Sınırda kişilik bozukluğu
Sınırda kişilik bozukluğu

Sınırda kişilik bozukluğu, duygudurum dengesizliği, kişilerarası ilişkilerde zorluk ve yüksek oranda kendine zarar verme ve intihar davranışını içerebilen kronik bir durumdur. Kişilik bozuklukları genelde çocukluk yaşlarında başlar ve yetişkinlik döneminde problemli davranışlar olarak kendini gösterir. Geçmişte yaşanan bir travma bu bozukluğu tetiklemiş olabilir. Sınır kişilik örüntüsünde kişiler duygusal olarak stabil değildirler dolayısıyla uzun vadeli ilişkilerde zorluk yaşarlar. Bu istikrarsızlık genellikle aile ve iş hayatını, uzun vadeli planları ve bireyin kimlik duygusunu etkiler.


Borderline kişilik bozukuğunun %75’i kadınlarda mevcuttur. Toplumda da %2’lik bir oranda bu kişilik bozukluğu görülmektedir. Bu oranın toplumdaki şizofreni oranından daha yüksek olduğunu belirtmek isterim. Sizler de farkında olmadan bir sınır kişilikle karşı karşıya olabilirsiniz. Böyle bir durumla başetmek için konu hakkında bilgi almak, yaşanabilecek problemler konusunda hazırlıklı olmanızı ve daha sağlıklı hareket etmenizi sağlayacaktır.


Sınır kişilik bozukluğu olan kişilerde genellikle derinlerde kaybetme korkusu yatar. Bu nedenle reddedilme duygusu onları oldukça öfkelendirir. Partnerlerini çok çabuk göklere çıkarırken birden yerle bir edebilirler. Bunun nedeni her duyguyu en uçta yaşıyor olmalarıdır. Değer verdikleri kişilerle yoğun ama fırtınalı bağlar kurarlar, ailelerine, arkadaşlarına ve sevdiklerine karşı tutumları aniden idealleştirme ve değersizleştirme arasında gidip gelir. Bu nedenle, ani bir bağ kurabilir ve o kişiyi idealleştirebilirler, ancak hafif bir ayrılık veya çatışma meydana geldiğinde beklenmedik bir şekilde diğer aşırı uç noktaya geçiş yapar ve öfkeyle diğer kişiyi ona hiç değer vermemekle suçlar. Bu kişiler genellikle çok çabuk evlilik kararı alırlar. Fakat evlilikleri uzun sürmez.


Riskli davranışlar sınırda kişilik bozukluğuna sahip bireylerin sıklıkla başvurduğu stresle başetme yöntemleridir. Bu kişiler alkol ve madde kullanımına kaçabilir, kendine zarar verme eylemleri gösterebilirler. İntihar teşebbüsü oldukça yaygındır. Ancak ilerleyen yaşla beraber bu oranın düştüğü gözlemlenmiştir.


Borderline kişilik bozukluğunun tedavisi uzun yıllar sürebilir. Tedavide yalnızca psikoterapi yeterli gelmeyebilir. Ek olarak duygudurum stabilizasyonunu sağlamak amaçlı medikal destek gerekebilir. Eğer danışanın rahatsızlığı bir travmaya bağlı ise travma üzerinden tedavi devam ederken, travma ya da istismar öyküsü yoksa ilişki odaklı psikoterapi böyle danışanlar için daha çok kullanılan yöntemlerdir. Borderline kişilik bozukluğuna sahip bireylerin yakınlarının da değersizlik, çaresizlik ve diğer insanlara karşı güvensizlik gibi duygular geliştirmeleri oldukça olağandır. Yakınların da bu nedenle psikolojik destek almalarını yararlı buluyorum.


Antalya Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!