Erken teşhis hayat kurtarır

Son yıllarda ultrason, tomografi ve MR gibi görüntüleme yöntemlerinin artması ile erken yakalanan böbrek tümörleri sayısı artmıştır. Böbrek tümörü erken yakalandığı zaman tedavisi çok başarılı olan fakat metastaz(yayılma) olduğu zaman çok kötü seyreden bir hastalıktır. Bu nedenle 40 yaşını geçmiş kişilerde rutin kontrollerin (ultrason) yaptırılması önemlidir.

Böbrek tümörü tedavisinde alternatifler:

1.Ameliyat: Radikal nefrektomi (böbreğin tümden çıkarılması)

Böbrek koruyucu cerrahi (sadece tümörün çıkarılması)

2.Fokal tedaviler: Kryoterapi, HIFU vb

3.İzlem

Erken evre böbrek tümöründe en başarılı ve altın standart diyebileceğimiz tedaviler cerrahi yöntemlerdir. Eskiden Radikal nefrektomi standart iken, son yıllardaki gelişmeler ışığında özellikle daha küçük ve uygun konumlu(böbreğin dışına doğru büyüyen) tümörlerde böbrek koruyucu yöntemler standart olmuştur. Bu cerrahiler deneyimli merkezlerde kapalı yöntemlerle( laparoskopik veya robotik) başarı ile uygulanmaktadır. Böylece açık cerrahinin ağrı, uzun hastanede kalış süresi ve büyük ameliyat izi gibi dezavantajlarını da ortadan kaldrımaktadırlar.

Fokal tedaviler ise son yıllarda teknolojik gelişmeler eşliğinde uygun hastalarda kullanılabilir. Bu konuda deneyimli merkezlere başvurulabilir.

Özellikle çok yaşlı ve anestezi(narkoz) alması uygun olmayan <3cmden küçük tümörlü hastalarda izlem bir alternatif olarak göze çarpmaktadır

Sevgilerimle

Prof.Dr.Saadettin Eskiçorapçı


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!