Erken teşhis hayat kurtarır!

Prostat kanseri tedavisi birçok açıdan çok önemlidir. Tabii ki ilk amaç kanseri ortadan kaldırmaktır. Bununla birlikte idrar kaçırmadan ve cinsel hayatı devam ettirecek en uygun tedaviyi seçmek yaşam kalitesi açısından dikkat edilecek noktalardır.

Erken yakalanan kanserlerde neredeyse tam tedavi-kür mümkün iken, metastatik yani yayılmış kanserlerde bu mümkün olamamaktadır. Bu nedenle 50 yaşından sonra her erkeğin şikayeti olmasa bile PSA(kan tahlili) ve muayene ile yıllık kontrollerini yaptırması hayati öneme sahiptir.

Erken evre prostat kanserinde hangi tedaviler uygulanabilir?

1. Aktif izlem

2. Ameliyat: Radikal prostatektomi(Açık, laparoskopik veya robotik)

3. Radyoterapi(Işın tedavisi) ve brakiterapi

4.Fokal tedaviler:Kryoterapi, HIFU

Aktif izlem çok erken yakalanmış çok küçük ve düşük dereceli tümörlerde bu konuda tecrübeli merkezlerde uygulanabilir. A.B.D’nde %30 lara varan oranda uygulanmaktadır. Çok dikkatli takip gerektirir.

Bu tedaviler arasında kanser kontrolü açısından en başarılısı ameliyattır. Bununla birlikte iyi merkezlerde %5lere varan idrar kaçırma riski vardır. Cinsel fonksiyonların bozulması ise sinirlerin korunmasına rağmen %30-50 arasında görülmektedir. Işın tedavisi ise kanser kontrolü açısından ameliyata yakın sonuçları olmakla beraber cinsel fonksiyon ve idrar problemleri yine görülebilmektedir. Son yıllarda tüm prostattın çıkarılması veya ışınlanması yerine sadece tümörlü bölgenin tedavisi(fokal tedavi) gündemdedir ve uygun hastalarda ve deneyimli merkezlerde uygun olabilecek ve yan etkileri çok daha az bir tedavi şeklidir fakat henüz uzun dönem sonuçları bilinmemektedir.

Sonuç olarak; prostat kanserinde başarılı tedavi alternatifleri mevcuttur.

TÜMÖRSÜZ, UZUN VE SAĞLIKLI BİR HAYAT MÜMKÜNDÜR.

En önemli nokta HASTAYA ÖZGÜ bir tedavinin deneyimli bir merkezde ve deneyimli bir hekim ile yapılmasıdır.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!