Ruh sağlığını etkileyen faktörler çok çeşitlidir. Üzüntüler sıkıntılar yılların getirdiği yıpranmalar hepsi ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Gönümüzde sıkça karşılaştığımız kaygı bozuklukları ve depresyon neredeyse üst solunum yolları hastalıklarından sonra en sık rastlanan ruhsal hastalıklardır. Aile sorunları, ekonomik sorunlar ağır çalışma koşulları gibi etkenler ruh sağlığını zora sokmaktadır. İçinde bulunduğumuz yaşam şartları bizleri hastalandırmaktadır. Sorunlarımızın ağırlığı kadar baş etme becerilerimizin yetersizliği de önemli bir etkendir. Özelikle kronik hastalıklar, engeliler, dezavantajlı gruplar, kadınlar ve yaşlılar ruhsal örselenmelerden daha çok zarar görmektedirler. Örneğin engellilik hali kendi başına yıpratıcı bir kaynaktır. Ruh sağlığını etkileyen faktörler arasında insanın yaşadığı ve büyüdüğü aile ortamının sağlıklılığı çok önemlidir. Uygun koşullarda büyümeyen çocukların bünyeleri zayıf olmakta, hayatın zorlukları karşısında baş etme becerileri yetersiz kalmaktadır.

Ruh Sağlığının Korunması

Asıl yapılması gereken sağlık hizmeti, koruyucu sağlık hizmetidir. Çünkü önemli olan sağlıklı olmaktır, her işin başı sağlık. Hasta olmadan önce var olan sağlığın korunması esas olmalıdır.

Sağlığın tanımına uygun olarak, iyilik halinin, yani fiziksel, sosyal ve ruh sağlığının korunması, bir bütün olarak iyi olmak. Sağlık deyince akla beden sağlığımız gelmektedir, ancak ruh sağlığının korunması da en az fiziksel sağlığı korumak kadar önemlidir. Çünkü ruh sağlığı bozulan bir insanın bir müddet sonra fiziksel sağlığı da bundan etkilenmektedir. Yaşam koşulları kötü olan, uzun süre stres, gerginlik ve huzursuzluklar yaşayan bir insanın zamanla şeker, tansiyon, kalp damar hastalıkları gibi bedensel riskleri aktifleşmekte ve erken dönemde kronik hastalık sahibi olabilmektedir. Ruh sağlığının korunması için üzüntü ve sıkıntıların kısa zamanda çözümlenmesi çok önemlidir. “Duvarı nem insanı gam yıkar” ata sözümüzde olduğu gibi üzüntüler, sıkıntılar yıpratıcı süreçlerdir. Psikolojik rahatsızlıklarda yıpranmanın payı çoktur.

Ruh Tedavi Yöntemleri

Ruhsal tedavi yöntemleri dendiği zaman akla iki yöntem gelmektedir. Birisi psikoterapi yöntemleri, diğeri ilaçlı tedaviler.

Hangisi daha çok tercih ediliyor, ruhsal tedavi yöntemleri arsında insanların öncelikle istediği ilaçsız terapi yöntemleridir. Ancak bütün ruhsal rahatsızlıklar için sadece terapiyle sonuç almak mümkün değildir. Psikolojik rahatsızlıklar için uygun olan yaklaşım bir uzman tarafından belirlenirse doğru olabilir. Aksi halde oldukça karmaşık olan ruhsal hastalıklardan olumlu sonuçlar almak zorlaşabilir. Ruhsal tedavi yöntemleri arasında psikoterapinin her zaman önemli bir yeri vardır. Terapinin her halükarda olumlu etkileri olmaktadır. Bazen tek başına yüz güldürücü sonuç alınırken, bazen de ilaçlı tedaviyle birlikte uygulandığında daha hızlı ve etkili olmaktadır. Depresyon ve kaygı bozuklukları gibi bazı psikolojik sorunlarda hastalığın tekrarlamaması yönünden de terapinin kalıcı etkileri olabilmektedir. Bazen sadece ilaçlı tedaviyle sonuç alınabilecek vakalarda kısa zamanda sorun giderilebilmektedir.


Bursa Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!