Kişi, genç ve herhangi bir yandaş ciddi hastalığı yoksa safra kesesi taşı /taşları için ameliyat olması doğru seçimdir.

Safra kesesi taşı/taşları olan kişiler, ameliyat olmadıkları sürece şu olumsuz durumlarla karşılaşabilirler:

Safra kesesi çıkış kanalının taş ile zaman zaman tıkanıp-açılması nedeniyle karın ağrısı atakları geçirme ve hastane acillerine başvurma .

Safra kesesi çıkış kanalının taş ile tam tıkanması sonucu safra kesesinin ani iltihabi hastalığının oluşması, ateş, ciddi devam eden karın ağrısı nedeniyle bazen de zamansız olarak hastane aciline yatış ve acil ameliyat olma.

Safra kesesindeki çok küçük (milimetrik) taşlardan biri/birkaçının safra kesesi çıkış kanalından geçip dış safra yoluna düşmesi nedeniyle sarılık, zaman zaman olan karın ağrıları hatta bazen kişilerde ani gelişen pankreatit veya dış safra yolunun iltihabi durumu gibi ciddi tablolar oluşması.

Safra kesesinde ani iltihabi hastalık gelişmiş bazı kimselerde nadir de olsa safra kesesinde apse olması, safra kesesinin delinmesi, apsenin safra kesesi etrafına hatta karnın her tarafına yayılması nedeniyle çok acil ameliyat/cerrahi girişim gerekmesi.

Safra kesesi taşına bağlı ani iltihabi durum nedeniyle son derece nadir de olsa oniki parmak bağırsağı gibi lümenli komşu organlara safra kesesinin yapışması sonucu ince bağırsağa geçen büyük safra kesesi taşının ince bağırsak tıkanmasına neden olması.

Safra kesesi taşı olanlarda 1/150-1/200 oranında, hayatlarının bir zamanında safra kesesi kanseri saptanması ihtimalinin bulunması.


Gaziantep Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!