Sağlıklı aileler fonksiyonlarını çok iyi yerine getirirler. Üyeler, aile iletişiminden memnundurlar. Çok az çakışma vardır, gelişimsel değişikliklere kolay ve başarılı bir biçimde uyum sağlarlar, stresli olaylarla çok iyi baş edebilirler

Sağlıklı ailelerde kişiler kendi özelliklerini korurlar, şefkatli, sempatik, sıcak ve sorumluluk sahibidirler.

Sağlıklı ailede üyeler yaşamlarını değer ve amaçları doğrultusunda yönlendirirler, başkalarından etkilenmezler.

Sağlıklı aile üyeleri kendilerine ve aile üyelerine saygılıdırlar ve olumlu benlik algıları vardır bütün bedenlerini, fantezilerini, fonksiyonlarını, düşüncelerini, duygularını, hareketlerini başarı ve hatalarını kabul ederler.

Sağlıklı aile üyeleri birbirlerine gönderecekleri mesajları nasıl kodlayacaklarını bilirler.

Aile üyeleri birbirlerine karşı dürüst, içten, güvenilir ve sevgi ile yaklaşırlar. Aynı zamanda aile üyeleri kendi biriciklerini ve yegâneliklerini korurlar. Başkasının özerkliğini bozmadan etkileşim kurarlar.

Sağlıklı ailenin üyeleri etkileşimlerini “birliktelik” olarak tanımlarlar ve her bir üyenin ihtiyaçları, becerileri, güçleri göz önüne alınır.

Sağlıklı ailelerde

Olanları görme ve söyleme

Hissettiklerini ve düşündüklerini söyleme

İstediğini hissetme

İstediklerini söyleme

Risk alma,

Vardır

Sağlıklı ailelerde, aile kuralları esnek olur ve üyelerin özgürlüklerine kendilerini gerçekleştirmelerine engel olunmamalıdır.

Sağlıklı ailelerde roller açık, belirgin ve birbirini tamamlar

Sağlıklı ailelerde

Duyguları paylaşma

Duyguları anlama

Bireysel farklılıkları kabullenme

İlgi ve sevgi duygularının gelişimi

İş birliği

Mizah duygusu

Yaşamı sürdürmek ve güvenlik için gerekli olan ihtiyaçların karşılanması

Problem çözme

Geniş felsefik düşünce

Değerler sistemi

Taahhüt

Takdir duygularını ifade etme

İletişim

Birlikte zaman geçirme

Maneviyat

Başa çıkma becerileri

Mevcuttur.


Ankara Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!