncesi dikkat edilmesi gereken durumlar:

Pap smear yaptırmadan önceki iki gün boyunca cinsel ilişkiden, duştan veya herhangi bir vajinal ilaç veya krem kullanmaktan kaçınılmalıdır çünkü bu durumlar anormal hücreleri gizleyebilir.

Adet dönemi sırasında Pap smear yapılmamalıdır.

Smear testi muayenehane odasında, jinekolojik masada, litotomi pozisyonunda alınır.

Vajene spekulum takılarak rahim ağzı net bir şekilde görüntülenir. yumuşak bir fırça ve spatula kullanarak servikal hücrelerden örnekler alınır.

Pap smear testinden sonra gününüze herhangi bir kısıtlama olmaksızın devam edebilirsiniz.

Yapılan Pap testinin türüne bağlı olarak, rahim ağzından toplanan hücre örneği, özel bir sıvı içeren bir kaba (sıvı bazlı Pap testi) veya bir cam slayta (geleneksel Pap smear) aktarılır. Sonra bu örnekler patolog tarafından mikroskop altında incelenir ve sonuç raporlanır.

Pap smearın incelenmesi sırasında yalnızca normal servikal hücreler görüldüyse, sonuç negatif olarak raporlanır. İnceleme sırasında anormal veya alışılmadık hücreler görüldüyse test pozitif olarak raporlanır. Anormal sonuçlar şu şekilde olabilir:

Belirsiz önemi olan atipik skuamöz hücreler (ASCUS): ASCUS durumunda, Pap smear hafif anormal skuamöz hücreleri ortaya çıkarır, ancak değişiklikler kanser öncesi hücrelerin var olduğunu açıkça göstermez. Bu durumda HPV testi yapılmalıdır. Yüksek riskli HPV tipi yoksa, test sonucunda bulunan anormal hücreler çok önemli değildir. Yüksek riskli HPV tipi varsa, daha ileri testlere ihtiyaç vardır.

Skuamöz intraepitelyal lezyon. Bu terim, Pap smear de toplanan hücrelerin kanser öncesi olabileceğini belirtmek için kullanılır.

Değişiklikler düşük dereceli veya yüksek dereceli olabilir. Ek testler gereklidir.

Atipik glandüler hücreler. Glandüler hücreler mukus üretir ve rahim ağzının iç kısmında ve rahmin içinde bulunur. Atipik glandüler hücreler biraz anormal görünebilir, ancak kanserli olup olmadıkları belirsizdir.

Anormal hücrelerin kaynağını ve önemini belirlemek için daha fazla test gereklidir.

Skuamöz hücreli kanser veya adenokarsinom hücreleri. Bu sonuç kanser anlamına gelir. "Skuamöz hücre kanseri", vajina veya serviksin düz yüzeyli hücrelerinde ortaya çıkan kanserleri ifade eder. "Adenokarsinom", glandüler hücrelerde ortaya çıkan kanserleri ifade eder.

Pap smear testi anormal ise; serviks, vajina ve vulva dokularını incelemek için kolposkopi adı verilen bir prosedür uygulanır ve gerekli yerlerden biyopsi alınır. Alınan biyopsi daha sonra analiz ve kesin tanı için patoloji laboratuvarına gönderilir.


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!