Prostat biyopsisi nedir?
Prostat biyopsisi nedir?

Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat İğne Biyopsisi Nedir?

Ultrason eşliğinde makattan girilerek prostattan parça alınmasıdır.

Kimlere Yapılmalıdır?

PSA yüksekliği olan ve/veya parmakla rektal muayenede prostatında sertlik veya nodül saptanan hastalara yapılır.

Prostat Biyopsisi Neden Yapılır?

Prostat kanserinin tipik erken belirtileri yoktur. Prostat kanseri ancak hastalık iyice ilerleyip idrar yolunu sıkıştırmaya başladığında rahatsızlıklara yol açar. İleri evrede yakalanan prostat kanserlerinde genellikle hastalıktan tamamen arındırma sağlanamamaktadır. Bu bağlamda PSA yüksekliği olan ve/veya parmakla rektal muayenede prostatında sertlik veya nodül saptanan hastalara biyopsi yapılması prostat kanserinin erken evrede tanısına olanak sağlayabilir.

Prostat Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Prostat iğne biyopsisi makata yerleştirilen bir transrektal ultrason probu yardımı ile elde edilen prostat görüntüsü rehberliğinde alınmaktadır. Prostat bezinin görüntüsü altında, prostatın tamamından prostat biyopsi iğnesi ile toplam 8 ile 12 adet biyopsi örneği alınır. Biyopsi sayısı şüpheli görünen durumlarda ve/veya tekrar biyopsilerde artırılabilir. Biyopsi lokal anestezi altında yapılır. Özel durumlar hariç genel anestezi kullanılmaz. Biyopsi öncesi hastanın aç kalmasına gerek yoktur. Prostat biyopsisi sonrası alınan örnekler patolojik incelemeden geçmektedir. Biyopsi işlemi yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir. Biyopsi sonrası hastanın hastanede yatmasına gerek yoktur.

PSA Ölçümü Kimlere Yapılmalı?

* 50 Yaşın üzerindeki erkeklere her yıl periyodik olarak PSA ölçümü yapılmalı.

* 40 Yaşın üzerinde ailesinde prostat kanseri olan kişiler PSA ölçümünü her yıl düzenli olarak yaptırmalı.


Bursa Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!