Böbrek  ve üreter taşlarında holmiyum lazer tedavisi
Böbrek ve üreter taşlarında holmiyum lazer tedavisi

Günümüzde teknolojik gelişmeler sayesinde böbrek taşlarında endoskopik tedavilerin yeri artmıştır.

Holmiyum lazer böbrek ve üreter taşı tedavisinde geniş kullanım alanına sahip olup düşük komplikasyon oranı ve yüksek hasta konforu sağlamaktadır.

Holmium lazer:

Böbrek, üreter ve mesane taşlarında

Üretra (alt idrar yolu) darlıklarında

Üreter (üst idrar yolu) darlıkları tedavisinde başarı ile kulanılabilmektedir.

Holmiyum Lazer ile Böbrek Taşı Kırma Yöntemleri

Geçmişte böbrek ve üreter taşlarının tedavisi sadece açık cerrahi ve dışardan taş kırma(ESWL) ile yapılmakta idi. Teknolojik gelişmeler sayesinde böbrekte oluşan taşların endoskopik tedavileri popülarite kazanmıştır.

Böbrek taşlarında endoskopik tedaviler:

Üreterorenoskopi (böbrekle idrar torbası arasındaki kanaldaki taşın vücuda delik veya kesi açılmadan idrar kanalına endoskopik olarak girerek alınması)

Flexible üreterorenoskopi ( böbrek içindeki taşın idrar kanalından girerek böbrek içinde parçalanması)

Perkütan nefrolitotomi (böbrek içindeki büyük taşın sırttan böbrek içine 1cm lik cilt kesisi ile küçük bir delik açılarak böbrek içinden çıkartılması)

Mini perc (böbrek içindeki taşın yarım santimetrelik cilt kesisi ile sırttan girilerek alınması)

Ultramini ve Micro perc (böbrek içindeki taşın 2 milimetrelik cilt kesisi ile girilerek böbrek içinde parçalanması)

Mesane taşı tedavisi (idrar torbası içindeki taşın idrar yapılan kanaldan girilerek vücuda delik veya kesi açılmadan çıkartılması)

Holmiyum lazer taş tedavisinde en son kullanılan teknolojidir. Bilinen en güçlü ve en güvenli taş kırma cihazıdır. En sert taşlar bile çok kolay kırılabilmektedir. İşlem taşa ulaştıktan sonra taşın yapısından ve cinsinden bağımsız olarak çok kısa sürede gerçekleşmektedir. Kanamasızdır, hastaya zarar vermez.

Endoskopik ameliyatlarda lazer kullanmanın üstünlükleri

Endoskopik yöntemlerde çok çeşitli taş kırma cihazları kullanılabilmektedir. Cihazın etkinliği ameliyatın başarısını çok ciddi etkilemektedir. Lazer en etkili ve güvenli yöntem olarak öne çıkmaktadır. Lazer ışını endoskopik aletin içinden geçirilen ince bir fiber aracılığıyla taşa ulaştırılır. Taşın süratli bir şekilde kırılmasını sağlar. Lazerin bir diğer üstünlüğü de diğer yöntemlere göre taş çok daha küçük parçalara ayrılır, adeta toz haline gelir, böylece işlem sonunda hastanın daha kolay dökmesi temin edilir; tabi ağrı hiç yok gibidir.

Ucu yönlendirilebilen çok ince bir aletle idrar kanalından böbreğin içine girip lazer ile taş kırma yöntemi, hasta sağlığı açısından en güvenli ve en az travmatik yöntemdir. Hasta aynı gün ya da bir gün sonra normal yaşantısına dönmektedir. Vücut dışından bir girişim olmadığı için hiç yara izi olmamakta ve kanama olmadığı için hasta sarsılmamaktadır.

Bazen idrar yollarındaki darlıklar taşa ulaşmayı zorlaştırabilir. Lazer ile darlıkları açmak mümkündür. Ayrıca, özellikle böbreğe yakın idrar kanalı taşları ve büyük taşları kırmak zordur. Lazer burada da diğer yöntemlere göre üstünlük sağlamaktadır.

Prostatı büyük olan ve mesanede eş zamanlı taşı olan hastalarda mesane taşlarını lazer ile hızlı ve etkin bir şekilde kırılabilmesi hem prostat hemde idrar torbası taşlarının kapalı ameliyatla yapılabilmesini sağlar. Hastanın ameliyat süresini kısaltır. İdrar torbası yaralanma riskini ve kanama riskini azaltır. Hasta hastaneden çok daha kısa sürede taburcu olur


Bursa Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!