Psikoloji Kitapları

Psikoloji kitapları severek okunan kitaplar arasındadırlar. Çok çeşitli psikoloji kitapları, kişisel gelişim kitapları kendini daha iyi tanımak isteyen kişiler tarafından takip edilmektedir.

Kendini anlamak isteyen insan fiziksel özellikleri kadar psikolojik, duygusal ihtiyaçlarını öğrenmek istemektedir. Ancak ruhsal yapımızı ve işleyişini anlamak bedensel özelliklerimizi anlamak kadar kolay olmamaktadır. Hissi yapımız çok değişken ve ayrıntılıdır. Fiziksel yapımız gibi somut alarak anlaşılmaktan uzak olan manevi yapımız, subjektif, muğlak ve yoruma dayalı çıkarımlarla anlaşılmaya çalışılmaktadır. İnsanla ilgili her alanda yapılan çalışmaların araştırmaların ve yorumların yayınlandığı psikoloji kitapları, insanın iç dünyasının anlaşılması için ışık tutmaktadır. Çocuk yetiştirmekten, yaşlı sorunlarına, sınav kaygılarından aile problemlerine kadar çok farklı yönleriyle insanın özelini anlatan psikoloji kitaplar sağladığı pratik bilgilerle topluma faydalar sunmaktadır. Gençlik sorunları, herkesi ilgilendiren stresle baş etme ve tükenmişlik sendromu, hepsi ruhsal yapımızı ilgilendirmekte, bizi meraklandıran konular arsındadır.

Psikolojik Filmler

Psikolojik filmler halkın ruh sağlığı ve tedavileri hakkında bilgi sahibi olması açısından oldukça faydalı olmaktadır.

Aklımızda kalan psikolojik filmler arasında yağmur adam, akıl oyunları, guguk kuşu gibi hemen hatırlanmaktadır. Yağmur adamın otizmin tanınmasında ve erken dönemde fark edilmesine ve halkın bilinçlenmesinde önemli katkıları olduğu çok açıktır. Otistik bireyler ve ailelerinin yaşadıkları hakkında fikir vermesi ve halkın duyarlığının gelişmesinde etkili olmuştur. Yine psikolojik filmler arasında akıl oyunları da bir şizofrenin ve yakınlarının yaşadıkları hakkında fikir vermesi açısından çok yararlı olmuştur. Şizofreni hastalığı, hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz ender hastalıklardandır. Dikkat edilmediğinde hasta ve ailesine hayatı zindan edebilen bu hastalık hakkında toplumsal bilincin arttırılması çok faydalı olmuştur. Özellikle az bilinen ruhsal hastalıkların ve korunma yolları hakkında toplumsal farkındalık için sinemanın büyülü atmosferinden yararlanmak çok işe yarmaktadır.


Bursa Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!